Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Thước đo cạnh vát điện tử INSIZE 1180-6 (0-10mm/0-0.39", 45°)
- Giá bán: 1.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1180-6
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Dải đo: 0-10mm/0-0.39"
    + Độ chính xác: ±0.06mm
Đồng hồ đo độ sâu điện tử INSIZE 2142-301 (0~12.7mm/0~0.5"; Ø16mm)
- Giá bán: 2.730.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2142-301
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Dải đo: 0~12.7mm/0~0.5"
    + Xuất xứ: Trung Quốc
Thước đo cao cơ khí MW 190-30, 0-300/0.02mm
- Giá bán: 2.760.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW190-30
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ sâu Teclock DM-223
- Giá bán: 3.100.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DM-223
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ sâu Teclock DM-210
- Giá bán: 2.800.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DM-210
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW192-20D, 0-150mm/0.01mm
- Giá bán: 1.950.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW192-20D
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-30DH, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: 3.060.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-30DH
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-20DH, 0-200mm/0.01mm
- Giá bán: 1.870.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-20DH
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW172-01D, 0-550mm/0.01mm
- Giá bán: 3.360.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW172-01D
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-20DB, 0-200mm/0.01mm
- Giá bán: 2.060.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-20DB
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW172-01, 0-550mm/0.01mm
- Giá bán: 2.100.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW172-01
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-15DH, 0-150mm/0.01mm
- Giá bán: 1.640.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-15DH
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW195-30DDL
- Giá bán: 9.040.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW195-30DDL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW44M, 0-200mm/0.01mm
- Giá bán: 490.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW44M
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW191-60DAB, 0-600mm, 0-24''/0.01mm
- Giá bán: 13.390.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW191-60DAB
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-20, 0-200mm/0.02mm
- Giá bán: 1.480.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-20
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW191-30DAB, 0-300mm, 0-12''/0.01mm
- Giá bán: 9.770.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW191-30DAB
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-15, 0-150mm/0.02mm
- Giá bán: 1.330.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-15
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí MW 190-50, 0-500mm/0.02mm
- Giá bán: 4.820.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW190-50
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-30, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: 1.580.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW195-60DDL
- Giá bán: 13.980.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW195-60DDL
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo độ sâu Moore&Wright MW891M-300, 0-300mm
- Giá bán: 8.110.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW891M300
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo độ sâu Moore&Wright MW891M-150, 0-150mm
- Giá bán: 4.990.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW891M150
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ MW195-60, 0-600mm/0.01mm
- Giá bán: 13.980.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW195-60DDL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ MW195-30, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: 5.030.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW195-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao Mitutoyo 570-302, 0-300mm/0.01mm, cổng SPC
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 570-302
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao Mitutoyo 192-130, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 192-130
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cao 2 tia (Digit Counter)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 623-
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-108, 0-1000mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 514-108
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy đo độ cao (Digital)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 625-
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-153, 0-1000mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 192-153
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-150, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 192-150
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-133, 0-1000mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 192-133
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-131, 0-450mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 192-131
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-632-10, 0-600mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 192-632-10
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử Insize 1151-1000, 0-1000mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1151-1000
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cao đơn tia (Digital)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 627-
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cao 2 tia (Digital)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 627-
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-109, 0-1000mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 514-109
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao Insize 1250-600, 0-600mm/0.02mm
- Giá bán: 4.895.550 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1250-600
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao Insize 1250-450, 0-450mm/0.02mm
- Giá bán: 4.579.300 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1250-450
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao Insize 1250-300, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1250-300
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3