Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Thước thủy điện tử Insize 4910-600 (600mm)
- Giá bán: 1.130.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Insize 4910-600
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo thanh RSK 542-1002 (100mm,0.02mm)
- Giá bán: 4.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-1002
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo góc điện tử INSIZE 2176-200
- Giá bán: 360.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2176-200
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo góc điện tử INSIZE 2176-300
- Giá bán: 610.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2176-300
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-1001
- Giá bán: 4.870.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-1001
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-3005
- Giá bán: 10.780.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-3005
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-2505
- Giá bán: 8.940.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-2505
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-2005
- Giá bán: 7.150.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-2005
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-1005
- Giá bán: 4.920.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-1005
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-1505
- Giá bán: 5.590.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-1505
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-3002
- Giá bán: 10.620.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-3002
- Tình trạng: Còn hàng
8.810.000đ
Còn hàng
Ni vô khung RSK 541-2502
- Giá bán: 8.810.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-2502
- Tình trạng: Còn hàng
7.050.000đ
Còn hàng
Ni vô khung 200mm RSK 541-2002
- Giá bán: 7.050.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-2002
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Ni vô khung RSK 541-1502
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 Tháng
- Model: 541-1502
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo cân máy (dạng thanh) RSK 542-6002
- Giá bán: 10.060.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-6002
- Tình trạng: Còn hàng
4.860.000đ
Còn hàng
Ni vô khung RSK 541-1002
- Giá bán: 4.860.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-1002
- Tình trạng: Còn hàng
3.630.000đ
Còn hàng
Nivô Thanh RSK 542-1005
- Giá bán: 3.630.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-1005
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo thanh RSK 542-4502 (450mm độ nhạy 0.02mm/m)
- Giá bán: 7.670.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-4502
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo cân máy (dạng thanh) RSK 542-3002
- Giá bán: 5.180.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-3002
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo thanh RSK 542-2502 (250mm độ nhạy 0.02mm/m)
- Giá bán: 4.750.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-2502
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo thanh (level cân bằng) 200mm RSK 542-2002 Flat level
- Giá bán: 4.160.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-2002
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo cân máy (dạng thanh) RSK 542-1502
- Giá bán: 3.610.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-1502
- Tình trạng: Còn hàng
Thước thủy điện tử Insize 4910-400 (400mm)
- Giá bán: 750.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Insize 4910-400
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level điện tử MW580-02
- Giá bán: 1.530.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW580-02
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo góc Moore&Wright MW506-02, 300mm
- Giá bán: 870.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW506-02
- Tình trạng: Còn hàng
440.000đ
Còn hàng
Thước eke vuông MW4004
- Giá bán: 440.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW4004
- Tình trạng: Còn hàng
Thước compa đo trong Moore&Wright MW506, 0-150mm
- Giá bán: 440.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW506
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo góc Moore&Wright MW506-01, 200mm
- Giá bán: 790.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW506-01
- Tình trạng: Còn hàng
1.410.000đ
Còn hàng
Eke vuông MW4009
- Giá bán: 1.410.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW4009
- Tình trạng: Còn hàng
Thước compa đo trong Moore&Wright MW5012, 0-300mm
- Giá bán: 760.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW5012
- Tình trạng: Còn hàng
Bàn map Moore & Wright MW810-05, Kích thước 1000x630x150mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW810-05
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo góc Moore&Wright MW505-02, 0-360 độ
- Giá bán: 1.690.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW505-02
- Tình trạng: Còn hàng
2.610.000đ
Còn hàng
Thước đo góc MWBPRO
- Giá bán: 2.610.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MWBPRO
- Tình trạng: Còn hàng
Thước compa đo trong điện tử Moore&Wright MW-516DIG, (12.7-150mm/0.1mm)
- Giá bán: 950.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW-516DIG
- Tình trạng: Còn hàng
Bàn map Moore & Wright MW810-04, Kích thước 630x630x100mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW810-04
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo góc 360 Moore&Wright MW500-01, 0-360°, 150mm, 300mm
- Giá bán: 1.930.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW500-01
- Tình trạng: Còn hàng
Thước compa đo ngoài Moore&Wright MW518, 0-200mm
- Giá bán: 520.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW518
- Tình trạng: Còn hàng
Bàn map Moore & Wright MW810-02, Kích thước 400x400x100mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW810-02
- Tình trạng: Còn hàng
900.000đ
Còn hàng
Eke vuông MW4006
- Giá bán: 900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW4006
- Tình trạng: Còn hàng
Thước compa đo ngoài Moore&Wright MW5112, 0-300mm
- Giá bán: 760.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW5112
- Tình trạng: Còn hàng
Bàn map Moore & Wright MW810-01, Kích thước 400x250x70mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW810-01
- Tình trạng: Còn hàng
Thước compa đo ngoài điện tử Moore&Wright MW-526DIG, 0-150mm/0.1mm
- Giá bán: 1.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW-526DIG
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy