Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Ampe kìm AC/DC Hioki 3288, 100A/1000A, Ø35mm
- Giá bán: 4.050.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3288
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Fluke 373, 600A (True RMS)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 373
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo mA Fluke 773, 21mA/100mA
- Giá bán: 34.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 773
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Smartsensor ST821 (600A, true RMS)
- Giá bán: 620.000
- Model: ST821
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Smartsensor ST822 (600A, true RMS)
- Giá bán: 930.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: ST822
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm SMARTSENSOR ST823 (AC 600A)
- Giá bán: 720.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: ST823
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Fluke 319, 40A/1000A
- Giá bán: 4.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 319
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Hioki 3288-20, 100A/1000A, Ø35mm
- Giá bán: 4.050.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3288-20
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Fluke-376, 1000A (True RMS)
- Giá bán: 11.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 376
- Tình trạng: Còn hàng
3.850.000đ
Còn hàng
Ampe kìm Hioki 3280-10F
- Giá bán: 3.850.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: 3280-10F
- Tình trạng: Còn hàng
5.100.000đ
Còn hàng
Kìm đo điện testo 770-2
- Giá bán: 5.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: testo 770-2
- Tình trạng: Còn hàng
3.900.000đ
Còn hàng
Ampe kìm Testo 770-1
- Giá bán: 3.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: 770-1
- Tình trạng: Còn hàng
4.200.000đ
Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Fluke 317, 600A
- Giá bán: 4.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: 317
- Tình trạng: Còn hàng
4.200.000đ
Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Fluke 317, 40A/600A
- Giá bán: 4.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: 317
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech EX820, 1000A (True RMS, đo nhiệt độ)
- Giá bán: 3.840.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX820
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo công suất Extech 380940
- Giá bán: 7.070.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 380940
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech EX810, 1000A (đo nhiệt độ)
- Giá bán: 3.220.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX810
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo dòng AC/DC Extech 38389
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 38389
- Tình trạng: Còn hàng
2.080.000đ
Còn hàng
Ampe kìm DC Extech DC400, 40A/400A
- Giá bán: 2.080.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: DC400
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech EX720, 0.01A/800A (True RMS, nhiệt độ kiểu K)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX720
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo dòng AC/DC Extech 380942
- Giá bán: 8.080.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 380942
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech MA1500, 400A/1500A (True RMS, dò điện)
- Giá bán: 4.360.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA1500
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech EX710, 0.01A/800A
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX710
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo dòng AC/DC+NCV Extech MA145
- Giá bán: 2.910.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA145
- Tình trạng: Còn hàng
1.770.000đ
Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech MA120, 200A
- Giá bán: 1.770.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MA120
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech EX622, 400A (đo nhiệt độ)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX622
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo dòng AC Extech MA140
- Giá bán: 2.280.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA140
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech EX845, 0.1A/1000A (True RMS, đo nhiệt độ, bluetooth)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX845
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech AM300, 6A/300A (chỉ thị kim)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: AM300
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo dòng AC + NCV Extech MA260
- Giá bán: 2.760.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA260
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech 38387, 200A/600A
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 38387
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech EX830 , 1000A (đo nhiệt đô)
- Giá bán: 4.670.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX830
- Tình trạng: Còn hàng
Vòng kẹp hàm mềm AC Extech MA3018
- Giá bán: 4.230.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA3018
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech EX730, 800A (Đo nhiệt độ kiểu K)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX730
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC Extech 382400, 3A/3000A (True RMS)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 382400
- Tình trạng: Còn hàng
Vòng kẹp hàm mềm AC Extech MA3010
- Giá bán: 3.820.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MA3010
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech EX623, 400A (True RMS đo nhiệt đô, dò điện)
- Giá bán: 5.180.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX623
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm đo công suất AC Extech PQ2071
- Giá bán: 6.220.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PQ2071
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm AC/DC Extech EX613 , 400A (TRUE RMS, đo nhiệt độ kiểu K, dò điện)
- Giá bán: 4.150.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EX613
- Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm dò điện áp không tiếp xúc Extech CA250
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CA250
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5 6