Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Panme kích thước lớn MW220-01, 300-400mm/0,01mm
- Giá bán: 7.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW220-01
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW200-02BL, 25-50mm/0.01mm
- Giá bán: 740.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW200-02BL
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW200-04BL, 75-100mm/0.01mm
- Giá bán: 910.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW200-04BL
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW200-03BL, 50-75mm/0.01mm
- Giá bán: 830.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW200-03BL
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW1965M, 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 810.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW1965M
- Tình trạng: Còn hàng
Panme kích thước lớn Moore & Wright MW1966
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW1966
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài MW210-01, 100-125mm/0.01mm
- Giá bán: 1.060.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW210-01
- Tình trạng: Còn hàng
Panme kích thước lớn MW210-02, 125-150mm/0.01mm
- Giá bán: 1.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW210-02
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Moore & Wright MW215-01BL, 0-75mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW215-01BL
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo thành ống Moore & Wright 255-01, 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 255-01
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 104-161A (50-150mm)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: 104-161A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Mitutoyo 103-145-10, 200-225mm/0.01mm
- Giá bán: 2.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-145-10
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 103-147-10
- Giá bán: 2.756.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-147-10
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 104-148A
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 104-148A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 103-146-10, 225-250mm/0.01mm
- Giá bán: 2.567.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-146-10
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Mitutoyo 103-144-10, 175-200mm/0.01mm
- Giá bán: 2.045.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-144-10
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 103-148-10
- Giá bán: 2.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-148-10
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài/ chiều dày thành ống Mitutoyo 115-316
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 115-316
- Tình trạng: Còn hàng
Panme kích thước lớn Mitutoyo 105-103, 500-600mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 105-103
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Mitutoyo 103-143-10, 150-175mm/0,01mm
- Giá bán: 1.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-143-10
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 103-149
- Giá bán: 3.889.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-149
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài/ chiều dày thành ống Mitutoyo 115-315
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 115-315
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Mitutoyo 103-142-10
- Giá bán: 1.623.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-142-10
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 103-151
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-151
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Mitutoyo 103-141-10, 100-125mm/0.01mm
- Giá bán: 1.445.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-141-10
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 103-152
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-152
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Mitutoyo 103-130, 25-50mm/0.01mm
- Giá bán: 1.056.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-130
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 104-135A
- Giá bán: 4.312.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 104-135A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài mitutoyo 103-142-10
- Giá bán: 1.623.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-142-10
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 104-136A
- Giá bán: 6.278.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 104-136A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài mitutoyo 103-140-10, 75-100mm/0.01
- Giá bán: 1.123.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-140-10
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 104-139A
- Giá bán: 3.356.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 104-139A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Mitutoyo 102-302, 25-50mm/0.01mm
- Giá bán: 1.056.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 102-302
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo ngoài mitutoyo 103-139-10, 50-75mm/0.01mm
- Giá bán: 989.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-139-10
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 104-140A
- Giá bán: 4.156.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 104-140A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo ngoài Mitutoyo 102-301, 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 834.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 102-301
- Tình trạng: Còn hàng
Thước Panme Mitutoyo 103-137, 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 634.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 103-137
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ khí đo ngoài Mitutoyo 104-141A
- Giá bán: 4.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 104-141A
- Tình trạng: Còn hàng
1 2

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy