Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Nivo thanh RSK 542-1002 (100mm,0.02mm)
- Giá bán: 4.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-1002
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo góc điện tử INSIZE 2176-200
- Giá bán: 360.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2176-200
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo góc điện tử INSIZE 2176-300
- Giá bán: 610.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2176-300
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-1001
- Giá bán: 4.870.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-1001
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-3005
- Giá bán: 10.780.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-3005
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-2505
- Giá bán: 8.940.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-2505
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-2005
- Giá bán: 7.150.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-2005
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-1005
- Giá bán: 4.920.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-1005
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-1505
- Giá bán: 5.590.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-1505
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-3002
- Giá bán: 10.620.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-3002
- Tình trạng: Còn hàng
8.810.000đ
Còn hàng
Ni vô khung RSK 541-2502
- Giá bán: 8.810.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-2502
- Tình trạng: Còn hàng
7.050.000đ
Còn hàng
Ni vô khung 200mm RSK 541-2002
- Giá bán: 7.050.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-2002
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Ni vô khung RSK 541-1502
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 Tháng
- Model: 541-1502
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo cân máy (dạng thanh) RSK 542-6002
- Giá bán: 10.060.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-6002
- Tình trạng: Còn hàng
4.860.000đ
Còn hàng
Ni vô khung RSK 541-1002
- Giá bán: 4.860.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-1002
- Tình trạng: Còn hàng
3.630.000đ
Còn hàng
Nivô Thanh RSK 542-1005
- Giá bán: 3.630.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-1005
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo thanh RSK 542-4502 (450mm độ nhạy 0.02mm/m)
- Giá bán: 7.670.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-4502
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo cân máy (dạng thanh) RSK 542-3002
- Giá bán: 5.180.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-3002
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo thanh RSK 542-2502 (250mm độ nhạy 0.02mm/m)
- Giá bán: 4.750.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-2502
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo thanh (level cân bằng) 200mm RSK 542-2002 Flat level
- Giá bán: 4.160.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-2002
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo cân máy (dạng thanh) RSK 542-1502
- Giá bán: 3.610.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-1502
- Tình trạng: Còn hàng
Thước thủy điện tử Insize 4910-600 (600mm)
- Giá bán: 1.070.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Insize 4910-600
- Tình trạng: Còn hàng
Thước thủy điện tử Insize 4910-400 (400mm)
- Giá bán: 750.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Insize 4910-400
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level điện tử MW580-02
- Giá bán: 1.530.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW580-02
- Tình trạng: Còn hàng
Thước compa đo ngoài điện tử Moore&Wright MW-526DIG, 0-150mm/0.1mm
- Giá bán: 1.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW-526DIG
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level điện tử MW570-01
- Giá bán: 1.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW570-01
- Tình trạng: Còn hàng
Thước T vuông Moore&Wright MWDS710-51, 150mm/1mm
- Giá bán: 480.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MWDS71051
- Tình trạng: Còn hàng
Thước T vuông Moore&Wright MWDS710-41, 100mm/1mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MWDS710-41
- Tình trạng: Còn hàng
Viết vạch dấu Moore&Wright MWSCT-002R
- Giá bán: 70.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MWSCT-002R
- Tình trạng: Còn hàng
Thước nivo điện tử MW580-01
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW580-01
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo góc vuông Moore&Wright MW525-01, 0-360 độ
- Giá bán: 790.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW525-01
- Tình trạng: Còn hàng
Viết vạch dấu Moore&Wright MWSCT-001XR
- Giá bán: 130.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MWSCT-001XR
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level điện tử MW580-04
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW580-04
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo góc vạn năng MWCSM300 , 0-300mm
- Giá bán: 2.840.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MWCSM300
- Tình trạng: Còn hàng
Eke vuông Moore & Wright MW40012 (300mm x 139mm)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Model: MW40012
- Tình trạng: Còn hàng
Thước compa hai đầu nhọn Moore&Wright MW528, 0-200mm
- Giá bán: 520.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW528
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level điện tử MW580-03
- Giá bán: 1.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW580-03
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo góc vạn năng Moore&Wright MW520-01, 0-180 độ
- Giá bán: 1.700.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW520-01
- Tình trạng: Còn hàng
Thước compa hai đầu nhọn Moore&Wright MW526, 0-150mm
- Giá bán: 430.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW526
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level điện tử MW550-03
- Giá bán: 3.550.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW550-03
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo góc Moore&Wright MW946-03, 200x150mm
- Giá bán: 730.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW946-03
- Tình trạng: Còn hàng
Thước góc vuông cơ khí MW4012, 300mm* 139mm
- Giá bán: 1.750.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW4012
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy