Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Đồng hồ vạn năng Hioki 3801-50 (True Rms)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 3801-50
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3257-50 (True RMS)
- Giá bán: 7.865.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3257-50
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3256-51
- Giá bán: 3.809.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3256-51
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3255-50
- Giá bán: 5.936.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3255-50
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3245-60 (Pin mặt trời)
- Giá bán: 1.856.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3245-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3244-60
- Giá bán: 1.252.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3244-60
- Tình trạng: Còn hàng
3.273.000đ
Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Hioki 3008
- Giá bán: 3.273.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3008
- Tình trạng: Còn hàng
1.480.000đ
Còn hàng
Bút đo điện Hioki 3246-60
- Giá bán: 1.480.000
- Bảo hành: 0
- Model: 3246-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9983G
- Giá bán: 1.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: DM-9983G
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9960
- Giá bán: 1.615.000
- Bảo hành: 0
- Model: DM-9960
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9093
- Giá bán: 4.035.000
- Bảo hành: 0
- Model: DM-9093
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9031
- Giá bán: 4.195.000
- Bảo hành: 0
- Model: DM-9031
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9030
- Giá bán: 4.035.000
- Bảo hành: 0
- Model: DM-9030
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Lutron DM-9027T
- Giá bán: 2.580.000
- Bảo hành: 0
- Model: DM-9027T
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Agilent U1273A
- Giá bán: 10.978.000
- Bảo hành: 0
- Model: U1273A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Agilent U1272A
- Giá bán: 10.286.000
- Bảo hành: 0
- Model: U1272A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Agilent U1252B (Màn hình OLED)
- Giá bán: 12.511.000
- Bảo hành: 0
- Model: U1252B
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Agilent U1252B
- Giá bán: 11.176.000
- Bảo hành: 0
- Model: U1252B
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Agilent U1251B
- Giá bán: 10.607.000
- Bảo hành: 0
- Model: U1251B
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng FLUKE 87-5 (True Rms)
- Giá bán: 10.603.000
- Bảo hành: 0
- Model: 87-5
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng FLUKE 289/FVF - KIT
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 289/FVF - KIT
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng FLUKE 287 (True Rms), AC/DC, 1000V/10A
- Giá bán: 13.605.000
- Bảo hành: 0
- Model: 287
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng FLUKE 27 II (IP67), AC-DC, 1000V, 10A, 50MΩ, 9999 μF
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 27 II
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng FLUKE 233, AC-DC, 1000V, 10A, 9999 μF, 400 °C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 233
- Tình trạng: Còn hàng
2.600.000đ
Còn hàng
Đồng hồ vạn năng FLUKE 17B
- Giá bán: 2.600.000
- Bảo hành: 0
- Model: 17B
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng FLUKE 15B, AC-DC, 1000V, 10A, 40MΩ
- Giá bán: 2.060.000
- Bảo hành: 0
- Model: 15B
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng FLUKE 1587/ET-KIT, AC/DC, 1000V/400A, 50 MΩ, 9,999 μF
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 1587/ET-KIT
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng FLUKE 116
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 116
- Tình trạng: Còn hàng
3.928.000đ
Còn hàng
Đồng hồ vạn năng FLUKE 114
- Giá bán: 3.928.000
- Bảo hành: 0
- Model: 114
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng FLUKE 113 (True Rms)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 113
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng AC/DC FLUKE 88V, 1000V/10A/50MΩ/9,999µF
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 88V
- Tình trạng: Còn hàng
3.400.000đ
Còn hàng
Digital Multimeters KEW MATE 2001
- Giá bán: 3.400.000
- Bảo hành: 0
- Model: 2001
- Tình trạng: Còn hàng
2.500.000đ
Còn hàng
Digital Multimeters KEW MATE 2000
- Giá bán: 2.500.000
- Bảo hành: 0
- Model: 2000
- Tình trạng: Còn hàng
1.700.000đ
Còn hàng
Digital Multimeters K1030
- Giá bán: 1.700.000
- Bảo hành: 0
- Model: K1030
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng Fluke 190-204, 200MHz, 4 kênh
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 190-204
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1110, K1110
- Giá bán: 1.533.000
- Bảo hành: 0
- Model: K1110
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1106, K1106
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: K1106
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062, K1062 (MEAN/RMS)
- Giá bán: 14.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: K1062
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1061, K1061 (True RMS)
- Giá bán: 11.967.000
- Bảo hành: 0
- Model: K1061
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1052, K1052 (MEAN/RMS)
- Giá bán: 9.336.000
- Bảo hành: 0
- Model: K1052
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1051, K1051 (True RMS)
- Giá bán: 7.640.000
- Bảo hành: 0
- Model: K1051
- Tình trạng: Còn hàng