Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo độ ngọt Glucose MILWAUKEE MA873 (0-85% mass)
- Giá bán: 3.600.000
- Model: MA 873
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ brix - nhiệt độ MILWAUKEE MA871
- Giá bán: 3.680.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA871
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt, nhiệt độ Milwaukee MA882, 0-50%/ 0.1%
- Giá bán: 3.680.000
- Bảo hành: 0
- Model: MA882
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế độ mặn Milwaukee MA886
- Giá bán: 3.696.000
- Bảo hành: 0
- Model: MA886
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt, nhiệt độ hiển thị số MILWAUKEE MA871
- Giá bán: 3.680.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA871
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Khoảng đo Brix: 0 … 85% Brix
    + Khoảng đo nhiệt độ: 0 … 80 độ C
Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master-53M (Code 2353)
- Giá bán: 3.340.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-53M (Code 2353)
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Khoảng đo: 0.0 – 53.0% Brix
    + Vạch chia nhỏ nhất: 0.5% Brix
Máy đo độ mặn điện tử Atago ES-421 (Code 4210)
- Giá bán: 23.800.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: ES-421 (Code 4210)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S28M 2483, 0.0-28.0%, 0.2%
- Giá bán: 3.350.000
- Bảo hành: 0
- Model: Master-S28M 2483
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn điện tử Atago PAL-06S (Code 4406)
- Giá bán: 7.300.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: PAL-06S (Code 4406)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S/MillM 2493, 0.0-100%, 1‰
- Giá bán: 4.700.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Master-S/MillM 2493
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S10M (Code 2473)
- Giá bán: 3.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Master-S10M (Code 2473)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn trong nuôi trồng thủy sản Atago Master-S/Mill alpha
- Giá bán: 5.700.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Atago Master- S/Mill alpha
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt điện tử Atago PR-101alpha
- Giá bán: 22.300.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PR-101alpha
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc Xạ Kế Đo Độ Ngọt Điện Tử Atago PAL-3 (Code 3830)
- Giá bán: 15.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: PAL-3 (Code 3830)
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO PAL-1 3810, 0.0-53.0%, 0.1% Brix
- Giá bán: 5.700.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: PAL-1 3810
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago Master-20M
- Giá bán: 3.900.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Master-20M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ mặn điện tử Atago Pal-Salt
- Giá bán: 6.700.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Pal-Salt
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ đo độ ngọt 0.0 to 28.0% Sato SK-200R
- Giá bán: Liên hệ
- Model: SK-200R
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ đo độ ngọt 0.0 to 50.0% Sato SK-109R
- Giá bán: Liên hệ
- Model: SK-109R
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ đo độ ngọt 45.0 to 82.0% Sato SK-107R
- Giá bán: Liên hệ
- Model: SK-107R
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ đo độ ngọt 58.0 to 92.0% Sato SK-106R
- Giá bán: Liên hệ
- Model: SK-106R
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ đo độ ngọt 0.0 đến 10.0% Sato SK-104R
- Giá bán: Liên hệ
- Model: SK-104R
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ đo độ ngọt 0.0 đến 18.0% Sato SK-102R
- Giá bán: Liên hệ
- Model: SK-102R
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ đo độ ngọt 28 đến 62% SK-101R (No.0181-00) Sato
- Giá bán: Liên hệ
- Model: SK-101R
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ đo độ ngọt 0 đến 32% SK-100R (No.0180-00) Sato
- Giá bán: Liên hệ
- Model: SK-100R
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo Ethylene Glycol điện tử Milwaukee MA888, 0-100% Volume/ 0.1%
- Giá bán: 3.696.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA888
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo mật ong MILWAUKEE MR90ATC
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MR90ATC
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo đường glucose Milwaukee MA873, 0-85% mass/ 0.1%
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA873
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt MILWAUKEE MR82ATC
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MR82ATC
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ ngọt MILWAUKEE MR62ATC
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MR62ATC
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo đường điện tử Milwaukee MA885, 0-50% Brix/ 0.1%
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA885
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo đường điện tử Milwaukee MA884, 0-50% Brix/ 0.1%
- Giá bán: 3.696.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA884
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo đường điện tử Milwaukee MA881, 0 … 85% mass/ 0.1%
- Giá bán: 3.696.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA881
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo Baume điện tử Milwaukee MA883, 0-28Baume/ 0.1%
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA883
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế độ mặn Milwaukee MA887, 0-150ppt/ 1ppt
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA887
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo tổng hợp Extech RF30
- Giá bán: 7.470.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RF30
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo Glycol và dung dịch làm mát Extech RF40
- Giá bán: 1.870.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RF40
- Tình trạng: Còn hàng
Khúc xạ kế đo độ mặn Extech RF20
- Giá bán: 1.870.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RF20
- Tình trạng: Còn hàng
1 2