Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo khí CO2/ Nhiệt độ và Độ ẩm Extech CO240 ( khí CO2)
- Giá bán: 6.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CO240
- Tình trạng: Còn hàng
14.650.000đ
Còn hàng
Máy đo khí CO2 Testo 535
- Giá bán: 14.650.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 535
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa khí cầm tay SENKO MGT-N (O2, CO, H2S, khí dễ cháy, cảm biến NDIR)
- Giá bán: 18.688.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MGT-N
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Đo khí: O2, CO, H2S
Máy đo nồng độ khí Gar Geo Fennel FGD1
- Giá bán: 3.520.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FGD1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo chất lượng không khí 3 kênh Hti HT 9600 PM2.5 (Đo bụi không khí)
- Giá bán: 9.750.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HT 9600
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + 3 kênh: 0.3um, 2.5um, 10um
Máy dò và phát hiện khí gas lạnh Kimo DF110
- Giá bán: 9.456.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DF110
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đếm tiểu phân không khí cầm tay MET ONE HHPC 6+
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MET ONE HHPC 6+
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí thải – TESTO 300 longlife Kit 3
- Giá bán: 37.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TESTO 300
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị phát hiện rò khí tủ lạnh TESTO 316-3
- Giá bán: 8.960.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Testo 316-3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí O2 Senko SGT P O2
- Giá bán: 3.950.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P O2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nồng độ khí Oxy Senko SGT P O2
- Giá bán: 3.950.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P O2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo bụi, nhiệt độ và độ ẩm không khí Extech VPC 300
- Giá bán: 34.270.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VPC300
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đếm hạt bụi Fluke 985 (6 kênh)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 985
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ hút và trung hòa hơi ACID BEHR Behrosog 3
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Behrosog 3
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy đo khí thải TESTO 300
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TESTO 300
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, khí CO2, chất lượng không khí KIMO HQ210P
- Giá bán: 27.389.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HQ210P
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, chất lượng không khí KIMO HQ210O
- Giá bán: 45.556.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HQ210O
- Tình trạng: Còn hàng
Transmitter đo khí CO2 và nhiệt độ Kimo COT212
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: COT212
- Tình trạng: Còn hàng
Transmitter đo khí CO và nhiệt độ Kimo COT210
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: COT210
- Tình trạng: Còn hàng
Tranmitter điều khiển đo đa chỉ tiêu Kimo CPE310-S
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CPE310-S
- Tình trạng: Còn hàng
Tranmitter đo đa chỉ tiêu Kimo CA310
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CA310
- Tình trạng: Còn hàng
Tranmitter đo đa chỉ tiêu Kimo C310
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: C310
- Tình trạng: Còn hàng
8.400.000đ
Còn hàng
Transmitter đo khí CO Kimo CO110
- Giá bán: 8.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CO110
- Tình trạng: Còn hàng
Transmitter đo khí CO2 Kimo CO112
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CO112
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo khí CO và nhiệt độ môi trường Kimo SCCO
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SCCO
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo khí CO2 và nhiệt độ môi trường Kimo SCO2
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SCO2
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Transmitter đo khí CO Kimo COST
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: COST
- Tình trạng: Còn hàng
Transmitter đo khí CO2 Kimo CO2ST
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CO2ST
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy đo khí thải KIGAZ 210
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KIGAZ 210
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí cháy, khí gas rò gỉ Kimo FG110
- Giá bán: 6.767.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FG110
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí CO2 và nhiệt độ Kimo AQ110
- Giá bán: 15.167.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AQ110
- Tình trạng: Còn hàng
8.400.000đ
Còn hàng
Máy đo khí CO Kimo CO110
- Giá bán: 8.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CO110
- Tình trạng: Còn hàng
7.567.000đ
Còn hàng
Máy đo khí CO Kimo CO50
- Giá bán: 7.567.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CO50
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy đo khí thải KIAGZ50
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KIAGZ50
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy đo khí thải KIGAZ300
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KIGAZ300
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy đo khí thải KIGAZ200
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KIGAZ200
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy đo khí thải KIGAZ80
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KIGAZ80
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy đo khí thải KIGAZ110
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KIGAZ110
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy đo khí thải KIGAZ310
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KIGAZ310
- Tình trạng: Còn hàng
MÁY ĐO BỤI Casella MICRODUST PRO
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Microdust Pro
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo nồng độ bụi điện tử Casella CEL-712 MICRODUST PRO
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CEL-712 MICRODUST PRO
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đếm hạt tiểu phân trong không khí PCE PCO 2
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PCO 2
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5 6 7 next

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy