Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-06, 100-250mm/0.01mm
- Giá bán: 2.860.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-06
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-05, 50-160mm/0.01mm
- Giá bán: 2.310.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-05
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-04, 35-50mm/0.01mm
- Giá bán: 2.310.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-04
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-03, 18-35mm/0.01mm
- Giá bán: 2.310.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-03
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-02, 10-18mm/0.01mm
- Giá bán: 2.760.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-02
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Moore & Wright MW316-01, 6-10mm/0.01mm
- Giá bán: 2.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ điện tử Moore & Wright MW316-12D, 36-160mm/0.01mm
- Giá bán: 13.530.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW316-12D
- Tình trạng: Còn hàng
Đông hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 526-124, 7-10mm/ 0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 526-124
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo đường kính lỗ Mitutoyo 368-764, 12-16mm/0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 368-764
- Tình trạng: Còn hàng
Thanh nối dài đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 953549, dài 125mm/Ø9mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 953549
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo đường kính lỗ Mitutoyo 526-162, 1.5-4mm/0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 526-162
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo đường kính Mitutoyo 368-912, 12-20mm/0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 368-912
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Panme đo lỗ Mitutoyo 468-981
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 468-981
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo vòng trong Mitutoyo 137-203, 50-500mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 137-203
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo đường kính lỗ Mitutoyo 511-402
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 511-402
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo đường kính trong Mitutoyo 137-205, 50-1500mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 137-205
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo lỗ Mitutoyo 511-401
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 511-401
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo đường kính lỗ Mitutoyo 526-172
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 526-172
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo vòng trong Mitutoyo 137-207
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 137-207
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo đường kính lỗ Mitutoyo 526-150
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 526-150
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-715, 160-250mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 511-715
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo trong Mitutoyo 141-101, 25-50mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 141-101
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-714, 100-160mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 511-714
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713, 50-150 mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 511-713
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo vòng trong Mitutoyo 137-204, 50-1000mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 137-204
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-712, 35-60 mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 511-712
- Tình trạng: Còn hàng
Thanh nối dài đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 953555, dài 750mm/Ø12mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 953555
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-711, 18-35mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 511-711
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo lỗ Mitutoyo 368-772, 75-88mm/0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 368-772
- Tình trạng: Còn hàng
Thanh nối dài đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 953553, dài 250mm/Ø12mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 953553
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo đường kính lỗ Mitutoyo 526-160, 1.5-4mm/0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 526-160
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-165 (16-20mm)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 368-165
- Tình trạng: Còn hàng
Thanh nối dài đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 953552, dài 125mm/Ø12mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 953552
- Tình trạng: Còn hàng
Đông hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 526-153, 3.7-7.3mm/ 0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 526-153
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo đường kính lỗ Mitutoyo 368-775, 150-175mm/0.005mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 368-775
- Tình trạng: Còn hàng
Thanh nối dài đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 953551, dài 500mm/Ø9
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 953551
- Tình trạng: Còn hàng
Đông hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 526-125, 10-18mm/ 0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 526-125
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo đường kính lỗ Mitutoyo 368-774, 125-150mm/0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 368-774
- Tình trạng: Còn hàng
Thanh nối dài đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 953550, dài 250mm/Ø9
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 953550
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-60A, 35-60mm/0.003mm
- Giá bán: 1.496.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2322-60A
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-450A, 250-450mm/0.003mm
- Giá bán: 3.289.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2322-450A
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đồng hồ đo lỗ Insize 2322-35A, 18-35mm/0.003mm
- Giá bán: 1.442.100 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2322-35A
- Tình trạng: Còn hàng
1 2

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy