Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Liên hệ
Còn hàng
Ampe kìm dây mềm UNI-T UT281C
- Giá bán: Liên hệ
- Model: UT281C
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm UNI-T UT204+ (AC/DC 600A,True RMS)
- Giá bán: 1.050.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UT204+
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm UNI-T UT203+ (AC/DC 400A,True RMS)
- Giá bán: 973.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UT203+
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm UNI-T UT205E (AC 1000A,True RMS)
- Giá bán: 881.500 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UT205E
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng UNI-T UT890C (1000V,20A,True RMS, ±0.5%)
- Giá bán: 376.600 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UT890C
- Tình trạng: Còn hàng
1.320.000đ
Còn hàng
Ampe kìm AC HIOKI 3280-10F (1000A)
- Giá bán: 1.320.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3280-10F
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2009R (400A/2000A, True RMS)
- Giá bán: 5.721.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2009R
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm KYORITSU 2200R (AC 1000A; True RMS)
- Giá bán: 1.880.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2200R
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2056R (600/1000A)
- Giá bán: 4.380.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: K2056R
- Tình trạng: Còn hàng
1.430.000đ
Còn hàng
Ampe kìm Kyoritsu 2200 (1000A)
- Giá bán: 1.430.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2200
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC KYORITSU 2046R, K2046R
- Giá bán: 4.280.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: K2046R
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC KYORITSU 2117R (1000A, 600V)
- Giá bán: 1.870.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2117R
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm KYORITSU 2002PA (AC 2000A)
- Giá bán: 3.335.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2002PA
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Fluke 319, 40A/1000A
- Giá bán: 5.780.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 319
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo dòng AC/DC EXTECH 380941
- Giá bán: 5.260.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 380941
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki 3293, 600A/1000A, Ø24mm
- Giá bán: 7.401.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3293
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Hioki 3288, 100A/1000A, Ø35mm
- Giá bán: 3.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3288
- Tình trạng: Còn hàng
1.130.000đ
Còn hàng
Ampe kìm Hioki 3280-10
- Giá bán: 1.130.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3280-10
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm Hioki 3280-20, 42A/100A, Ø33mm
- Giá bán: 2.690.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3280-20
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki 3281, 30A/600A, Ø33mm
- Giá bán: 4.370.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3281
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki 3282, 30A/1000A, Ø46mm
- Giá bán: 5.050.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3282
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki 3291-50, 60A/1000A, Ø30mm
- Giá bán: 2.650.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3291-50
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo dòng rò Hioki 3293-50
- Giá bán: 6.700.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3293-50
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Hioki 3284, 20A/200A, Ø33mm
- Giá bán: 7.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3284
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Hioki 3287, 10A/100A, Ø35mm
- Giá bán: 7.050.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3287
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Hioki 3285-20, 200A/2000A, Ø55mm
- Giá bán: 11.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3285-20
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Hioki 3285, 200A/2000A, Ø55mm
- Giá bán: 10.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3285
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC HIOKI CM4141 (2000A, True RMS)
- Giá bán: 6.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CM4141
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki CM3289 (1000A, True RMS)
- Giá bán: 2.266.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CM3289
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Hioki 3280-20F (1000A, True RMS)
- Giá bán: 2.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3280-20F
- Tình trạng: Hết hàng
Ampe kìm AC/DC Fluke 376, 1000A (True RMS)
- Giá bán: 11.300.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Fluke 376
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC KYORITSU KEWSNAP200 (400A, 600V)
- Giá bán: 904.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KEWSNAP200
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Hioki 3288-20, 100A/1000A, Ø35mm
- Giá bán: 3.950.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3288-20
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo mA Fluke 773, 21mA/100mA
- Giá bán: 38.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 773
- Tình trạng: Còn hàng
4.221.000đ
Còn hàng
Ampe kìm Testo 770-1
- Giá bán: 4.221.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Testo 770-1
- Tình trạng: Còn hàng
5.524.000đ
Còn hàng
Kìm đo điện testo 770-2
- Giá bán: 5.524.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Testo 770-2
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo công suất AC/DC testo 770-3 (True RMS; 600A, đo nhiệt độ, Bluetooth)
- Giá bán: 6.828.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Testo 770-3
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Smartsensor ST822 (600A, true RMS)
- Giá bán: 841.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST822
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Smartsensor ST821 (600A, true RMS)
- Giá bán: 557.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST821
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm SMARTSENSOR ST823 (AC 600A)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST823
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC SEW ST-3620, 200A/1500A, Ø55mm
- Giá bán: 2.805.900 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST-3620
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC SEW ST-3602, 200A/1500A, Ø55mm (Auto Range)
- Giá bán: 2.420.100 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST-3602
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5 6

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy