Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy nội soi kỹ thuật GEO-FVE 100
- Giá bán: 7.260.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: FVE 100
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi kỹ thuật Geo Fennel FVE150
- Giá bán: 9.680.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FVE150
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp EXTECH BR250-4
- Giá bán: 7.250.000
- Model: BR250-4
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech BR100
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BR100
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech BR50
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BR50
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech HDV650-10G
- Giá bán: 59.440.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: HDV650-10G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech HDV640W, camera quay 240o, chống nước
- Giá bán: 71.340.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: HDV640W
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech BR250
- Giá bán: 5.180.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: BR250
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech HDV650-30G
- Giá bán: 71.340.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HDV650-30G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech BR150
- Giá bán: 3.110.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BR150
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech HDV650W-30G
- Giá bán: 77.280.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HDV650W-30G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech HDV540
- Giá bán: 25.750.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HDV540
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech HDV650W-10G
- Giá bán: 65.390.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HDV650W-10G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech HDV640
- Giá bán: 61.430.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HDV640
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech HDV620
- Giá bán: 39.620.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HDV620
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech HDV610
- Giá bán: 39.620.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HDV610
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp không dây Extech HDV-WTX
- Giá bán: 6.220.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HDV-WTX
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech BR200
- Giá bán: 5.180.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BR200
- Tình trạng: Còn hàng
Máy nội soi công nghiệp Extech BR80
- Giá bán: 2.700.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BR80
- Tình trạng: Còn hàng