Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Bộ làm lạnh tuần hoàn Lauda MC 600
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MC 600
- Tình trạng: Còn hàng
Bể điều nhiệt Lauda Alpha RA 8
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RA 8
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Bể đun cách thủy Lauda H 41
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: H 41
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Bể cách thủy Lauda H 24
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: H 24
- Tình trạng: Còn hàng
Nắp bằng dùng hấp bình tam giác 6 chỗ Daihan Labtech LWB-R6
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LWB-R6
- Tình trạng: Còn hàng
Nắp tháp dùng hấp ống nghiệm Daihan Labtech LWB-111L
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LWB-111L
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy điện tử Daihan Labtech LWB-111D
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LWB-111D
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy Jeiotech BW-05B (3,5 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BW-05B
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy Jeiotech BW-10B (11.5 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BW-10B
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy Jeiotech BW-20B (20 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BW-20B
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy Jeiotech BW-05H (3.5 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BW-05H
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy Jeiotech BW-10H (11.5 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BW-10H
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy Jeiotech BW-20H (20lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BW-20H
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy Jeiotech BW-0505H (bếp đôi 3.5 & 3.5lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BW-0505H
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy Jeiotech BW-0510H (bếp đôi 3.5 & 11.5 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BW-0510H
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy Jeiotech BW-1010H (bếp đôi 11.5 & 11.5 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BW-1010H
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy Jeiotech BW-1020H (bếp đôi 11.5 & 20 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BW-1020H
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy Jeiotech BW-05G (5 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BW-05G
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy Jeiotech BW-20G (20 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BW-20G
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy có sàng lắc Jeiotech BS-06 (17 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BS-06
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy có sàng lắc Jeiotech BS-11 (25 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BS-11
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy có sàng lắc Jeiotech BS-21 (37 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BS-21
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy có sàng lắc Jeiotech BS-31 (55 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: BS-31
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy MEMMERT WNB 29 (L1), 29 lít
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: WNB 29 (L1)
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy MEMMERT WNB10 (L0), 10 lít
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: WNB10 (L0)
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy MEMMERT WNB10 (L1), 10 lít
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: WNB10 (L1)
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy MEMMERT WNB14 (L0), 14 lít
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: WNB14 (L0)
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy MEMMERT WNB14 (L1), 14 lít
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: WNB14 (L1)
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy MEMMERT WNB 22 (L0), 22 lít
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: WNB 22 (L0)
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy MEMMERT WNB 22 (L1), 22 lít
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: WNB 22 (L1)
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy MEMMERT WNB 29 (L0), 29 lít
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: WNB 29 (L0)
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy có sàng lắc GFL 1083 (20 lít, đến 99.9 °C)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1083
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy có sàng lắc GFL 1070 (giữ mẫu, đến 99.9 °C)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1070
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp dùng nghiên cứu mô GFL 1052 ( đến 80 °C)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1052
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy GFL 1042 (6 chỗ, đến 99.9 °C)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1042
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy GFL 1041 (4 chỗ, đến 99.9 °C)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1041
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy GFL 1032 (8 chỗ, đến 99.9 °C)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1032
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy GFL 1031 (6 chỗ, đến 99.9 °C)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1031
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy GFL 1023 (7 lít, đến 99.9 °C)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1023
- Tình trạng: Còn hàng
1 2

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy