Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT501B (1000V,5GΩ, PI,DAR)
- Giá bán: 1.448.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UT501B
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005A
- Giá bán: 5.735.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: K3005A
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
TL-22 SMD for De-5000
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TL-22-SMD
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu 3025A
- Giá bán: 13.130.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3025A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3165
- Giá bán: 2.480.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3165
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện số KYORITSU 3005A
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3005A
- Tình trạng: Còn hàng
Dụng cụ đo điện trở cách điện Fluke 1550C
- Giá bán: 97.250.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1550C
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim KYORITSU 3166
- Giá bán: 2.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 3166
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo điện trở cách điện Hioki IR4056-21 (1000V, 4000MΩ, 5 Range)
- Giá bán: 4.560.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: IR4056-21
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo điện trở đất KYORITSU 4105DL-H
- Giá bán: 8.280.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 4105DL-H
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo điện trở cách điện SmartSensor AR3123 (250V/500V/1000V/2500V, 0 -100GΩ)
- Giá bán: 2.483.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR3123
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo điện trở cách điện SmartSensor AR3125 (500V/1000V/2500V/5000V, 0 - 1TΩ)
- Giá bán: 3.873.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR3125
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo điện trở cách điện SmartSensor AR907+ (50V/100V/250V/500V/1000V, 0-20GΩ)
- Giá bán: 1.013.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AR907+
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW ST 2551
- Giá bán: 2.486.600 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST 2551
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 6201IN
- Giá bán: 13.187.800 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6201IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW ST 1503
- Giá bán: 2.490.300 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST 1503
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW ST-1503
- Giá bán: 2.490.300 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST-1503
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW ST-1504
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ST-1504
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện số SEW 1151IN
- Giá bán: 4.068.600 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1151IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện số SEW 1160IN
- Giá bán: 3.226.800 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1160IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện số SEW 1851IN
- Giá bán: 3.261.900 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1851IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện số SEW 4101IN
- Giá bán: 11.153.500 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 4101IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện số SEW 4153IN
- Giá bán: 9.399.800 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 4153IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 1100IN
- Giá bán: 2.525.400 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1100IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 1125IN
- Giá bán: 2.841.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1125IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 1126IN
- Giá bán: 2.841.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1126IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 1132IN
- Giá bán: 3.402.200 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1132IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 1800IN
- Giá bán: 2.595.500 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1800IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 1801IN
- Giá bán: 2.595.500 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1801IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 4132IN
- Giá bán: 4.279.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 4132IN
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 6200
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6200
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo điện trở cách điện hiện kim SEW 6200IN
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6200IN
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo điện trở Extech 380462
- Giá bán: 8.680.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 380462
- Tình trạng: Còn hàng
42.200.000đ
Còn hàng
Máy đo điện trở Extech UM200
- Giá bán: 42.200.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UM200
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo điện trở MICRO-OHMS EXTECH 380562
- Giá bán: 10.880.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 380562
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo điện trở MICRO-OHMS EXTECH 380580
- Giá bán: 11.480.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 380580
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo điện trở cách điện Extech MG310
- Giá bán: 4.150.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MG310
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ kít đa năng kiểm tra điện Extech MG300-MTK
- Giá bán: 11.480.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MG300-MTK
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo điện trở cách điện Extech MG500
- Giá bán: 32.290.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MG500
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo điện trở cách điện Extech 380260
- Giá bán: 5.390.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 380260
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo điện trở cách điện Extech 380320
- Giá bán: 4.560.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 380320
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo điện trở cách điện Extech 380360
- Giá bán: 5.390.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 380360
- Tình trạng: Còn hàng
1 2

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy