Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Thước kẹp đồng hồ MW142-20, 0-200mm/0.02mm
- Giá bán: 2.040.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW142-20
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ MW142-15, 0-150mm/0.02mm
- Giá bán: 1.480.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW142-15
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ MW140-30, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: 1.930.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW140-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ MW140-20, 0-200mm/0.02mm
- Giá bán: 1.360.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW140-20
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ MW140-15, 0-150mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW140-15
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ MW142-30, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: 3.230.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW142-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ Insize 1312-300A, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: 1.543.300 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1312-300A
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ Insize 1312-200A, 0-200mm/0.02mm
- Giá bán: 974.050 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1312-200A
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ Insize 1312-150A, 0-150mm/0.02mm
- Giá bán: 708.400 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1312-150A
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ Insize 1311-300A, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: 1.758.350 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1311-300A
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ Insize 1311-200A, 0-200mm/0.01mm
- Giá bán: 1.125.850 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1311-200A
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ Insize 1311-150A, 0-150mm/0.01mm
- Giá bán: 898.150 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1311-150A
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-735
- Giá bán: 4.800.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 505-735
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-734
- Giá bán: 3.900.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 505-734
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-733
- Giá bán: 2.800.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 505-733
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-732
- Giá bán: 1.900.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 505-732
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-745
- Giá bán: 3.700.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 505-745
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-731
- Giá bán: 2.600.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 505-731
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-730
- Giá bán: 1.800.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 505-730
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-676
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 505-676
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-685
- Giá bán: 2.250.000
- Bảo hành: 0
- Model: 505-685
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-684
- Giá bán: 2.890.000
- Bảo hành: 0
- Model: 505-684
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-683, 0-150mm/0.02
- Giá bán: 2.050.000
- Bảo hành: 0
- Model: 505-683
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-682, 0-200mm/0.01mm
- Giá bán: 3.050.000
- Bảo hành: 0
- Model: 505-682
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-671, 0-150mm/0.02
- Giá bán: 1.950.000
- Bảo hành: 0
- Model: 505-671
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-673, 0-300mm/0.02
- Giá bán: 4.250.000
- Bảo hành: 0
- Model: 505-673
- Tình trạng: Còn hàng
Thước kẹp đồng hồ Mitutoyo 505-686, 0-200mm/0.01mm
- Giá bán: 3.050.000
- Bảo hành: 0
- Model: 505-686
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cặp đồng hồ Shinwa 19932 , 0-150 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 19932
- Tình trạng: Còn hàng