Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Panme cơ đo trong Insize 3222-500, 50-500mm/0.01mm
- Giá bán: 3.213.100 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3222-500
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong Insize 3222-300, 50-300mm/0.01mm
- Giá bán: 2.416.150 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3222-300
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong Insize 3222-600, 50-600mm/0.01mm
- Giá bán: 3.402.850 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3222-600
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo vòng trong Mitutoyo 137-207
- Giá bán: 4.700.000
- Bảo hành: 0
- Model: 137-207
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo đường kính trong Mitutoyo 137-205, 50-1500mm/0.01mm
- Giá bán: 7.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: 137-205
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo vòng trong Mitutoyo 137-204, 50-1000mm/0.01mm
- Giá bán: 6.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: 137-204
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo vòng trong Mitutoyo 137-203, 50-500mm/0.01mm
- Giá bán: 4.300.000
- Bảo hành: 0
- Model: 137-203
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo trong Mitutoyo 141-101, 25-50mm/0.01mm
- Giá bán: 3.550.000
- Bảo hành: 0
- Model: 141-101
- Tình trạng: Còn hàng