Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ OHAUS SPX622
- Giá bán: 5.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX622
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Xuất xứ: Trung Quốc
    + Khả năng cân: 620g
Cân phân tích độ ẩm Kett FD-660
- Giá bán: 43.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: FD-660
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM OHAUS MB23
- Giá bán: 19.600.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MB23
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích điện tử Ohaus PX224/E
- Giá bán: 15.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PX224/E
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích OHAUS EP2102
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Model: EP2102
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích điện tử Ohaus EP214C
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EP214C
- Tình trạng: Còn hàng
Cân đếm điện tử Ohaus RC21P30
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: RC21P30
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM OHAUS MB120
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MB120
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích điện tử số Ohaus AV213C
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Model: AV213C
- Tình trạng: Còn hàng
Cân đếm điện tử Ohaus BC30 (30kg)
- Giá bán: 6.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: BC30
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM OHAUS MB90
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MB90
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích EXPLORER Ohaus EX224
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Model: EX224
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus SPS602F, 600g/0.01g
- Giá bán: 5.035.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: SPS602F
- Tình trạng: Còn hàng
Cân đếm điện tử Ohaus BC15 (15kg)
- Giá bán: 6.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: BC15
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN BÁN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ OHAUS SPX223
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX223
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích EXPLORER Ohaus EX324
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Model: EX324
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus SPS2001F
- Giá bán: 3.871.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: SPS2001F
- Tình trạng: Còn hàng
Cân đếm điện tử Ohaus EC15 (15kg)
- Giá bán: 6.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EC15
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ OHAUS SPX222
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX222
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích EXPLORER Ohaus EX223
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Model: EX223
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus SPS202F (200g / 0.01g)
- Giá bán: 4.301.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: SPS202F
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Cân phân tích Ohaus AX224/E
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Model: AX224/E
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu cân điện tử Ohaus T32XW
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: T32XW
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN BÁN PHÂN TÍCH ĐIỆN TỬ - CHUẨN NỘI OHAUS PA512C
- Giá bán: 9.324.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PA512C
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Cân phân tích OHAUS EX214
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Model: EX214
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus Valor2000
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Valor2000
- Tình trạng: Còn hàng
Cân bàn điện tử OHAUS 150kg D23P150EL
- Giá bán: 4.175.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: D23P150EL
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ OHAUS SPX2202
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX2202
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Cân phân tích OHAUS EX623
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Model: EX623
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus SPS6001F, 4000g /0.1g
- Giá bán: 5.300.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: SPS6001F
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - CHUẨN NỘI OHAUS PA 2102C
- Giá bán: 12.650.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PA 2102C
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích EXPLORER Ohaus EX1103
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Model: EX1103
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus PA2102
- Giá bán: 9.488.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: PA2102
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus NV212/2
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: NV212/2
- Tình trạng: Còn hàng
6.831.000đ
Còn hàng
Cân bàn Ohaus D23P300EX (300kg)
- Giá bán: 6.831.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: D23P300EX
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ OHAUS PA 4102
- Giá bán: 10.247.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PA 4102
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích EXPLORER Ohaus EX423
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Model: EX423
- Tình trạng: Còn hàng
Cân bàn điện tử Ohaus D23P150EX
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: D23P150EX
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ OHAUS NVL2101/2
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: NVL2101/2
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích điện tử Ohaus PR224
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Model: PR224
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích độ ẩm Ohaus MB25, 110g/0.005g, 0-100rH/0.05rH
- Giá bán: 22.138.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MB25
- Tình trạng: Còn hàng
CÂN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ OHAUS SPX2201
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX2201
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5 6 7