Danh mục sản phẩm

Đo kiểm & phân tích

Đo kiểm & phân tích

Thiết bị vật tư

Thiết bị vật tư

Thiết bị đo ngành Cơ khí

Thiết bị đo ngành Cơ khí

Phụ kiện

Phụ kiện

Pamme - Micrometer

Pamme - Micrometer

Thước cặp - Caliper

Thước cặp - Caliper

Thước lá - Rules

Thước lá - Rules

Thước đo độ sâu điện tử

Thước đo độ sâu điện tử

Thước đo sâu cơ khí

Thước đo sâu cơ khí

Đồng hồ đo sâu

Đồng hồ đo sâu

Panme đo sâu

Panme đo sâu

Thước đo cao

Thước đo cao

Căn lá độ dày

Căn lá độ dày

Dưỡng đo bán kính

Dưỡng đo bán kính

Dưỡng đo ren

Dưỡng đo ren

Mẫu chuẩn độ nhám

Mẫu chuẩn độ nhám

Thước đo góc

Thước đo góc

Eke-căn góc               (59)

Eke-căn góc (59)

Vạch dấu, compa

Vạch dấu, compa

Thước thủy-Level

Thước thủy-Level

Thước cuộn - Thước dây

Thước cuộn - Thước dây

Bàn rà chuẩn

Bàn rà chuẩn

Đồng hồ đo lỗ

Đồng hồ đo lỗ

Panme đo lỗ

Panme đo lỗ

Panme đo vòng trong

Panme đo vòng trong

Thanh nối dài thước đo lỗ

Thanh nối dài thước đo lỗ

Đồng hồ so chân trụ

Đồng hồ so chân trụ

Đồng hồ so chân gập

Đồng hồ so chân gập

Đồng hồ so điện tử

Đồng hồ so điện tử

Đồng hồ so nằm

Đồng hồ so nằm

Đồng hồ đo độ dày

Đồng hồ đo độ dày

Thước đồng hồ

Thước đồng hồ

Chân, gá & đế từ

Chân, gá & đế từ

Gá đo kiểm Granit

Gá đo kiểm Granit

Thước cặp điện tử

Thước cặp điện tử

Thước cặp cơ

Thước cặp cơ

Thước cặp đồng hồ

Thước cặp đồng hồ

Thước cặp đo độ dày ống

Thước cặp đo độ dày ống

Panme điện tử đo ngoài

Panme điện tử đo ngoài

Panme cơ đo ngoài

Panme cơ đo ngoài

Panme đo trong

Panme đo trong

Panme mỏ dẹt

Panme mỏ dẹt

Thiết bị đo độ dày lớp sơn phủ

Thiết bị đo độ dày lớp sơn phủ

Thiết bị đo độ nhám

Thiết bị đo độ nhám

Phụ kiện máy đo dày lớp sơn

Phụ kiện máy đo dày lớp sơn