Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy khuấy đũa IKA EUROSTAR 200 control P4
- Giá bán: Liên hệ
- Model: EUROSTAR 200 control P4
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy đũa IKA EUROSTAR 20 high speed digital
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EUROSTAR 20 high speed digital
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy đũa IKA RW 20 digital
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RW 20 digital
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy xác định độ phèn Velp JLT6 (300 vòng/phút)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: JLT6
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMP-70-4 (Kiểu quạt chong chóng)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMP-70-4
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMP-100-4 (Kiểu quạt chong chóng)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMP-100-4
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMP-90-4 (Kiểu quạt chong chóng)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMP-90-4
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMC-100-4 (Kiểu Diamond)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMC-100-4
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMC-100-2 (Kiểu ly tâm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMC-100-2
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMT-90-2 (Kiểu ly tâm sơn Teflon)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMT-90-2
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMT-120-2 (Kiểu ly tâm sơn Teflon)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMT-120-2
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMA-70-2 (Kiểu neo)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMA-70-2
- Tình trạng: Còn hàng
Cánh khuấy SH scientific SH-IMA-90-2
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-IMA-90-2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy SH Scientific SH-OS-11 (10L,DC 60W)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-OS-11
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy SH Scientific SH-OS-11D (10L,DC 60W)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-OS-11D
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy SH Scientific SH-OS-41 (60L,DC 100W)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-OS-41
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy SH Scientific SH-OS-41D (60L, 100W)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-OS-41D
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy JEIOTECH MSD-0420 ( Hiển thị số,80~2000rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MSD-0420
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy JEIOTECH MSH-0520 ( Advanced, 50~2000rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MSH-0520
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy JEIOTECH MSH-0512 ( Advanced, 50~1,200rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MSH-0512
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy JEIOTECH VM-96T (Tối đa 3000 rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VM-96T
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy JEIOTECH VM-96A (Tối đa 3000 rpm)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VM-96A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy cần Jeiotech MSE-3 (900 vòng/phút, 30 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MSE-3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy cần Jeiotech MSE-2 (1200vòng/phút, 30 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MSE-2
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy cần Jeiotech MSE-1 (1400 , 20 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MSE-1
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy cần VELP PW
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: PW
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy cần VELP LS
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: LS
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy cần VELP LH
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: LH
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy cần VELP ES
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: ES
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy cần VELP DLS
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: DLS
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy khuấy cần VELP DLH
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: DLH
- Tình trạng: Còn hàng
Máy khuấy 4 vị trí Jar Test Velp JLT4
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: JLT4
- Tình trạng: Còn hàng

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy