Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo chất lượng không khí trong nhà IAQ KANOMAX 2212
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2212
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí O2 Senko SGT P O2
- Giá bán: 4.340.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P O2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Fomandehit HCHO / VOC Extech VFM200
- Giá bán: 6.260.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VFM200
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa khí cầm tay SENKO MGT-P (O2,CO,H2S, Khí dễ cháy, cảm biến Catalytic)
- Giá bán: 13.160.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MGT-P
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Đo khí: O2, CO, H2S
Máy đo và phát hiện khí SO2 Senko SGT P SO2
- Giá bán: 6.374.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P SO2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí NH3 Senko SGT P NH3
- Giá bán: 9.027.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P NH3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí H2 SENKO SGT P H2 (0~1000ppm)
- Giá bán: 6.681.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P H2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí đơn Senko SGT P CO (0~~500ppm CO)
- Giá bán: 3.341.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P CO
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nồng độ khí độc SO2 Senko SGT P SO2 (0~50ppm SO2)
- Giá bán: 6.374.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P SO2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí H2 Senko SGT P H2 (0~1000ppm
- Giá bán: 6.681.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P H2
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Dải đo: 0 ~ 1000% ppm
Máy đo khí NH3 Senko SGT P NH3 (0~100ppm)
- Giá bán: 9.027.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P NH3
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Xuất xứ: Hàn Quốc
  + Dải đo: 0 ~ 100 ppm
Máy đo và phát hiện khí CO Senko SGT P CO
- Giá bán: 3.641.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P CO
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí đơn SENKO SP-SGT P NO2
- Giá bán: 7.980.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P NO2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí H2S Senko SGT P H2S
- Giá bán: 3.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P H2S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nồng độ khí Oxy Senko SGT P O2
- Giá bán: 3.970.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P O2
- Tình trạng: Còn hàng
Bơm lấy mẫu khí SENKO SP-Pump101
- Giá bán: 7.650.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SP-Pump101
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo Độ ẩm, Nhiệt độ, CO2 Sper scientific 800048
- Giá bán: 12.650.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 800048
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí Senko iGas Detector CO2
- Giá bán: 10.990.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: iGas CO2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy dò khí Amoniac NH3 Smartsensor AR8500
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR8500
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí CO Carbon Monoxide Center 510
- Giá bán: Liên hệ
- Model: Center 510
- Tình trạng: Còn hàng
Cảm biến đo khí SENKO SI-100C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SI-100C
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát hiện khí rò rỉ Testo 316-2 (C0632 3162, H4, C3H8, H2)
- Giá bán: 9.962.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 316-2
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Code: 0632 3162
Bộ thu tín hiệu rò rỉ gas Senko SI-100I-S
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SI-100I-S
- Tình trạng: Còn hàng
Cảm biến phát hiện dò khí cháy LEL SENKO SI-100D
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SI-100D
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo khí có hiển thị SENKO SI-100R
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SI-100R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí NH3 SENKO SP-SGT-NH3
- Giá bán: 7.906.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SP-SGT-NH3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí H2S SENKO SP-SGT-H2S
- Giá bán: 2.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SP-SGT-H2S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí H2 SENKO SP-SGT-H2
- Giá bán: 5.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SP-SGT-H2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí SO2 SENKO SP-SGT-SO2
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SP-SGT-SO2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí CO SENKO SP-SGT-CO
- Giá bán: 2.810.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SP-SGT-CO
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí O2 SENKO SP-SGT-O2
- Giá bán: 2.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SP-SGT-O2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa khí cầm tay SENKO MGT-N (O2, O2, H2S, khí dễ cháy, cảm biến NDIR)
- Giá bán: 17.688.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MGT-N
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Đo khí: O2, Co, H2S
Máy đo khí rò rỉ Testo 316-EX (CH4, C3H8, H2)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 316-EX
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát hiện dò khí ga TESTO 317-2 (CH4, C3H8)
- Giá bán: 4.345.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 317-2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo chất lượng không khí đa năng Testo 435-1
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 435-1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo CO và CO2 môi trường xung quanh Testo 315-3
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 315-3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí đa năng Testo 435-2
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 435-2
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy đo khí CO Testo 315-4
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 315-4
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí đa năng Testo 435-3
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 435-3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát hiện khí rò rỉ Testo 317-1
- Giá bán: 3.073.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 317-1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí đa năng Testo 435-4
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 435-4
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường