Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo khí NH3 Senko SGTP-NH3 (0~100ppm)
- Giá bán: 9.150.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGTP-NH3
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Xuất xứ: Hàn Quốc
Máy đo đa khí cầm tay SENKO MGT-P (O2,CO,H2S,Khí dễ cháy, cảm biến Catalytic)
- Giá bán: 14.300.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MGT-P
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa khí cầm tay SENKO MGT-P (O2, CO, H2S, khí dễ cháy, cảm biến Catalytic)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MGT-P
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí H2 Senko SGTP-H2 (0~1000ppm
- Giá bán: 7.700.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: SGTP-H2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí CO Carbon Monoxide Center 510
- Giá bán: Liên hệ
- Model: Center 510
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nồng độ khí Oxy Senko SGT-P O2
- Giá bán: 4.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: Senko SGT-P O2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí đơn Senko SGTP-CO (0~~500ppm CO)
- Giá bán: 4.350.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: SGTP-CO
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí O2 Senko SGT-O2
- Giá bán: 4.250.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT-O2
- Tình trạng: Còn hàng
4.100.000đ
Còn hàng
Máy đo khí Oxy Senko SP2nd (O2)
- Giá bán: 4.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: SP2nd (Code: SP2217)
- Tình trạng: Còn hàng
4.100.000đ
Còn hàng
Máy đo Oxy Senko SP2nd O2 (0-30%)
- Giá bán: 4.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: SP2nd O2
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo khí CO và nhiệt độ môi trường Kimo SCCO
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Model: SCCO
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí H2S SENKO SP2nd H2S (0~100ppm, đo trong không khí)
- Giá bán: 4.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: SP2nd H2S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy ghi chất lượng không khí Testo 160 IAQ
- Giá bán: 16.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: 160 IAQ
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát hiện khí rò rỉ Testo 316-2 (C0632 3162, H4, C3H8, H2)
- Giá bán: 8.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 316-2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí rò rỉ trong hệ thống làm lạnh Testo 316-4 Set 2 (0563 3165) (H2, CFC, HCFC, HFC NH3)
- Giá bán: 14.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 316-4 Set 2 (0563 3165)
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí rò rỉ trong hệ thống làm lạnh Testo 316-4 Set 1 (0563 3164) (H2, CFC, HCFC, HFC)
- Giá bán: 12.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 316-4 Set 1 (0563 3164)
- Tình trạng: Còn hàng
22.700.000đ
Còn hàng
Máy đo khí đa năng Testo 435-4
- Giá bán: 22.700.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: Testo 435-4
- Tình trạng: Còn hàng
17.000.000đ
Còn hàng
Máy đo khí đa năng Testo 435-2
- Giá bán: 17.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: Testo 435-2
- Tình trạng: Còn hàng
20.500.000đ
Còn hàng
Máy đo khí đa năng Testo 435-3
- Giá bán: 20.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: Testo 435-3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo chất lượng không khí đa năng Testo 435-1
- Giá bán: 13.300.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: Testo 435-1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát hiện dò khí ga TESTO 317-2 (CH4, C3H8)
- Giá bán: 4.050.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: TESTO 317-2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát hiện khí rò rỉ Testo-316-2 (H4, C3H8, H2)
- Giá bán: 8.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: Testo-316-2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí rò rỉ Testo 316-EX (CH4, C3H8, H2)
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: Testo 316-EX
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo CO2/Nhiệt độ/Độ ẩm Extech CO200, 0-9.999ppm/1ppm
- Giá bán: 5.600.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: CO200
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo CO2/Nhiệt độ/Độ ẩm Extech CO210, datalogger, 0-9.999ppm/1ppm
- Giá bán: 6.180.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: CO210
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm Extech EA80, datalogger, 0-6.000ppm/1ppm
- Giá bán: 16.040.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EA80
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí CO2/Nhiệt độ/Độ ẩm Extech CO250, 0-5000ppm
- Giá bán: 8.280.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: CO250
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí CO Extech CO10, 0-1000ppm/1ppm
- Giá bán: 5.390.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: CO10
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí CO2/ Nhiệt độ và Độ ẩm Extech CO240
- Giá bán: 6.010.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CO240
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo khí CO2/Nhiệt độ/Độ ẩm Extech CO100, 0-9.999ppm/1ppm
- Giá bán: 5.810.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: CO100
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo CO2/Nhiệt độ/Độ ẩm Extech SD800, datalogger, 0-4.000ppm/1ppm
- Giá bán: 8.480.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: SD800
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát hiện rò rỉ môi chất lạnh Extech RD200
- Giá bán: 3.730.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RD200
- Tình trạng: Còn hàng
2.700.000đ
Còn hàng
Máy đo khí CO Extech CO15
- Giá bán: 2.700.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CO15
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí CO2/ nhiệt độ và độ ẩm Extech CO230
- Giá bán: 6.180.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CO230
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nồng độ formaldehyde (CH2O or HCHO) cầm tay Extech FM200
- Giá bán: 8.880.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FM200
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nồng độ formaldehyde (CH2O or HCHO) cầm tay Extech FM100
- Giá bán: 5.180.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FM100
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nồng độ khí CO Extech CO30
- Giá bán: 4.150.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CO30
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nồng độ formaldehyde (CH2O or HCHO) cầm tay Extech FM300
- Giá bán: 6.870.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FM300
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí CO/ nhiệt độ và độ ẩm không khí Extech CO50
- Giá bán: 5.390.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CO50
- Tình trạng: Còn hàng
6.260.000đ
Còn hàng
Máy đo HCHO/VOC Extech VFM200
- Giá bán: 6.260.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VFM200
- Tình trạng: Còn hàng
Máy dò khí ga lạnh Extech RD300
- Giá bán: 4.980.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RD300
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4