Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Đồng hồ đo độ cứng Shore Huatec LX-C
- Giá bán: Liên hệ
- Model: LX-C
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng HUATEC LX-A
- Giá bán: Liên hệ
- Model: LX-A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su Teclock GS-719N
- Giá bán: 6.158.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GS-719N
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su Asker Durometer Type A (0 point - 100 point)
- Giá bán: 19.030.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Type A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cứng cao su TECLOCK GS-709G, (TypeA, 549-8061mN)
- Giá bán: 5.310.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GS-709G
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Giá trị tải: 549-8061mN
Đồng hồ đo độ cứng cao su Teclock GS-701N
- Giá bán: 5.380.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GS-701N
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su Asker Durometer Type AL , (0 point - 100 point)
- Giá bán: 21.010.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Type AL
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su Teclock GS-703N
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GS-703N
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng xốp và mút mềm GS-744G
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GS-744G
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su Teclock GS-706N
- Giá bán: 5.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GS-706N
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su Teclock GS-709N
- Giá bán: 5.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GS-709N
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su Teclock GS-719G
- Giá bán: 6.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GS-719G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cứng cao su TECLOCK GS-706G (type A)
- Giá bán: 5.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GS-706G
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su TECLOCK GS-702G (type D)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GS-702G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cứng cao su, nhựa Type A KORI KR-14A
- Giá bán: 6.580.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KR-14A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cứng cao su Kori KR-24A (TypeA)
- Giá bán: 6.450.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KR-24A
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo độ cứng cao su Kori KR-27E (TypeE, 550-8.550mN)
- Giá bán: 7.080.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KR-27E
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cứng cao su Kori KR-21SA (TypeSA, 539-8385mN)
- Giá bán: 6.150.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KR-21SA
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su Kori KR-25D (TypeD, 0-44.450mN)
- Giá bán: 6.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KR-25D
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Durometer Type FP
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Type FP
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Durometer Type CS
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Type CS
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Durometer Type CSC2
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Type CSC2
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Durometer Type B
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Type B
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Durometer Type BL
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Type BL
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Durometer Type JA
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Type JA
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su ASKER Durometer Type JAL
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Type JAL
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng ASKER Durometer Type JC
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Type JC
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su và nhựa Asker Durometer type EL
- Giá bán: 21.450.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: type EL
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Asker Type EL
Đồng hồ đo độ cứng cao su và nhựa Asker Durometer type C1L
- Giá bán: 22.670.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: type C1L
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cứng Defelsko Positector SHD Shore A3
- Giá bán: 28.610.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SHD A3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cứng cao su Shore A Phase II PHT-960
- Giá bán: 6.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PHT-960
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cứng cao su Shore D Phase II PHT-980
- Giá bán: 6.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PHT-980
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cứng cao su điện tử Shore A Phase II PHT-950
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PHT-950
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cứng cao su điện tử Shore D Phase II PHT-975
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PHT-975
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cứng cao su HUATEC HT6600A
- Giá bán: 3.366.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HT6600A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng Huatec LX-D-2 (100HD)
- Giá bán: 3.564.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LX-D-2
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su Huatec LX-A-2 (100HA, 0.79mm)
- Giá bán: 2.228.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LX-A-2
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng vật liệu mềm Asker durometer type F
- Giá bán: 24.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: type F
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cứng trái cây Extech FHT 200, 44.10lbs, 20kg, 196.10 Newtons
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: FHT 200
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ cứng cao su và nhựa Asker Durometer type E
- Giá bán: 19.030.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: type E
- Tình trạng: Còn hàng
1 2

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy