Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30
- Giá bán: 2.256.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 500-196-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử Insize 1108-200, 0-200mm/0.01mm
- Giá bán: 900.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1108-200
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ lớn Insize 1214-600, 0-600mm/0.02mm
- Giá bán: 2.950.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1214-600
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-181-30
- Giá bán: 2.130.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 500-181-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử Insize 1108-300, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: 1.540.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1108-300
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-152-30 (0-200mm/ 0.01mm)
- Giá bán: 2.981.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 500-152-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-752-20
- Giá bán: 2.980.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 500-752-20
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-601WL
- Giá bán: 4.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-601WL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-601 (0-600mm/0-24")
- Giá bán: 3.020.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-601
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-505 (0-500mm/0-20")
- Giá bán: 11.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-505
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-503 (0-500mm/0-20")
- Giá bán: 7.030.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-503
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-502WL (0-500mm/0-20")
- Giá bán: Liên hệ
- Model: 1106-502WL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-502 (0-500mm/0-20")
- Giá bán: 6.110.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-502
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-501WL (0-500mm/0.01mm)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-501WL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-501 (0-500mm/0-20")
- Giá bán: 2.690.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-501
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-451WL (0-450mm/0-18″)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-451WL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-451 (0-450mm/0-18")
- Giá bán: 4.560.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-451
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-302WL (0-300mm/0-12"; 0.01mm/0.0005")
- Giá bán: 5.400.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-302WL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-302 (0-300mm/0-12")
- Giá bán: 4.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-302
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-301WL
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-301WL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-301
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-301
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử một mỏ INSIZE 1106-2502
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-2502
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-2003 (0-2000mm/0-80")
- Giá bán: 42.150.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-2003
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-2002 (0-2000mm/0-80")
- Giá bán: 36.150.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-2002
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-1503
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-1503
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-1502
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-1502
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-1002 (0-1000mm/0-40)
- Giá bán: 7.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-1002
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-1003 (0-1000mm/0-40)
- Giá bán: 18.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-1003
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1106-1005 (0-1000mm/0-40")
- Giá bán: 25.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1106-1005
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử chống nước IP54 INSIZE 1104-300W
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1104-300W
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử chống nước IP54 INSIZE 1104-300
- Giá bán: 1.930.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1104-300
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử chống nước IP54 INSIZE 1104-200W (0-200mm/0-8")
- Giá bán: 1.590.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1104-200W
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1135-1002, (0-1000mm/0-40")
- Giá bán: 14.980.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1135-1002
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử chống nước IP54 INSIZE 1104-200 (0-200mm/0-8")
- Giá bán: 1.548.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1104-200
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử chống nước Insize 1104-150W (0-150mm, IP54)
- Giá bán: 1.262.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1104-150W
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1104-150 (0-150mm, IP54)
- Giá bán: 1.275.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1104-150
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử Insize 1103-300 (0-300mm/0.03mm)
- Giá bán: 1.340.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1103-300
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử Insize 1103-200 (0-200mm)
- Giá bán: 1.255.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1103-200
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử Insize 1103-150 (0-150mm/0.02mm)
- Giá bán: 540.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1103-150
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1102-300 (0~300mm)
- Giá bán: 1.540.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1102-300
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1102-200 (0~200mm)
- Giá bán: 1.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1102-200
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE 1102-150 (0~150mm)
- Giá bán: 840.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1102-150
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5 6 7 next

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy