Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Kính hiển vi điện tử cầm tay Anmo AM4111T Dino-lite (1.3MP, 10-50x, 220x)
- Giá bán: 5.860.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4111T (R9)
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Xuất xứ: Đài Loan
    + Độ phóng đại: 10x - 50x, 220x
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4112NT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4112NT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4115TW Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115TW
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4116TL Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4116TL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM3713TB Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM3713TB
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM5212T Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM5212T
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM7013MZT4 Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM7013MZT4
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4012MTL Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4012MTL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4115TL-DFRW Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115TL-DFRW
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4115ZT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115ZT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4013MZT4 Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4013MZT4
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AD4112TL Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AD4112TL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4115TL-YFGW Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115TL-YFGW
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi kỹ thuật số điện tử Anmo Dino THB-800X
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: THB-800X
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi điện tử cầm tay Anmo AM-2101 Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM-2101
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4013MZT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4013MZT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AD7013MTL-FI2 Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AD7013MTL-FI2
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM413ZTA Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM413ZTA
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AD4116T Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AD4116T
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4115ZTW-EDGE Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4115ZTW-EDGE
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AD4116TL Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AD4116TL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4113FVT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4113FVT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay Anmo DINO-LITE AM2111
- Giá bán: 2.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM2111
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi kỹ thuật số điện tử cầm tay Anmo Dino 2Mp-100X
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2Mp-100X
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM5018MT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM5018MT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4815ZTL Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4815ZTL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4113TL-M40 Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4113TL-M40
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay AM3111 (10X-50X~230X 0.3MP)
- Giá bán: 3.080.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM3111
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay Anmo DINO-LITE AM3113
- Giá bán: 3.619.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM3113
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi kỹ thuật số kết nối máy tính Anmo Dino 5Mp-300X
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 5Mp-300X
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4815T Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4815T
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM7013MZT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM7013MZT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4112TL Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4112TL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi điện tử Dino-Lite AM4113ZTL
- Giá bán: 9.317.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4113ZTL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay Anmo DINO-LITE AM3113T
- Giá bán: 8.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM3113T
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi kỹ thuật số kết nối máy tính cầm tay Anmo Dino THB-200X
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: THB-200X
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4116T Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4116T
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM4116ZT Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4116ZT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM5116ZTL Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM5116ZTL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AD4113T Dino-lite 10x - 90x/1.3mp
- Giá bán: 7.170.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AD4113T
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay phân cực Anmo DINO-LITE AM4113FIT
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM4113FIT
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi cầm tay Anmo AM5216T Dino-lite
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AM5216T
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5 6 7 next

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy