Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Đo kiểm & phân tích

Đo kiểm & phân tích

Thiết bị khác

Thiết bị khác

Thiết bị phân tích

Thiết bị phân tích

Giới thiệu công nghệ mới

Giới thiệu công nghệ mới

Giới thiệu Hãng sản xuất

Giới thiệu Hãng sản xuất

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Máy đo OXY hoà tan-DO

Máy đo OXY hoà tan-DO

Đo Oxy hóa khử ORP (mV)

Đo Oxy hóa khử ORP (mV)

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo tổng rắn hòa tan (TDS)

Đo tổng rắn hòa tan (TDS)

Đo độ đục (Turbidity)

Đo độ đục (Turbidity)

Đo điện trở (Resistivity)

Đo điện trở (Resistivity)

Đo điện cực ion chọn lọc (ISE)

Đo điện cực ion chọn lọc (ISE)

Đo độ mặn

Đo độ mặn

Điện cực đo độ dẫn điện (EC)

Điện cực đo độ dẫn điện (EC)

Điện cực đo pH

Điện cực đo pH

Bộ điều khiển & Hiển thị

Bộ điều khiển & Hiển thị

Thiết bị kiểm tra nồng độ

Thiết bị kiểm tra nồng độ

Thiết bị đo độ nhám

Thiết bị đo độ nhám

Bút đo pH

Bút đo pH

Thiết bị đo pH cầm tay

Thiết bị đo pH cầm tay

Thiết bị đo pH để bàn

Thiết bị đo pH để bàn

Máy đo độ bóng bề mặt, sơn, gạch...

Máy đo độ bóng bề mặt, sơn, gạch...

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy