Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CFBS
- Giá bán: 22.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: A456CFBS
- Tình trạng: Còn hàng
Thân máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CFBS, 0-1500 μm/ 0.1 μm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: A456CFBS
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ FCT 1 DATA, 0 – 1250 µm/ 0.1µm
- Giá bán: 7.018.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FCT 1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 – 1250µm
  + Độ chính xác: (±3% + 1 µm)
Máy đo độ dày lớp phủ DEFELSKO POSITECTOR 6000 FS1
- Giá bán: 17.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0-1500µm
  + Xuất xứ: USA
Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 F1
- Giá bán: 16.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 FS1
- Giá bán: 17.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0-1500 µm
  + Xuất xứ: USA
Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CFBI1
- Giá bán: 19.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: A456CFBI1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ SmartSensor AR931 (0~1800um, data logger)
- Giá bán: 8.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: AR931
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Phạm vi đo: 0~1800um
  + Độ chính xác: ±(3%H±1um)
Máy đo độ dày lớp phủ DEFELSKO POSITECTOR 6000 FS1 New 2021
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 6000FS1 New2021
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 FS3
- Giá bán: 26.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ DEFELSKO POSITECTOR 6000 F1
- Giá bán: 16.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 6000 F1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 F1
- Giá bán: Liên hệ
- Model: 6000 F1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FTS1
- Giá bán: 19.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FTS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FT1
- Giá bán: 16.910.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FT1
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò vuông góc từ tính Elcometer T456CF1R
- Giá bán: 11.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 6 tháng
- Model: T456CF1R
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ, mạ DeFelsko PosiTector 6000 F0S1 Pro
- Giá bán: 22.710.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F0S1 pro
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ DEFELSKO POSITECTOR 6000 F1 New 2021
- Giá bán: 14.560.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 6000 F1 new 2021
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp sơn DEFELSKO DFTF (0 – 1000 µm, từ tính)
- Giá bán: 12.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: DEFELSKO DFTF
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò thẳng từ tính Elcometer T456CF3S
- Giá bán: 15.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 6 tháng
- Model: T456CF-3S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 F90S3
- Giá bán: 32.070.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F90S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 F45S3
- Giá bán: 32.070.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F45S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 F45S1
- Giá bán: 22.750.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F45S1
- Tình trạng: Còn hàng
Bút đo độ dày lớp sơn phủ trên nền từ tính DeFelsko PosiPen
- Giá bán: 5.480.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PosiPen
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 F3
- Giá bán: 23.910.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FXS3
- Giá bán: 28.580.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FXS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ, mạ DeFelsko PosiTector 6000 F0S3
- Giá bán: 32.070.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F0S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FXS1
- Giá bán: 19.250.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FXS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ, mạ DeFelsko PosiTector 6000 F0S1
- Giá bán: 22.750.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F0S1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FTS3
- Giá bán: 28.580.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FTS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FT3
- Giá bán: 26.240.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FT3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FRS3
- Giá bán: 27.410.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FRS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FRS1
- Giá bán: 18.080.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FRS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FLS3
- Giá bán: 41.400.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FLS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FLS1
- Giá bán: 32.070.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FLS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FKS3
- Giá bán: 29.740.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FKS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FKS1
- Giá bán: 20.410.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FKS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FHXS3
- Giá bán: 39.070.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FHXS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FHXS1
- Giá bán: 29.740.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FHXS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer A456CFTS
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: A456CFTS
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ TICM-8829F, 0-1250µm / 0.1µm
- Giá bán: 8.946.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8829F
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ TICM-8828F, 0-1250µm / 0.1µm
- Giá bán: 9.387.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8828F
- Tình trạng: Còn hàng
1 2