Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Thiết bị Ngành nước

Thiết bị Ngành nước

Thiết bị phụ trợ ngành may

Thiết bị phụ trợ ngành may

Máy đo cường độ ánh sáng

Máy đo cường độ ánh sáng

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Thiết bị đo pH chuyên dụng

Máy đo OXY hoà tan-DO

Máy đo OXY hoà tan-DO

Đo Oxy hóa khử ORP (mV)

Đo Oxy hóa khử ORP (mV)

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo độ dẫn điện (EC)

Đo tổng rắn hòa tan (TDS)

Đo tổng rắn hòa tan (TDS)

Đo độ đục (Turbidity)

Đo độ đục (Turbidity)

Đo độ mặn

Đo độ mặn

Bút đo TDS điện tử

Bút đo TDS điện tử

Bộ test Kit

Bộ test Kit

Điện cực đo pH

Điện cực đo pH

Máy chuẩn độ

Máy chuẩn độ

Bộ điều khiển pH

Bộ điều khiển pH

Khúc xạ kế độ mặn bỏ túi

Khúc xạ kế độ mặn bỏ túi

Khúc xạ kế độ ngọt bỏ túi

Khúc xạ kế độ ngọt bỏ túi

Khúc xạ kế độ ngọt dạng bút

Khúc xạ kế độ ngọt dạng bút

Thiết bị đo Chlorine

Thiết bị đo Chlorine

Thiết bị đo Ammonia

Thiết bị đo Ammonia

Thiết bị đo sắt

Thiết bị đo sắt

Thiết bị đo Phosphate

Thiết bị đo Phosphate

Nhiệt kế đầu dò

Nhiệt kế đầu dò

Dịch vụ cho thuê máy

Dịch vụ cho thuê máy

Bút đo pH

Bút đo pH

Thiết bị đo pH cầm tay

Thiết bị đo pH cầm tay

Thiết bị đo pH để bàn

Thiết bị đo pH để bàn

Đo pH thực phẩm

Đo pH thực phẩm

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy