Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo khí Cl2 BOSEAN K10 Cl2 (0-20ppm, IP67)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: K10 Cl2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí H2 BOSEAN K10 H2 (0-1000ppm, IP67)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: K10 H2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí NH3 BOSEAN K10 NH3 (0-100ppm, IP67)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: K10 NH3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí O2 BOSEAN K10 O2 (0-30%vol, IP67)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: K10 O2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí H2S BOSEAN K10 H2S (0~100ppm, IP67)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: K10 H2S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí VOC BOSEAN BH-90A VOC (0-100ppm, IP65)
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A VOC
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí CO BOSEAN K10 CO (0~1000ppm, IP67)
- Giá bán: 3.930.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: K10 CO
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí HCN BOSEAN BH-90A HCN (0-50ppm, IP65)
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A HCN
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí CH2O BOSEAN BH-90A CH2O (0-20ppm, IP65)
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A CH2O
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí PH3 BOSEAN BH-90A PH3 (0-20ppm, IP65)
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A PH3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí C2H4O BOSEAN BH-90A C2H4O (0-100ppm, IP65)
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A C2H4O
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí NO BOSEAN BH-90A NO2 (0-20ppm, IP65)
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A NO2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí NO BOSEAN BH-90A NO (0-250ppm, IP65)
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A NO
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí HCL BOSEAN BH-90A HCL (0-20ppm, IP65)
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A HCL
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí SO2 BOSEAN BH-90A SO2 (0-20ppm, IP65)
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A SO2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí CO2 BOSEAN BH-90A CO2 (0-5000ppm, IP65)
- Giá bán: 10.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A CO2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí O3 BOSEAN BH-90A O3 (0-10ppm, IP65)
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A O3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí Cl2 BOSEAN BH-90A Cl2 (0-20ppm, IP65)
- Giá bán: 6.200.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A Cl2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí H2 BOSEAN BH-90A H2 (0-1000ppm, IP65)
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A H2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí NH3 BOSEAN BH-90A NH3 (0-100ppm, IP65)
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A NH3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí O2 BOSEAN BH-90A O2 (0-30%vol, IP65)
- Giá bán: 2.550.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A O2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí H2S BOSEAN BH-90A H2S (0-100ppm, IP65)
- Giá bán: 2.550.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A H2S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí CO BOSEAN BH-90A (CO, 0-1000ppm, IP65)
- Giá bán: 2.550.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-90A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa khí cầm tay BOSEAN BH-4S (CO, H2S, O2, LEL, IP65)
- Giá bán: 5.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-4S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa khí cầm tay BOSEAN BH-4A (CO, H2S, O2, LEL)
- Giá bán: 4.950.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BH-4A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, khí CO2 tự ghi Hobo MX1102A
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MX1102A
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy đo khí MICMETA-NH3 (NH3)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MICMETA-NH3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí SKY2000-M3 (CO, NO2, SO2)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SKY2000-M3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí SKY2000-M3 (CO2, N2, O2)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SKY2000-M3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí SKY2000-WH-M4 (H2S, CO, O2, EX)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SKY2000-WH-M4
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy đo khí SKY2000-WH-N2 (N2)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SKY2000-WH-N2
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy đo khí SKY2000-WH-O2 (O2)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SKY2000-WH-O2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí SKY2000-M5 (CO, H2S, O2, CO2, CH4)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SKY2000-M5
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí SKY2000-M4 (H2S, CO, O2, C2H4)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SKY2000-M4
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí SKY2000-WH-M3 (O2, CO2, N2)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SKY2000-WH-M3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí SKY2000-WH-M2 (NO2, SO2)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SKY2000-WH-M2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí SKY2000-WH-M5 (O2, SO2, H2S, NH3, CO)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí H2 Senko SGT P H2 (0~1000ppm)
- Giá bán: 6.681.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SGT P H2
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Dải đo: 0 ~ 1000% ppm
Máy đo khí CO2/ Nhiệt độ và Độ ẩm Extech CO240 ( khí CO2)
- Giá bán: 6.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CO240
- Tình trạng: Còn hàng
14.650.000đ
Còn hàng
Máy đo khí CO2 Testo 535
- Giá bán: 14.650.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 535
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa khí cầm tay SENKO MGT-N (O2, CO, H2S, khí dễ cháy, cảm biến NDIR)
- Giá bán: 18.688.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MGT-N
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Đo khí: O2, CO, H2S
1 2 3 4 5

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy