Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo áp suất chênh lệch cầm tay KIMO MP110 (-1000 ... +1000 Pa)
- Giá bán: 7.920.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP110
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo chênh áp testo 512-1 (0 đến +200 hPa, Kết nối App)
- Giá bán: 13.700.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: testo 512-1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Dải đo: 0 đến +200 hPa
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió KIMO VT115
- Giá bán: 14.534.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT115
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ thiết bị đo áp suất chênh lệch TESTO 510
- Giá bán: 4.620.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Testo 510
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Code: 0563 0510
Máy đo áp suất lưu lượng không khí TES-3142
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TES-3142
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo áp suất chênh lệch TESTO 512-4
- Giá bán: 11.890.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TESTO 512-4
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 to 2.000 hPa/mbar w/o flow
Máy đo áp suất chênh lệch TESTO 512 (0560 5127; 0 ~ +20 hPa)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Testo 512-20hPa
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Codel: 0560 5127
  + Dải đo: 0 ~ +20hPa
Máy đo áp suất chênh lệch TESTO 512 (0560 5129; 0 ~ +2.000 hPa)
- Giá bán: 11.650.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Testo 512-2000hPa
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Code: 0560 5129
  + Dải đo: 0 ~ +2.000hPa
  +
Máy đo áp suất và lưu lượng dòng khí TESTO 512 (0560 5128; 0 ~ +200 hPa)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Testo 512-200hPa
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Code: 0560 5128
  + Dải đo: 0 ~ +200hPa
Máy đo áp suất và vận tốc dòng khí, chênh áp testo 512 (0 ~ +2 hPa)
- Giá bán: 12.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Testo 512-2hPa
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Code: 0560 5126
  + Dải đo: 0 ~ +2 hPa
Máy đo chênh áp testo 512-2 (0 đến +2.000 hPa)
- Giá bán: 12.623.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: testo 512-2
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0 đến +2.000hPa
Máy đo áp suất, nhiệt độ, tốc độ gió KIMO MP210P (-500… +500 Pa)
- Giá bán: 25.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP210P
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo áp suất, nhiệt độ, tốc độ gió KIMO MP210M (-2500 … +2500 Pa)
- Giá bán: 24.267.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP210M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo áp suất, nhiệt độ, tốc độ gió KIMO MP210G (-10 000 … +10 000 Pa)
- Giá bán: 23.800.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP210G
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió và lưu lượng gió Kimo VT210TF
- Giá bán: 31.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT210TF
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió và lưu lượng gió Kimo VT210F
- Giá bán: 25.512.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT210F
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo áp suất, nhiệt độ, tốc độ gió KIMO MP210H (Khoảng đo từ -500 … +500 mbar)
- Giá bán: 21.700.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP210H
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo áp suất chênh lệch cầm tay KIMO MP111 (-1000 ... +1000 mmH2O)
- Giá bán: 5.778.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP111
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo áp suất chênh lệch cầm tay KIMO MP115 (-500 ~ +500 mbar)
- Giá bán: 5.778.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP115
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo áp suất chênh lệch cầm tay KIMO MP112 (-2000 ... +2000mbar)
- Giá bán: 5.778.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP112
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió KIMO VT110
- Giá bán: 11.089.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT110
- Tình trạng: Còn hàng
Datalogger ghi áp suất chêch lệch ±1000Pa Kimo KP320
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KP320
- Tình trạng: Còn hàng
Datalogger ghi áp suất chêch lệch ±10000Pa Kimo KP321
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KP321
- Tình trạng: Còn hàng
Transmitter đo áp suất Kimo CP110
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CP110
- Tình trạng: Còn hàng
Transmitter đo áp suất khí quyển Kimo CP116
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CP116
- Tình trạng: Còn hàng
Transmitter đo áp suất và nhiệt độ Kimo CP210 series
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CP210 series
- Tình trạng: Còn hàng
Datalogger ghi áp suất Kimo KP110-RF (wireless)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KP110-RF
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Kimo GP500-2
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GP500-2
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị hiệu chuẩn áp suất Kimo GP500-1
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GP500-1
- Tình trạng: Còn hàng
Transmitter đo áp suất Kimo PST
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PST
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo áp suất nước Kimo KSPE
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KSPE
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo lưu lượng khí và áp suất Kimo DBM610
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DBM610
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo áp suất và tốc độ gió Kimo MP120
- Giá bán: 9.678.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP120
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo áp suất dùng cho hệ thống khí Kimo MP130
- Giá bán: 16.956.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP130
- Tình trạng: Còn hàng
So sánh máy đo áp suất Kimo MP110-MP111-MP112-MP115
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP110-MP111-MP112-MP115
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Xuất xứ: Pháp
Máy đo áp suất khí quyển Kimo MP55
- Giá bán: 5.278.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP55
- Tình trạng: Còn hàng
So sánh máy đo áp suất Kimo MP50-MP51
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP50_MP51
- Tình trạng: Còn hàng
Thân máy đo áp suất, tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ KIMO MP210
- Giá bán: 11.978.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP210
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo áp suất khí KIMO MP130
- Giá bán: 16.956.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP130
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo áp suất khí KIMO MP200
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP200
- Tình trạng: Còn hàng
5.812.000đ
Còn hàng
Máy đo áp suất Kimo MP50
- Giá bán: 5.812.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MP50
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: Từ -1000 … +1000 Pa
  + Độ phân giải: 1 Pa
1 2 3

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy