Danh mục sản phẩm

Đo kiểm & phân tích

Đo kiểm & phân tích

Phân tích môi trường

Phân tích môi trường

Thiết bị đo ngành Cơ khí

Thiết bị đo ngành Cơ khí

Máy đo & kiểm tra

Máy đo & kiểm tra

Thiết bị đo Nhiệt độ - Độ ẩm

Thiết bị đo Nhiệt độ - Độ ẩm

Thiết bị đo nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ

Đo khí Gar

Đo khí Gar

Nhiệt ẩm kế

Nhiệt ẩm kế

Đo độ ẩm gỗ & xây dựng

Đo độ ẩm gỗ & xây dựng

Máy đo độ cứng

Máy đo độ cứng

Thiết bị đo ngành sơn mạ

Thiết bị đo ngành sơn mạ

Đo độ cứng cao su

Đo độ cứng cao su

Đo độ dày vật liệu

Đo độ dày vật liệu

Thiết bị đo độ dày lớp sơn phủ

Thiết bị đo độ dày lớp sơn phủ

Thiết bị đo độ bám dính sơn

Thiết bị đo độ bám dính sơn

Thiết bị đo độ nhám

Thiết bị đo độ nhám

Đầu dò(cảm biến) đo nhiệt độ

Đầu dò(cảm biến) đo nhiệt độ

Đo trên nền kim loại từ tính - Thép

Đo trên nền kim loại từ tính - Thép

Đo trên nền kim loại không từ tính - Nhôm

Đo trên nền kim loại không từ tính - Nhôm

Đo trên nền Bê Tông

Đo trên nền Bê Tông

Đo trên nền Gỗ - Nhựa - Thủy tinh

Đo trên nền Gỗ - Nhựa - Thủy tinh

Đo trên nền Thép và Nhôm

Đo trên nền Thép và Nhôm

Phụ kiện máy đo dày lớp sơn

Phụ kiện máy đo dày lớp sơn

Máy đo độ dày lớp sơn phủ chống cháy

Máy đo độ dày lớp sơn phủ chống cháy

Máy đo khuyết tật màng sơn

Máy đo khuyết tật màng sơn