Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Kính hiển vi điện tử cầm tay Anmo AM4111T Dino-lite (1.3MP, 10-50x, 220x)
- Giá bán: 5.860.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4111T (R9)
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Xuất xứ: Đài Loan
    + Độ phóng đại: 10x - 50x, 220x
Kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay phân cực Anmo DINO-LITE AM4113FIT
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4113FIT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM5216T Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM5216T
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AD7013MZT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AD7013MZT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AD3713TL Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AD3713TL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay phân cực Anmo DINO-LITE AM4115ZT
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115ZT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM7013MT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM7013MT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4115T-YFGW Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115T-YFGW
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4113FIT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4113FIT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4515T Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4515T
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AD4113ZT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AD4113ZT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4515T8 Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4515T8
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4113TL Dino-lite
- Giá bán: 7.880.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4113TL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4115T-GFBW Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115T-GFBW
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4112N TV Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4112N TV
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM5216T Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM5216T
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay Anmo DINO-LITE AM4113T
- Giá bán: 6.556.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4113T
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AD7013MTL Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AD7013MTL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4115T-CFVW Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115T-CFVW
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AD4112ZT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AD4112ZT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi điện tử cầm tay Anmo Dino-lite AM4113ZT
- Giá bán: 8.371.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4113ZT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4115TL Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115TL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4115T-RFYW Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115T-RFYW
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AD3713TB Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AD3713TB
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo Dino-lite AM4515ZT
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4515ZT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4013MTL Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4013MTL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4112ZTL Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4112ZTL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4113T5X Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4113T5X
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4013ZT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4013ZT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4113ZT4 Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4113ZT4
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4115ZTW Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115ZTW
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4515T5 Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4515T5
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4112NT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4112NT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4115TW Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115TW
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4116TL Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4116TL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM3713TB Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM3713TB
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM5212T Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM5212T
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM7013MZT4 Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM7013MZT4
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4012MTL Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4012MTL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4115TL-DFRW Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115TL-DFRW
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4115ZT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115ZT
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5 6 7 next

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy