Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-196-30
- Giá bán: 2.900.000
- Bảo hành: 0
- Model: 500-196-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử Insize 1108-200, 0-200mm/0.01mm
- Giá bán: 900.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1108-200
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Insize 1205-1502S, 0-150mm/0.02mm
- Giá bán: 410.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1205-1502S
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Insize 1205-3002S, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: 1.155.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1205-3002S
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử đo điểm trong (đo rãnh trong) INSIZE 1121-150A (24-150mm)
- Giá bán: 2.680.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1121-150A
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Dải đo: 24-150mm
    + Độ phân giải: 0.01mm/0.0005"
Thước đo khoảng cách lỗ/cạnh tới lỗ điện tử INSIZE 1525-300
- Giá bán: 5.700.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1525-300
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Độ phân giải: 0.01mm/0.0005"
    + Cấp chính xác: ±0.08mm
Thước kẹp điện tử Insize 1108-150, 0-150mm/0.01mm
- Giá bán: 640.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1108-150
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp Moore&Wright MW110-15DPC
- Giá bán: 510.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-15DPC
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Insize 1205-2002S, 0-200mm/0.02mm
- Giá bán: 690.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1205-2002S
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử Insize 1108-300, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: 1.540.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1108-300
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-173-30, 0-300/0.01mm
- Giá bán: 7.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: 500-173-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử 300mm Mitutoyo 500-153
- Giá bán: 7.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: 500-153
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ lớn Insize 1214-600, 0-600mm/0.02mm
- Giá bán: 2.950.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1214-600
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE, 1135-1002, 0-1000mm/0-40"
- Giá bán: 14.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: 1135-1002
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE, 1135-601, 0-600mm/0-24"
- Giá bán: 6.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: 1135-601
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử INSIZE, 1135-451, 0-450mm/0-18"
- Giá bán: 5.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: 1135-451
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-118, 200mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Model: 530-11
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ Mitutoyo 530-118, 0-200mm,0-8''/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 530-118
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử Insize 1114-150A 0-150mm/0.03mm
- Giá bán: 850.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: 1114-150A
- Tình trạng: Còn hàng
1.640.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW110-30
- Giá bán: 1.640.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ MW142-30, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: 3.230.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW142-30
- Tình trạng: Còn hàng
820.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW110-20
- Giá bán: 820.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-20
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử MW110-30WR, 0-300mm, 0-12''/0.01mm, IP54
- Giá bán: 3.480.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-30WR
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử MW110-15DIP
- Giá bán: 3.060.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-15DIP
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử MW110-30DFC
- Giá bán: 2.880.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-30DFC
- Tình trạng: Còn hàng
9.270.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW150-72
- Giá bán: 9.270.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW150-72
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử MW110-15DBL
- Giá bán: 990.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-15DBL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử MW110-20DBL
- Giá bán: 1.980.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-20DBL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp cơ MW150-62, 0-600mm,0-24''/0.02mm
- Giá bán: 3.020.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW150-62
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử MW150-60DDL, 0-600mm,0-24''/0.01mm
- Giá bán: 5.770.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW150-60DDL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp cơ khoảng rộng MW152-75, 0-1000mm/0.05mm
- Giá bán: 17.100.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW152-75
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử MW110-15DFC, 0-150mm, 0-6''/0.01mm
- Giá bán: 1.080.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-15DFC
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử MW120-15DB
- Giá bán: 1.850.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW120-15DB
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử MW110-30DBL
- Giá bán: 2.520.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-30DBL
- Tình trạng: Còn hàng
5.420.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW152-65
- Giá bán: 5.420.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW152-65
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử MW110-20WR
- Giá bán: 2.290.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-20WR
- Tình trạng: Còn hàng
20.990.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW150-82
- Giá bán: 20.990.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW150-82
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo module bánh răng MW180-01, 0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW180-01
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp điện tử MW160-50D
- Giá bán: 9.260.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW160-50D
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp điện tử MW110-15WR
- Giá bán: 1.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-15WR
- Tình trạng: Còn hàng
570.000đ
Còn hàng
Thước kẹp cơ MW110-15I
- Giá bán: 570.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW110-15I
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5 6 7