Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Cân phân tích độ ẩm Ohaus MB25, 110g/0.005g, 0-100rH/0.05rH
- Giá bán: 26.138.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MB25
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích độ ẩm Kett FD 660
- Giá bán: 35.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FD 660
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Dải đo: 0% - 100% (Độ ẩm)
Cân kỹ thuật điện tử hiện số Ohaus SPX422 (420g/0.01)
- Giá bán: 5.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX422
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử hiện số OHAUS SPX622 (620g/0.01)
- Giá bán: 5.310.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX622
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Xuất xứ: Trung Quốc
    + Khả năng cân: 620g
Cân kỹ thuật điện tử hiện số OHAUS SPX6201 (6200g/0.1g)
- Giá bán: 5.560.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX6201
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử hiện số OHAUS SPX2201 (2200g/0.1g)
- Giá bán: 4.860.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX2201
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử hiện số Ohaus SPX1202 (1200g/0.01)
- Giá bán: 5.560.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX1202
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử 2 số lẻ Ohaus SPX222 (220g/0.01)
- Giá bán: 4.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX222
- Tình trạng: Còn hàng
Cân bán phân tích điện tử 3 số lẻ Ohaus SPX223
- Giá bán: 6.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPX223
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích điện tử Ohaus PR224 (220g/0.0001g)
- Giá bán: 18.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PR224
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật Ohaus PR4202/E (4200g/0.01g)
- Giá bán: 10.950.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PR4202/E
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật Ohaus PR2202/E (2200g/0.01g)
- Giá bán: 9.850.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PR2202/E
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus PX4202
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PX4202
- Tình trạng: Còn hàng
Cân kỹ thuật điện tử Ohaus PX2202 (2200g/0.01g)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PX2202
- Tình trạng: Còn hàng
Máy in sử dụng cho cân Ohaus SF40A
- Giá bán: 9.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SF40A
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích độ ẩm OHAUS MB90 (90g/0.001g – 100%/0.01%)
- Giá bán: 37.689.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MB90
- Tình trạng: Còn hàng
Cân phân tích độ ẩm OHAUS MB120 (120g/0.001g – 100%/0.01%)
- Giá bán: 44.649.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MB120
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XB-HW 220g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XB-HW 220g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XE-H 1500g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XE-H 1500g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XB-HW 4200g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XB-HW 4200g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XE-H 3000g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XE-H 3000g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XB-HW 420g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XB-HW 420g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XE-H 300g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XE-H 300g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XB-HW 6200g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XB-HW 6200g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XE-H 6000g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XE-H 6000g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XB-HW 620g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XB-HW 620g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XE-H 600g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XE-H 600g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XB-HX 2200g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XB-HX 2200g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XE-N 1500g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XE-N 1500g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XB-HX 220g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XB-HX 220g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XE-N 3000g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XE-N 3000g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XB-HX 4200g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XB-HX 4200g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XE-N 300g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XE-N 300g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XB-HX 420g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XB-HX 420g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XE-N 6000g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XE-N 6000g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XB-HV 2200g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XB-HV 2200g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XB-HX 6200g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XB-HX 6200g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XE-N 600g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XE-N 600g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XB-HV 220g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XB-HV 220g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XB-HX 620g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XB-HX 620g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XE-N 150g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XE-N 150g
- Tình trạng: Còn hàng
Cân điện tử phân tích CAS XB-HV 4200g
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: XB-HV 4200g
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5 6 7

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy