Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Geo Fennel FIRT 550 Pocket, (-50-500oC)
- Giá bán: 3.300.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FIRT 550-POCKET
- Tình trạng: Còn hàng
Súng đo nhiệt hồng ngoại Smartsensor AR882+ (-18 đến 1650℃)
- Giá bán: 3.724.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR882+
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AF110 (30℃~45℃)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AF110
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR862D+ (-50℃~1000℃)
- Giá bán: 3.235.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR862D+
- Tình trạng: Còn hàng
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 61 (-18 đến 275°C)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 61
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 568, (-40oC đến 800oC)
- Giá bán: 13.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 568
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: -40oC - +800oC
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62, (-30oC đến 500oC)
- Giá bán: 2.460.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 62
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 572 II (572-2, 900°C)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 572 II
- Tình trạng: Còn hàng
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 64 MAX (-30°C đến 600°C)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 64 MAX
- Tình trạng: Còn hàng
Súng đo nhiệt độ thực phẩm FoodPro Fluke FP (-30ºC đến 200ºC)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FP
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 572, (-30oC đến 900oC)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 572
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 561, (-40oC đến 550oC)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 561
- Tình trạng: Còn hàng
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 59 max+ (-30°C đến 500°C)
- Giá bán: 2.110.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 59max+
- Tình trạng: Còn hàng
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 59 Max (-30 °C đến 350°C)
- Giá bán: 1.860.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 59max
- Tình trạng: Còn hàng
Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 566-2 (-35°C đến 750°C)
- Giá bán: 14.890.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 566-2
- Tình trạng: Còn hàng
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 566, (-40oC - +600oC)
- Giá bán: 11.480.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 566
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Tầm nhiệt độ đo: (-40oC - +600oC)
  + Độ chính xác: ± 1%
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 568 EX (-40°C đến 800°C)
- Giá bán: 51.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 568 Ex
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke VT04 (-10°C đến +250°C)
- Giá bán: 18.142.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT04
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR922+ (200℃~2200℃)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR922+
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Smartsensor AR330 (-32℃~330℃)
- Giá bán: 547.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR330
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Dải đo: -32℃~330℃
  + Độ chính xác : ±2% hoặc 2℃
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR320 (-32°C đến 320°C)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR320
- Tình trạng: Còn hàng
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại SMARTSENSOR AS530 (-32℃~550℃)
- Giá bán: 447.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AS530
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR882A+ (-18℃~1650℃)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR882A+
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR892+ (200℃~1850℃)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR892+
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR972 (200℃~2200℃)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR972
- Tình trạng: Còn hàng
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Smartsensor AR872+ (-18°C đến 1350°C)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR872+
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR842A+ (-50℃~600℃)
- Giá bán: 1.190.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR842A+
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại SmartSensor AR852B+ (-50 ℃ ~ 700 ℃)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR852B+
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại LaserLiner 082.042A (-38°C - 600°C)
- Giá bán: 2.140.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 082.042A
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: -38°C đến 600°C
  + Độ chính xác: ± 2°C +0.05°C
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Elcometer G214L----3
- Giá bán: 2.921.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: G214L----3
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo nhiệt độ Kyoritsu 5500
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: K5500
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Hioki FT3701-20
- Giá bán: 5.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FT3701-20
- Tình trạng: Còn hàng
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62 max+ (12:1, -30°C đến 650°C)
- Giá bán: 4.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 62 max+
- Tình trạng: Còn hàng
Súng đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke 62 max (10:1, -30 đến 500oC)
- Giá bán: 2.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 62 max
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 59 MAX (-30 °C đến 350 °C)
- Giá bán: 1.860.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Fluke 59 MAX
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Giải đo:-30 °C đến 350 °C
Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EBRO TFI 54
- Giá bán: 3.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TFI 54
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: -60 độ C đến +550 độ C
Nhiệt kế hồng ngoại EBRO TFI 260 (1340-1755)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: TFI 260
- Tình trạng: Còn hàng
Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại EBRO TFI 250
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TFI250
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt đọ bằng hồng ngoại DEFELSKO IRT1
- Giá bán: 11.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: IRT1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ hồng ngoại Extech 42510A, -50°C đến 650°C
- Giá bán: 2.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 42510A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Laser Liner 082.038A (-38°C ~ 365°C)
- Giá bán: 1.031.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 082.038A
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: -38°C ~ 365°C
1 2 3 4 5

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường