Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-60A, 35-60mm/0.003mm
- Giá bán: 1.496.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2322-60A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-06, 100-250mm/0.01mm
- Giá bán: 2.860.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-06
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-05, 50-160mm/0.01mm
- Giá bán: 2.310.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-05
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-04, 35-50mm/0.01mm
- Giá bán: 2.310.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-04
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-03, 18-35mm/0.01mm
- Giá bán: 2.310.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-03
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-02, 10-18mm/0.01mm
- Giá bán: 2.760.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-02
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-01, 6-10mm/0.01mm
- Giá bán: 2.900.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ điện tử Moore & Wright MW316-12D, 36-160mm/0.01mm
- Giá bán: 13.530.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-12D
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo đường kính lỗ Mitutoyo 526-162, 1.5-4mm/0.001mm
- Giá bán: 59.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 526-162
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-30,30-40mm/0.005mm
- Giá bán: 4.642.550 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-25, 25-30mm/0.005mm
- Giá bán: 4.642.550 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-25
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong Insize 3222-600, 50-600mm/0.01mm
- Giá bán: 3.402.850 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3222-600
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-20, 20-25mm/0.005mm
- Giá bán: 3.301.650 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-20
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo lỗ Insize 6381-25P, 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 657.800 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 6381-25P
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-450A, 250-450mm/0.003mm
- Giá bán: 3.289.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2322-450A
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-35A, 18-35mm/0.003mm
- Giá bán: 1.442.100 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2322-35A
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-250A, 160-250mm/0.003mm
- Giá bán: 2.896.850 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2322-250A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-16, 16-20mm/0.005mm
- Giá bán: 3.301.650 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-16
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-160A, 50-160mm/0.003mm
- Giá bán: 1.505.350 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2322-160A
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-88, 87-100mm/0.005mm
- Giá bán: 7.046.050 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-88
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-75, 75-88mm/0.005mm
- Giá bán: 6.742.450 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-75
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-63, 62-75mm/0.005mm
- Giá bán: 6.287.050 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-63
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong Insize 3222-500, 50-500mm/0.01mm
- Giá bán: 3.213.100 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3222-500
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-50, 50-63mm/0.005mm
- Giá bán: 5.806.350 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-50
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-40, 40-50mm/0.005mm
- Giá bán: 4.996.750 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-40
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong Insize 3222-300, 50-300mm/0.01mm
- Giá bán: 2.416.150 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3222-300
- Tình trạng: Còn hàng
Đông hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 526-153, 3.7-7.3mm/ 0.001mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 526-153
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo đường kính lỗ Mitutoyo 526-150
- Giá bán: 27.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: 526-150
- Tình trạng: Còn hàng
Đông hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 526-125, 10-18mm/ 0.001mm
- Giá bán: 6.500.000
- Bảo hành: 0
- Model: 526-125
- Tình trạng: Còn hàng
Đông hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 526-124, 7-10mm/ 0.001mm
- Giá bán: 5.900.000
- Bảo hành: 0
- Model: 526-124
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-715, 160-250mm/0.01mm
- Giá bán: 7.100.000
- Bảo hành: 0
- Model: 511-715
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-714, 100-160mm/0.01mm
- Giá bán: 5.500.000
- Bảo hành: 0
- Model: 511-714
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo đường kính lỗ Mitutoyo 368-775, 150-175mm/0.005mm
- Giá bán: 14.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: 368-775
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo đường kính lỗ Mitutoyo 368-774, 125-150mm/0.001mm
- Giá bán: 13.300.000
- Bảo hành: 0
- Model: 368-774
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo lỗ Mitutoyo 368-772, 75-88mm/0.001mm
- Giá bán: 9.600.000
- Bảo hành: 0
- Model: 368-772
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo đường kính lỗ Mitutoyo 368-764, 12-16mm/0.001mm
- Giá bán: 5.700.000
- Bảo hành: 0
- Model: 368-764
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo vòng trong Mitutoyo 137-207
- Giá bán: 4.700.000
- Bảo hành: 0
- Model: 137-207
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo đường kính trong Mitutoyo 137-205, 50-1500mm/0.01mm
- Giá bán: 7.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: 137-205
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo vòng trong Mitutoyo 137-204, 50-1000mm/0.01mm
- Giá bán: 6.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: 137-204
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713, 50-150 mm/0.01mm
- Giá bán: 3.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: 511-713
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-712, 35-60 mm/0.01mm
- Giá bán: 3.500.000
- Bảo hành: 0
- Model: 511-712
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-711, 18-35mm/0.01mm
- Giá bán: 3.400.000
- Bảo hành: 0
- Model: 511-711
- Tình trạng: Còn hàng
1 2