Giới thiệu Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy đo độ nhám bề mặt Defelsko PosiTector SPGS1
- Giá bán: 18.080.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SPGS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ bóng bề mặt Huatec HGM-B60 (199.9Gs)
- Giá bán: 5.216.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HGM-B60
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp sơn phủ trên nền Bê tông Defelsko Positector 200C3
- Giá bán: 59.980.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 200C3
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 50 to 3800μm
  + Lưu dữ 250.000 kết quả/1000 nhóm
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ trên nền gỗ và nhựa Defelsko PosiTector 200B3
- Giá bán: 55.390.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 200B3
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 13 to 1000 μm
  + Lưu dữ liệu 250.000 kết quả/1000 nhóm
Máy đo độ dày lớp sơn phủ nền Gỗ, Nhựa Defelsko Positector 200B1 (13μm-1000μm)
- Giá bán: 45.760.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 200B1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 13 to 1000 μm
  + Lưu dữ liệu 1000 kết quả đo
Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 FS1
- Giá bán: 17.600.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FS1
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Khoảng đo: 0-1500 µm
  + Xuất xứ: USA
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FLS3
- Giá bán: 41.580.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FLS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FKS1
- Giá bán: 20.570.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FKS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NS3
- Giá bán: 28.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 NRS3
- Giá bán: 29.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NRS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FN3
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FN3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FT1
- Giá bán: 17.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FT1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NKS3
- Giá bán: 30.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NKS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 FTRS3
- Giá bán: 29.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FTRS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FNDS1
- Giá bán: 28.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FNDS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FT3
- Giá bán: 26.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FT3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 NS1
- Giá bán: 18.680.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ PosiTector 6000 NRS1
- Giá bán: 19.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 NRS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ, mạ DeFelsko PosiTector 6000 F0S1
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F0S1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FNDS3
- Giá bán: 37.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FNDS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FTS1
- Giá bán: 19.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FTS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp sơn, phủ, mạ DeFelsko PosiTector 6000 F0S3
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F0S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FNGS1
- Giá bán: 38.020.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FNGS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FTS3
- Giá bán: 28.680.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FTS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 F3
- Giá bán: 24.010.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FNGS3
- Giá bán: 47.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FNGS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FXS1
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FXS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 F45S1
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F45S1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FNRS1
- Giá bán: 26.350.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FNRS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FXS3
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FXS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 F45S3
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F45S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FNRS3
- Giá bán: 35.680.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FNRS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N0S1
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N0S1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 F90S1
- Giá bán: 22.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 F90S1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ DeFelsko PosiTector 6000 FNS3
- Giá bán: 34.570.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FNS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N0S3
- Giá bán: 32.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N0S3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FNTS1
- Giá bán: 27.570.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FNTS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N1
- Giá bán: 16.340.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FHXS1
- Giá bán: 29.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FHXS1
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 FNTS3
- Giá bán: 36.910.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 FNTS3
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày lớp phủ Defelsko PosiTector 6000 N3
- Giá bán: 25.680.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6000 N3
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3