Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo độ dầy vật liệu Defelsko PosiTector UTG M3
- Giá bán: 48.890.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UTG M3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dầy vật liệu Defelsko PosiTector UTG M1
- Giá bán: 43.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UTG M1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG-2930 (200/0.1mm)
- Giá bán: 7.700.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: TG-2930
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày vật liệu Defelsko PosiTector UTGC1
- Giá bán: 23.210.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: UTGC1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày vật liệu Defelsko PosiTector UTGC1
- Giá bán: 23.210.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UTGC1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG-8812 (225/0.1mm)
- Giá bán: 4.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: TG8812
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày bằng siêu âm HUATEC TG-2910 (200/0.01mm)
- Giá bán: 6.900.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: TG-2910
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày vật liệu Defelsko PosiTector UTG M1
- Giá bán: 43.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: UTG M1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG250
- Giá bán: 76.110.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TKG250
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG150
- Giá bán: 60.010.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TKG150
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày bằng siêu âm Extech TKG100
- Giá bán: 34.550.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TKG100
- Tình trạng: Còn hàng
Keo dạng gel hỗ trợ sóng siêu âm Defelsko GEL-P
- Giá bán: 1.370.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: GEL-P
- Tình trạng: Còn hàng
Thanh chuẩn độ dày hệ Mét Defelsko STDB1M
- Giá bán: 9.330.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: STDB1M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày vật liệu Defelsko PosiTector UTGC3
- Giá bán: 32.540.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UTGC3
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp đo độ dày Teclock SM-112
- Giá bán: 1.700.000
- Model: SM-112
- Tình trạng: Còn hàng
Máy Đo Độ Dày Kim Loại Smartsensor AS850
- Giá bán: Liên hệ
- Model: AS850
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày kim loại Smart Sensor AR860
- Giá bán: Liên hệ
- Model: AR860
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày bằng siêu âm SmartSensor AR850+
- Giá bán: 4.710.000
- Model: AR850+
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo chiều dày thép bằng sóng siêu âm Elcometer C204---1
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: C204---1
- Tình trạng: Hết hàng
Thiết bị đo độ dày bằng siêu âm SONOWALL 60
- Giá bán: Liên hệ
- Model: SONOWALL 60
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày siêu âm PHASE II UTG-1500
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: UTG-1500
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày kim loại PHASE II UTG-2800
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: UTG-2800
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TIUM-1D
- Giá bán: 25.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: TIUM-1D
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TIUM-1
- Giá bán: 19.530.000
- Bảo hành: 0
- Model: TIUM-1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TIMT200
- Giá bán: 26.334.000
- Bảo hành: 0
- Model: TIMT200
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TIMT160
- Giá bán: 18.900.000
- Bảo hành: 0
- Model: TIMT160
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TIMT150
- Giá bán: 15.750.000
- Bảo hành: 0
- Model: TIMT150
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TICM-8816
- Giá bán: 9.639.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8816
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TICM-8812
- Giá bán: 9.198.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8812
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TICM-8811
- Giá bán: 9.497.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8811
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TICM-8810
- Giá bán: 6.426.000
- Bảo hành: 0
- Model: TICM-8810
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày siêu âm M&MPRO TIAMF018
- Giá bán: 6.300.000
- Bảo hành: 0
- Model: TIAMF018
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu âm bê tông Elcometer 120/1
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 120/1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày vật liệu PHASE II UTG-2900
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: UTG-2900
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày vật liệu PHASE II UTG-2600
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: UTG-2600
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày vật liệu Elcometer C205
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: C205
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dầy vật liệu bằng sóng siêu âm Elcometer C207DL
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: C207DL
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dầy vật liệu bằng sóng siêu âm Elcometer C207-1
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: C207-1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày vật liệu PHASE II UTG-3000
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: UTG-3000
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày siêu âm IPX -250LC
- Giá bán: 7.850.000
- Bảo hành: 0
- Model: IPX -250LC
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày PHASE II UTG-4000
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: UTG-4000
- Tình trạng: Còn hàng
1 2