Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
3.872.000đ
Còn hàng
Máy đo nồng độ khí gar FGD1
- Giá bán: 3.872.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: FGD1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo khí rò rỉ Testo 316-EX (CH4, C3H8, H2)
- Giá bán: 6.200.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: Testo 316-EX
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cảnh báo nồng độ khí gar Extech EZ40, 10ppm
- Giá bán: 2.910.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: EZ40
- Tình trạng: Còn hàng
Bút cảnh báo rò khí gar Extech FG100, 500-6500ppm
- Giá bán: 1.520.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: FG100
- Tình trạng: Còn hàng
Máy kiểm tra dò rỉ không khí DeFelsko Positest AIR
- Giá bán: 63.190.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: Positest AIR
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát hiện dò khí ga TESTO 317-2 (0632 3172) (CH4, C3H8)
- Giá bán: 4.050.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: TESTO 317-2
- Tình trạng: Còn hàng
6.250.000đ
Còn hàng
Máy dò khí rò rỉ Testo 316-1
- Giá bán: 6.250.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: Testo 316-1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát hiện khí rò rỉ Testo 317-1
- Giá bán: 2.850.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Model: Testo 317-1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy dò và phát hiện khí gas lạnh Kimo DF110
- Giá bán: 8.188.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DF110
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí cháy, khí gas rò gỉ Kimo FG110
- Giá bán: 6.642.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FG110
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị Điều khiển đóng khí Gas Mirico MR-6581
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-6581
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị cánh báo khí Gas Mirico MR-123(D)
- Giá bán: Liên hệ
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị cánh báo khí Gas Mirico MR-124(A)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-124(A)
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị Điều khiển đóng khí Gas Mirico MR-1525
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-1525
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị Điều khiển đóng khí Gas Mirico MR-223
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-223
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị Điều khiển đóng khí Gas Mirico MR-224
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-224
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị Điều khiển đóng khí Gas Mirico MR-3250
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-3250
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị cảnh báo khí Gas Mirico MR-204
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-204
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị cảnh báo khí Gas Mirico MR-203
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-203
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí LNG, LPG, Freon Gas Mirico MR-505S
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-505S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí LNG, LPG, Freon Gas Mirico MR-505
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-505
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí LNG, LPG, Freon Gas Mirico MR-501S
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-501S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí LNG, LPG, Freon Gas Mirico MR-501
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-501
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị cảnh báo khí gas, khí LNG, khí LPG Mirico MR-224
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-224
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị cảnh báo khí gas, khí LNG, khí LPG Mirico MR-223
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-223
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí LNG, LPG, Freon Gas Mirico MR-300
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-300
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo và phát hiện khí LNG, LPG, Freon Gas Mirico MR-350
- Giá bán: Liên hệ
- Model: MR-350
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo nồng độ khí gas Cosmos PE-2DC
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: PE-2DC
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy dò khí Gas M&MPro GDGS007
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: GDGS007
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị phân tích khí thải Testo 340
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: Testo 340
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo khí thải Testo 350
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: Testo 350
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị dò khí Gas CEM GD-3000
- Giá bán: 1.540.000
- Bảo hành: 0
- Model: GD-3000
- Tình trạng: Còn hàng
Máy lấy mẫu khí lưu lượng thấp Staplex PST-5000
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 0
- Tình trạng: Còn hàng