Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy kiểm tra nồng độ Chlorine dư Hanna Hi 701, 0.00 - 2.50 ppm/0.01 ppm
- Giá bán: 1.647.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 06 tháng
- Model: Hi701
- Tình trạng: Còn hàng
Máy kiểm tra nồng độ Silica thang đo cao Hanna Hi 770, (0 – 200 ppm/1 ppm)
- Giá bán: 1.520.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 06 tháng
- Model: Hi770
- Tình trạng: Còn hàng
Máy ly tâm để bàn Hermle Z 207A
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Z 207A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy ly tâm điện tử hiện số Hermle Z206A
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Z 206A
- Tình trạng: Còn hàng
7.540.000đ
Còn hàng
Bút đo ion Natri Horiba Na-11
- Giá bán: 7.540.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Na-11
- Tình trạng: Còn hàng
9.299.000đ
Còn hàng
Bút đo ion Nitrat Horiba NO3-11
- Giá bán: 9.299.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: NO3-11
- Tình trạng: Còn hàng
12.468.000đ
Còn hàng
Bút đo ion Nitrat Horiba NO3-11C
- Giá bán: 12.468.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: NO3-11C
- Tình trạng: Còn hàng
13.511.000đ
Còn hàng
Bút đo ion Nitrat Horiba NO3-11S
- Giá bán: 13.511.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: NO3-11S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy chuẩn độ Hanna Hi 84181, 0.0 to 25.0 g/L, 0.1 g/L (ppt)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi84181
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo ion Calcium Horiba LAQUAtwin B-751
- Giá bán: 7.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-751
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo pH / ORP / ION cầm tay Horiba D-73G
- Giá bán: 14.909.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: D-73G
- Tình trạng: Còn hàng
8.342.000đ
Còn hàng
Bút đo ion Canxi Horiba Ca-11
- Giá bán: 8.342.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Ca-11
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo ion Kali Horiba LAQUAtwin B-731
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-731
- Tình trạng: Hết hàng
Bút đo ion Nitrate Horiba LAQUAtwin B-743
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-743
- Tình trạng: Hết hàng
Máy Quang Đo Màu Của Nước HI96727
- Giá bán: 6.400.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI96727
- Tình trạng: Còn hàng
Máy kiểm tra nồng độ Phosphorus thang đo siêu thấp Hanna Hi 736, 0 – 200 ppb/1 ppb
- Giá bán: 1.272.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi736
- Tình trạng: Còn hàng
Máy kiểm tra nồng độ Phosphorus Hanna Hi 706, 0.0 - 15.0 ppm/0.1 ppm
- Giá bán: 1.272.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi706
- Tình trạng: Còn hàng
Máy kiểm tra nồng độ Phosphate thang đo thấp Hanna Hi 713, 0.00 - 2.50 ppm/0.01 ppm
- Giá bán: 1.272.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi713
- Tình trạng: Còn hàng
Máy kiểm tra nồng độ Phosphate thang đo cao Hanna Hi 717, 0.0 - 30.0 ppm/0.1 ppm
- Giá bán: 1.272.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi717
- Tình trạng: Còn hàng
Máy kiểm tra nồng độ Nitrite thang đo siêu thấp Hanna Hi 764, 0 – 200 ppb/1 ppb
- Giá bán: 1.272.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi764
- Tình trạng: Còn hàng
Máy kiểm tra nồng độ Nickel thang đo cao Hanna Hi 726, 0.00 - 7.00 g/L/0.01 g/L
- Giá bán: 1.272.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi726
- Tình trạng: Còn hàng
Máy kiểm tra nồng độ Iodine Hanna Hi 718, 00.0 – 12.5 ppm/0.1 ppm
- Giá bán: 1.272.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi718
- Tình trạng: Còn hàng
Máy kiểm tra nồng độ Chromium VI thang đo cao Hanna Hi 723, 0 – 999 ppb/1 ppb
- Giá bán: 1.272.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi723
- Tình trạng: Còn hàng
Máy kiểm tra nồng độ Chlorine tổng Hanna Hi 711, 0.00 - 3.50 ppm/0.01 ppm
- Giá bán: 1.272.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi711
- Tình trạng: Còn hàng
Máy chuẩn độ Hanna Hi 84102, 0.0 to 25.0 g/L, 0.1 g/L (ppt)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi84102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy kiểm tra màu sắc của nước Hanna Hi 727, 0 – 500 PCU/5 PCU
- Giá bán: 1.272.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi727
- Tình trạng: Còn hàng
Máy chuẩn độ Hanna Hi 84429, 10 to 75 0 SH; 20 to 200 0 Th; 20 to 175 0 D
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi84429
- Tình trạng: Còn hàng
Máy chuẩn độ Hanna Hi 84433, 2.5 – 50.0 meq/L, 70 – 1400 mg/L (ppm)/ 1 mg/L (ppm)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi84433
- Tình trạng: Còn hàng
Máy chuẩn độ Hanna Hi 84434, 15 – 150 g/L (ppt) AA/1 g/L (ppt) AA
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi84434
- Tình trạng: Còn hàng
Máy chuẩn độ Karl Fischer Hanna Hi903
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi903
- Tình trạng: Còn hàng
Máy kiểm tra nồng độ Sắt Hanna Hi 721, 0.00 – 5.00ppm/0.01 ppm
- Giá bán: 1.272.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi721
- Tình trạng: Còn hàng
Máy chuẩn độ tự động Hanna HI 901,-2000.0 to 2000.0 mV,-2.00-20.00 pH, -5.0 -105.0°C
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI901
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm nhỏ Hettich EBA 200 (8x5ml, 6000rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EBA 200
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm nhỏ Hettich EBA 200S (8 x 15 ml, 8000 rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EBA 200S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm nhỏ Hettich EBA 270 (6x15ml, 4000 rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EBA 270
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm nhỏ Hettich EBA 280 (6 x 50 ml, 6000 rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EBA 280
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm nhỏ Hettich EBA 280S (6 x 50 ml, 6000 rpm, 5.071)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EBA 280S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm Hettich MIKRO 185 (24x1,5/2 ml; 13.300 rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MIKRO 185
- Tình trạng: Còn hàng
Máy li tâm lạnh Hettich MIKRO 200R (30x1.5/2 ml, 15000 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MIKRO 200R
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy