Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Nivo thanh RSK 542-1002 (100mm,0.02mm)
- Giá bán: 4.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-1002
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-1001
- Giá bán: 4.870.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-1001
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-3005
- Giá bán: 10.780.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-3005
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-2505
- Giá bán: 8.940.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-2505
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-2005
- Giá bán: 7.150.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-2005
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-1005
- Giá bán: 4.920.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-1005
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-1505
- Giá bán: 5.590.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-1505
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo khung cân bằng máy RSK 541-3002
- Giá bán: 10.620.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-3002
- Tình trạng: Còn hàng
8.810.000đ
Còn hàng
Ni vô khung RSK 541-2502
- Giá bán: 8.810.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-2502
- Tình trạng: Còn hàng
7.050.000đ
Còn hàng
Ni vô khung 200mm RSK 541-2002
- Giá bán: 7.050.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-2002
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Ni vô khung RSK 541-1502
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 Tháng
- Model: 541-1502
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo cân máy (dạng thanh) RSK 542-6002
- Giá bán: 10.060.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-6002
- Tình trạng: Còn hàng
4.860.000đ
Còn hàng
Ni vô khung RSK 541-1002
- Giá bán: 4.860.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 541-1002
- Tình trạng: Còn hàng
3.630.000đ
Còn hàng
Nivô Thanh RSK 542-1005
- Giá bán: 3.630.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-1005
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo thanh RSK 542-4502 (450mm độ nhạy 0.02mm/m)
- Giá bán: 7.670.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-4502
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo cân máy (dạng thanh) RSK 542-3002
- Giá bán: 5.180.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-3002
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo thanh RSK 542-2502 (250mm độ nhạy 0.02mm/m)
- Giá bán: 4.750.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-2502
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo thanh (level cân bằng) 200mm RSK 542-2002 Flat level
- Giá bán: 4.160.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-2002
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo cân máy (dạng thanh) RSK 542-1502
- Giá bán: 3.610.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 542-1502
- Tình trạng: Còn hàng
Thước thủy điện tử Insize 4910-600 (600mm)
- Giá bán: 1.070.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Insize 4910-600
- Tình trạng: Còn hàng
Thước thủy điện tử Insize 4910-400 (400mm)
- Giá bán: 750.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Insize 4910-400
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level điện tử MW580-02
- Giá bán: 1.530.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW580-02
- Tình trạng: Còn hàng
Thước nivo điện tử MW580-01
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW580-01
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level điện tử MW580-04
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW580-04
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level điện tử MW580-03
- Giá bán: 1.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW580-03
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level điện tử MW550-03
- Giá bán: 3.550.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW550-03
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level điện tử MW570-01
- Giá bán: 1.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW570-01
- Tình trạng: Còn hàng
Thước thủy (Nivo) khung Mitutoyo 960-703, 200 x 44 x 200, 0.02mm/m
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 960-703
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo nghiêng điện tử Mitutoyo 950-317 (Pro 360), 360°/ 0.01°
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 950-317
- Tình trạng: Còn hàng
Thước thủy (Nivo) điện tử Mitutoyo 950-318 (Pro 3600), 360°/0.01°
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 950-318
- Tình trạng: Còn hàng
Thước thủy cân bằng Geo Fennel M Level 60 ECO
- Giá bán: 726.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: M Level 60 ECO
- Tình trạng: Còn hàng
Thước thủy cân bằng Geo Fennel M Level 120 ECO
- Giá bán: 1.045.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: M Level 120 ECO
- Tình trạng: Còn hàng
Thước thủy cân bằng Geo Fennel M Level 60 M ALU
- Giá bán: 1.155.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: M Level 60 M ALU
- Tình trạng: Còn hàng
Nivo Khung (level khung) 200mm RSK 541-2002
- Giá bán: 8.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 541-2002
- Tình trạng: Còn hàng
Thước thủy chuẩn Shinwa 76308
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 76308
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level Shinwa 76631 , 300 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 76631
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Thước level Shinwa 76407
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 76407
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Thước level Shinwa 76403
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 76403
- Tình trạng: Còn hàng
Thước Level Shinwa 76337 , 200 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 76337
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level Shinwa 76334 , 150 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 76334
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level Shinwa 76331 , 100 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 76331
- Tình trạng: Còn hàng
Thước level Shinwa 76301 , 300 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 76301
- Tình trạng: Còn hàng
1 2

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy