Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
67.500.000đ
Còn hàng
Máy hàn cáp quang ALK-88A Eloik
- Giá bán: 67.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: ALK-88A
- Tình trạng: Còn hàng
57.600.000đ
Còn hàng
Máy hàn cáp quang ALK-A7 Eloik
- Giá bán: 57.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: ALK-A7 Eloik
- Tình trạng: Còn hàng
62.000.000đ
Còn hàng
Máy hàn cáp quang ALK-88 Eloik
- Giá bán: 62.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: ALK-88 Eloik
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Shinho X-600
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: X-600
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Shinho X-800
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: X-800
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Shinho X-97
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: X-97
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Shinho X-86
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: X-86
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Shinho X-86H
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: X-86H
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Skycom T-207H
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: T-207H
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Skycom T-108H
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: T-108H
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Skycom T-307H
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: T-307H
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Senter ST3100E
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST3100E
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Senter ST3100D
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST3100D
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Senter ST3100C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST3100C
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Senter ST3100B
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST3100B
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang INNO VIEW 12R
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VIEW 12R
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang INNO VIEW 7
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VIEW 7
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang INNO VIEW 5
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VIEW 5
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang INNO VIEW 3
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VIEW 3
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang INNO VIEW 1
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VIEW 1
- Tình trạng: Còn hàng
Dao cắt sợi quang Fujikura CT-30B
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CT-30B
- Tình trạng: Còn hàng
Dao cắt sợi quang Fujikura CT-30
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CT-30
- Tình trạng: Còn hàng
Dao cắt sợi quang Fujikura CT-30A
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CT-30A
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang AFS AHH0
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AHH0
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Fibretool FBT-18S
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FBT-18S
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Fujikura FSM-60S
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FSM-60S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hàn cáp quang SUMITOMO Type 39
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Type 39
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hàn cáp quang SUMITOMO Type 81
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Type 81
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hàn cáp quang SUMITOMO Z1C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Z1C
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Fujikura FSM-12S
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FSM-12S
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy hàn quang Fujikura 70S
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 70S
- Tình trạng: Còn hàng

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy