Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CFBS (0-1500µm, từ tính, đầu dò rời)
- Giá bán: 25.862.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: A456CFBS
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0-1500µm
  + Tính năng: Vật liệu từ tính
Thân máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CFBS (thân máy)
- Giá bán: 13.616.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: A456CFBS
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Xuất xứ: UK
  + Đầu dò rời
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ Geo Fennel FCT 1 DATA (0 – 1250 µm/ 0.1µm)
- Giá bán: 7.290.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FCT 1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 – 1250µm
  + Độ chính xác: (±3% + 1 µm)
Máy đo độ dày lớp phủ UNI-T UT343A (0~1750um)
- Giá bán: 1.550.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UT343A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ, mạ kẽm DeFelsko PosiTector 6000 FS1 (từ tính)
- Giá bán: 16.580.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0-1500 µm
  + Xuất xứ: USA
Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CFBS 5000 (0-5000µm, từ tính, đầu dò rời)
- Giá bán: 32.750.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: A456CFBS
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0-5000µm
  + Tính năng: Vật liệu từ tính
Đầu dò vuông góc từ tính Elcometer T456CF1R
- Giá bán: 13.802.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: T456CF1R
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò thẳng từ tính Elcometer T456CF3S
- Giá bán: 18.243.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: T456CF3S
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Thang đo: 0-13mm
  + Độ phân giải: 1μm
Máy đo độ dày lớp phủ UNI-T UT343D (0~1250μm)
- Giá bán: 1.728.900 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UT343D
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp sơn Defelsko DFT F (0 – 1000 µm, từ tính)
- Giá bán: 9.950.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DFT F
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 – 1000µm
  + Nền kim loại từ tính
Máy đo độ dày lớp sơn phủ, mạ kẽm Defelsko Positector 6000 F1 (Từ tính)
- Giá bán: 13.980.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: F1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0-1500 µm
  + Đo trên nền kim loại thép
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 F45S1 (từ tính, 0-1150 um, đầu dò góc)
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F45S1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 1150 μm
Đầu dò cho máy đo độ dày lớp sơn phủ, mạ kẽm DeFelsko PosiTector PRB-FS (6000 FS1, từ tính)
- Giá bán: 10.615.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Dau do PRB-FS (6000 FS1)
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0-1500 µm
  + Xuất xứ: USA
Máy đo độ dày lớp sơn chống cháy EC900
- Giá bán: 8.560.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EC900
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FTS1 (từ tính, 0 - 6000µm)
- Giá bán: 20.560.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FTS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 6000µm
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ, mạ DeFelsko PosiTector 6000 F0S3 (từ tính, 0-1150 um)
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F0S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ, mạ DeFelsko PosiTector 6000 F0S1 (từ tính, 0-1150 um)
- Giá bán: 23.540.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F0S1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 1150 μm
Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CFBI1
- Giá bán: 20.308.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: A456CFBI1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0-1500µm
  + Tính năng: Vật liệu từ tính
Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100FN 5000 (0-5.000um)
- Giá bán: 16.450.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TG-2100FN
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Phạm vi đo :0-5000um
Máy đo độ dày lớp phủ HUATEC TG-8010 (1250 μm, 0.1μm)
- Giá bán: 11.420.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TG-8010
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ SmartSensor AR931 (0~1800um, data logger)
- Giá bán: 7.965.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR931
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Phạm vi đo: 0~1800um
  + Độ chính xác: ±(3%H±1um)
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FXS1 (từ tính, 0-2000µm)
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FXS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 2000 μm
Bút đo độ dày lớp sơn phủ trên nền từ tính DeFelsko PosiPen
- Giá bán: 5.480.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PosiPen
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ, mạ DeFelsko PosiTector 6000 F0S1 (từ tính, 0-1150um)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F0S1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 1150 μm
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FRS1 (từ tính, 0-1500 µm, đầu dò góc vuông)
- Giá bán: 18.230.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FRS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 1500 μm
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FT1 ( từ tính, 0 - 6 mm)
- Giá bán: 17.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FT1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 6 mm
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FHXS1 (từ tính, 0-10,000 um)
- Giá bán: 29.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FHXS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 10,000μm
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FKS1 (từ tính, 0 - 13 mm)
- Giá bán: 20.570.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FKS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 13 mm
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FLS1 (từ tính, 0 - 38 mm)
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FLS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 - 38 mm
Máy đo độ dày lớp phủ trên nền kim loại từ tính KETT LE-373 (từ tính, 0-2.500µm)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LE-373
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Ứng dụng PCCC
Khuyến mãi
  1 đổi 1 trong vòng 12 tháng
Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CFTS
- Giá bán: 22.512.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: A456CFTS
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ Elcometer A456CFSI1
- Giá bán: 23.470.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: A456CFSI1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 F45S3 (từ tính, 0-1150 um)
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F45S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FXS3 (từ tính, 0-1500 µm)
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FXS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FT3 (từ tính, 0 - 6 mm)
- Giá bán: 26.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FT3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FTS3 (từ tính, 0-6 mm)
- Giá bán: 28.680.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FTS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 FS3 (từ tính, 0-1500 µm )
- Giá bán: 26.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FRS3 (từ tính, 0-1500 µm, đầu dò vuông)
- Giá bán: 27.570.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FRS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FKS3 (từ tính, 0 - 13 mm)
- Giá bán: 29.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FKS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FHXS3 (từ tính, 0 - 10,000um)
- Giá bán: 39.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FHXS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 F3 (từ tính, 0-1500 µm)
- Giá bán: 24.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F3
- Tình trạng: Còn hàng
1 2

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy