Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Đồng hồ đo độ sâu Teclock DM-210
- Giá bán: 2.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DM-210
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ sâu Teclock DM-223
- Giá bán: 3.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DM-223
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW176-01DTG, 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 443.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW192-20D, 0-150mm/0.01mm
- Giá bán: 1.950.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW192-20D
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-30DH, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: 3.060.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-30DH
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-20DH, 0-200mm/0.01mm
- Giá bán: 1.870.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-20DH
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW172-01D, 0-550mm/0.01mm
- Giá bán: 3.360.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW172-01D
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-20DB, 0-200mm/0.01mm
- Giá bán: 2.060.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-20DB
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW172-01, 0-550mm/0.01mm
- Giá bán: 2.100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW172-01
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-15DH, 0-150mm/0.01mm
- Giá bán: 1.640.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-15DH
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu điện tử
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW195-30DDL
- Giá bán: 9.040.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW195-30DDL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW44M, 0-200mm/0.01mm
- Giá bán: 490.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW44M
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW191-60DAB, 0-600mm, 0-24''/0.01mm
- Giá bán: 13.390.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW191-60DAB
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-20, 0-200mm/0.02mm
- Giá bán: 1.480.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-20
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW191-30DAB, 0-300mm, 0-12''/0.01mm
- Giá bán: 9.770.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW191-30DAB
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-15, 0-150mm/0.02mm
- Giá bán: 1.330.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-15
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí MW 190-50, 0-500mm/0.02mm
- Giá bán: 4.820.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW190-50
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu Moore&Wright MW170-30, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: 1.580.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW170-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW195-60DDL
- Giá bán: 13.980.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW195-60DDL
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo độ sâu Moore&Wright MW891M-300, 0-300mm
- Giá bán: 8.110.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW891M300
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo độ sâu Moore&Wright MW891M-150, 0-150mm
- Giá bán: 4.990.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW891M150
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí MW 190-30, 0-300/0.02mm
- Giá bán: 2.760.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW190-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ MW195-60, 0-600mm/0.01mm
- Giá bán: 13.980.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW195-60DDL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ MW195-30, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: 5.030.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW195-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo sâu Mitutoyo 527-123, 300mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 527-123
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-108, 0-1000mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-108
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-613-10, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: 13.689.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-613-10
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-107, 0-600mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-107
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-103, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-103
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-153, 0-1000mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-153
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-106, 0-600mm/0.02mm
- Giá bán: 15.523.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-106
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-102, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: 6.234.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-102
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu điện tử Mitutoyo 571-253-10
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 571-253-10
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-152, 0-600mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-152
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-105, 0-450mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-105
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo độ sâu điện tử Mitutoyo 571-252-10
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 571-252-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7213, 0-210mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7213
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-151, 0-450mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-151
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-104, 0-450mm/0.02mm
- Giá bán: 11.978.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-104
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ sâu Mitutoyo 7211, 0-200mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7211
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-150, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-150
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy