Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Kính hiển vi sinh học Optika B-69
- Giá bán: 8.070.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-69
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi sinh học Optika B-293
- Giá bán: 17.980.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-293
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi sinh học 3 mắt Optika B-193PL
- Giá bán: 13.650.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-193PL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi sinh học Optika B-292
- Giá bán: 15.850.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-292
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi hai mắt Optika B-192PL
- Giá bán: 13.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-192PL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi 2 mắt Optika B-159
- Giá bán: 9.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-159
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi sinh học 3 mắt Optika B-510BF
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-510BF
- Tình trạng: Còn hàng
Camera kính hiển vi Optika C-B10+
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: C-B10+
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi nổi 3 mắt Optika SLX-3
- Giá bán: 11.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SLX-3
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi nổi 2 mắt Optika SLX-2
- Giá bán: 10.128.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SLX-2
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi nổi 2 mắt Optika SLX-1
- Giá bán: 7.035.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SLX-1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + 2 mắt ,góc nghiêng 45° xoay 360°
    + Độ phóng đại 20 – 40 lần.
    + Đèn EcoLED thế hệ mới.
    + Tích hợp PIN lithium.
Kính hiển vi soi nổi Optika ST-30B-2L
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST-30B-2L
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi sinh học Optika B-293PLi
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-293PLi
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi nổi Optika SZN-7
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SZN-7
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ chân đế cho kính hiển vi soi nổi Optika SZ-STL1
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SZ-STL1
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi nổi Optika SZP-8ERGO
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SZP-8ERGO
- Tình trạng: Còn hàng
Camera kỹ thuật số Optika OPTIKAM-B3
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: OPTIKAM-B3
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi camera Optika EDUCAM STUDENT PRO 4083.3
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EDUCAM STUDENT PRO 4083.3
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi ngược phản pha huỳnh quang Optika IM-2FL
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: IM-2FL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi nổi Optika S-10-2L
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: S-10-2L
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi nổi Optika LAB-10
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LAB-10
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ chân đế cho kính hiển vi soi nổi Optika SZ-STL1H
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SZ-STL1H
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi kim tương - sinh học Optika B-1000MET
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-1000MET
- Tình trạng: Còn hàng
Camera kỹ thuật số Optika OPTIKAM-B5
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: OPTIKAM-B5
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi camera Optika EDUCAM USB 4083.4
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EDUCAM USB 4083.4
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi ngược Optika IM-3
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: IM-3
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi nổi 2 mắt Optika STX
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: STX
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi sinh học Optika B-383PHi
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-383PHi
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi nổi Optika LAB-20
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LAB-20
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ chân đế cho kính hiển vi soi nổi Optika SZ-STL2
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SZ-STL2
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi kim tương - sinh học Optika B-500MET
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-500MET
- Tình trạng: Còn hàng
Camera kỹ thuật số Optika OPTIKAM-B9
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: OPTIKAM-B9
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi nghiên cứu nền sáng Optika B-800BF
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-800BF
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi ngược phản pha huỳnh quang Optika IM-3FL
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: IM-3FL
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi nổi 2 mắt Optika S-20-L
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: S-20-L
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi sinh học Optika B-383PH
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-383PH
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi nổi Optika LAB-30
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LAB-30
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ chân đế cho kính hiển vi soi nổi Optika SZ-STL2H
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SZ-STL2H
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi ngược Optika IM-3MET
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: IM-3MET
- Tình trạng: Còn hàng
Camera kỹ thuật số Optika OPTIKAM HDMI
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: OPTIKAM HDMI
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi phản pha nghiên cứu Optika B-800PH
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: B-800PH
- Tình trạng: Còn hàng
Kính hiển vi soi ngược phản pha huỳnh quang Optika IM-3FL4
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: IM-3FL4
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5 6 7 next

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường