Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Panme do điểm cơ khí Insize 3230-25A 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 1.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3230-25A
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Dải đo: 0-25 mm
    + Ðộ chia: 0.01 mm
Panme đo ngoài điện tử INSIZE 25-50mm/0.001, 3109-50A
- Giá bán: 1.220.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: 3109-50A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-344-30
- Giá bán: 3.234.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-344-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài điện tử INSIZE, 3108-75A, 50-75mm, (hệ mét, IP 54)
- Giá bán: 2.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: 3108
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài điện tử INSIZE 3109-25A 0-25mm/0.001
- Giá bán: 1.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: 3109
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài điện tử Moore & Wright MW201-02DAB, 25-50mm/0.001mm
- Giá bán: 3.450.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW201-02DAB
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài điện tử Moore & Wright MW201-01DAB, 0-25mm/0.001mm
- Giá bán: 3.170.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW201-01DAB
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử Mitutoyo 293-232, 50-75mm/0.001mm, IP65
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 293-232
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 340-526
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 340-526
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-345-30
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-345-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-345-30
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-345-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-346-30
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-346-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-348-30
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-348-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 340-251-30
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 340-251-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-187-30
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-187-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-333-30
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-333-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-241-30
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-241-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-246-30
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-246-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 340-525
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 340-525
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-186-30
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-186-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Insize 3101-75A, 50-75mm/0.001mm
- Giá bán: 3.036.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3101-75A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Insize 3101-50A, 25-50mm/0.001mm
- Giá bán: 2.833.600 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3101-50A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Insize 3101-25A, 0-25mm/0.001mm
- Giá bán: 2.466.750 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3101-25A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Insize 3101-100A, 75-100mm/0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3101-100A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử Mitutoyo 293-255, 225-250mm/0.001mm, IP65, SPC
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 293-255
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử Mitutoyo 293-254, 200-225mm/0.001mm, IP65, SPC
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 293-254
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử Mitutoyo 293-253, 175-200mm/0.001mm, IP65, SPC
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 293-253
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử Mitutoyo 293-233, 75-100mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 293-233
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-100-10
- Giá bán: 27.800.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-100-10
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Mitutoyo 342-271-30, 0-20mm/0.001mm, IP65
- Giá bán: 6.600.000
- Bảo hành: 0
- Model: 342-271-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 340-522
- Giá bán: 22.400.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 340-522
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 340-521
- Giá bán: 20.900.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 340-521
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 340-520
- Giá bán: 20.400.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 340-520
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-831-30, 0-25mm, 0-1''/0.001mm
- Giá bán: 3.300.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-831-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-821-30, 0-25mm/0.001mm
- Giá bán: 3.100.000
- Bảo hành: 0
- Model: 293-821-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-343-30
- Giá bán: 5.100.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-343-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-343-30
- Giá bán: 5.100.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-343-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-342-30
- Giá bán: 4.600.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-342-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-341-30
- Giá bán: 3.900.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-341-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-340-30, 0-25mm,0-1''/0.001mm, IP65
- Giá bán: 3.300.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-340-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-247-30
- Giá bán: 5.100.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-247-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-245-30
- Giá bán: 3.800.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 293-245-30
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3