Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Bộ căn lá độ dày Moore&Wright MW911M, 0.05-0.08mm/10 lá
- Giá bán: 100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW911M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Moore&Wright MW394M, 0.05-01mm/13 lá
- Giá bán: 210.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW394M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Moore&Wright MW393M, 0.05-1mm/20 lá
- Giá bán: 150.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW393M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Moore&Wright MW387M, 0.03-0.5mm/13 lá
- Giá bán: 100.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW387M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Niigata 150MY
- Giá bán: 640.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 150MY
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-313S, 0.05-1mm/ 28 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-313S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-308S, 0.05-0.8mm/10 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-308S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-307S, 0.03-0.05mm/13 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-307S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-306S, 0.05-0.8mm/10 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-306S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-303S, 0.05-1mm/ 28 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-303S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-301S, 0.05-1mm/ 13 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-301S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-305S, 0,05 - 1mm,13 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-305S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-302S, 0.03-0.05mm/13 lá
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-302S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-304S
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 184-304S
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Insize 4602-20
- Giá bán: 200.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4602-20
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Insize 4602-28
- Giá bán: 280.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4602-28
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bề dày NIIGATA SEIKI 150ML (0.01 - 1.00mm/19 lá/150mm)
- Giá bán: 950.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: 150ML
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá đo độ dày 0,01-1mm, L100mm (100ML-SK)
- Giá bán: 720.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: 100ML-SK
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73797 , 150 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73797
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73796 , 100 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73796
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73782 , 65 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73782
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73781 , 150 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73781
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo độ dày Shinwa 73780 , 100mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73780
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng do độ dày Shinwa 73776 , 75 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73776
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Insize 4602-32, 0,03-1mm, 32 lá
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4602-32
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Insize 4602-17
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4602-17
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Insize 4602-13A
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4602-13A
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Insize 4602-13
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4602-13
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Insize 4601-25
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4601-25
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Niigata 100MZ
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 100MZ
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Niigata 150MZ
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 150MZ
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Niigata 65M
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 65M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Niigata 150MH
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 150MH
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Niigata 100MH
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 100MH
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Niigata 60M
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 60M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Niigata 150MK
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 150MK
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Niigata 100MK
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 100MK
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Niigata 100MY
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 100MY
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Niigata 150ML
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 150ML
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ căn lá độ dày Niigata 100ML
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 100ML
- Tình trạng: Còn hàng

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy