Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-25A,0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3203-25A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày của ống kiểu cơ INSIZE 2367-10A (0-10mm / 0.01mm)
- Giá bán: 2.300.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2367-10A
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Xuất xứ: Trung Quốc
    + Dải đo: 0-10mm
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-50A, 25-50mm/0.01mm
- Giá bán: 420.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-50A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Mitutoyo 103-138, 25-50mm/0.01mm
- Giá bán: 1.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: 103-138
- Tình trạng: Còn hàng
Panme kích thước lớn MW210-02, 125-150mm/0.01mm
- Giá bán: 1.250.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW210-02
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW215-01BL, 0-75mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW215-01BL
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo thành ống Moore & Wright 255-01, 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 255-01
- Tình trạng: Còn hàng
Panme kích thước lớn MW220-01, 300-400mm/0,01mm
- Giá bán: 7.800.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW220-01
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW200-02BL, 25-50mm/0.01mm
- Giá bán: 740.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW200-02BL
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW200-04BL, 75-100mm/0.01mm
- Giá bán: 910.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW200-04BL
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW200-03BL, 50-75mm/0.01mm
- Giá bán: 830.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW200-03BL
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW1965M, 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 810.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW1965M
- Tình trạng: Còn hàng
Panme kích thước lớn Moore & Wright MW1966
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW1966
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài MW210-01, 100-125mm/0.01mm
- Giá bán: 1.060.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW210-01
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-125A, 100-125mm/0.01mm
- Giá bán: 847.550 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-125A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-100A, 75-100mm/0.01mm
- Giá bán: 594.550 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-100A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3206-600, 500-600mm/0.01mm
- Giá bán: 9.778.450 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3206-600
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3206-500, 400-500mm/0.01mm
- Giá bán: 8.526.100 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3206-500
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3206-400A, 300-400mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3206-400A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3206-300A, 150-300mm/0.01mm
- Giá bán: 4.022.700 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3206-300A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-75A, 50-75mm/0.01mm
- Giá bán: 531.300 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-75A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-300A, 275-300mm/0.01mm
- Giá bán: 1.910.150 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-300A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-275A, 250-275mm/0.01mm
- Giá bán: 1.808.950 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-275A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-250A, 225-250mm/0.01mm
- Giá bán: 1.619.200 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-250A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3206-700, 600-700mm/0.01mm
- Giá bán: 11.258.500 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3206-700
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-225A, 200-225mm/0.01mm
- Giá bán: 1.454.750 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-225A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-200A,175-200mm/0.01mm
- Giá bán: 1.353.550 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-200A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-175A, 150-175mm/0.01mm
- Giá bán: 1.214.400 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-175A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài Insize 3203-150A, 125-150mm/0.01mm
- Giá bán: 961.400 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3203-150A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài/ chiều dày thành ống Mitutoyo 115-315
- Giá bán: 2.000.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 115-315
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài/ chiều dày thành ống Mitutoyo 115-316
- Giá bán: 2.050.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 115-316
- Tình trạng: Còn hàng
Thước panme Mitutoyo 193-111 , 25mm
- Giá bán: 2.300.000
- Bảo hành: 0
- Model: 193-111
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Mitutoyo 193-103, 50-75mm/0.01mm
- Giá bán: 3.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: 193-103
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 104-148A
- Giá bán: 23.800.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 104-148A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 104-147A
- Giá bán: 20.400.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 104-147A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Mitutoyo 104- 146A, 700-800mm/ 0.01mm
- Giá bán: 17.400.000
- Bảo hành: 0
- Model: 104- 146A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 104-146A
- Giá bán: 17.400.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 104-146A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 104-145A
- Giá bán: 14.000.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 104-145A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Mitutoyo 104-144A, 600-700mm/ 0.01mm
- Giá bán: 12.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: 104-144A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 104-144A
- Giá bán: 12.000.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 104-144A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 104-143A
- Giá bán: 10.000.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 104-143A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 104-142A
- Giá bán: 8.500.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 104-142A
- Tình trạng: Còn hàng
1 2