Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-06, 100-250mm/0.01mm
- Giá bán: 2.860.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-06
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-05, 50-160mm/0.01mm
- Giá bán: 2.310.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-05
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-04, 35-50mm/0.01mm
- Giá bán: 2.310.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-04
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-03, 18-35mm/0.01mm
- Giá bán: 2.310.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-03
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-02, 10-18mm/0.01mm
- Giá bán: 2.760.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-02
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-01, 6-10mm/0.01mm
- Giá bán: 2.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ điện tử Moore & Wright MW316-12D, 36-160mm/0.01mm
- Giá bán: 13.530.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-12D
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-715, 160-250mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 511-715
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-714, 100-160mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 511-714
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713, 50-150 mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 511-713
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-712, 35-60 mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 511-712
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-711, 18-35mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 511-711
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo đường kính lỗ Mitutoyo 526-160, 1.5-4mm/0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 526-160
- Tình trạng: Còn hàng
Đông hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 526-153, 3.7-7.3mm/ 0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 526-153
- Tình trạng: Còn hàng
Đông hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 526-125, 10-18mm/ 0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 526-125
- Tình trạng: Còn hàng
Đông hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 526-124, 7-10mm/ 0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 526-124
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo đường kính lỗ Mitutoyo 526-162, 1.5-4mm/0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 526-162
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo đường kính lỗ Mitutoyo 511-402
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 511-402
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo lỗ Mitutoyo 511-401
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 511-401
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo đường kính lỗ Mitutoyo 526-172
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 526-172
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo đường kính lỗ Mitutoyo 526-150
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 526-150
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-60A, 35-60mm/0.003mm
- Giá bán: 1.496.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2322-60A
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-450A, 250-450mm/0.003mm
- Giá bán: 3.289.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2322-450A
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-35A, 18-35mm/0.003mm
- Giá bán: 1.442.100 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2322-35A
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-250A, 160-250mm/0.003mm
- Giá bán: 2.896.850 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2322-250A
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-160A, 50-160mm/0.003mm
- Giá bán: 1.505.350 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2322-160A
- Tình trạng: Còn hàng

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy