Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Khối V chuẩn từ tính Kanetec KMV-125D
- Giá bán: 11.890.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KMV-125D
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo độ dày, độ nhám bề mặt Elcometer E124---3M
- Giá bán: 11.881.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: E124---3M
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-730B (0-50.8mm)
- Giá bán: 8.670.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 543-730B
- Tình trạng: Còn hàng
Khối V chuẩn từ tính Kanetec KMV-125D
- Giá bán: 11.890.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KMV-125D
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so điện tử Moore&Wright MW405-06DB, 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 2.650.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW405-06DB
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ nhám bề mặt Testex TX-GAGE MTR
- Giá bán: 9.870.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TX-GAGE MTR
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 547-300s
- Giá bán: 5.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 547-300s
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-02, 0-1mm/0.001mm
- Giá bán: 1.370.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-02
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so điện tử MW405-04DB, 0-12.7mm/0.01mm
- Giá bán: 2.220.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW405-04DB
- Tình trạng: Còn hàng
Đế từ Moore & Wright MW470-01
- Giá bán: 500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW470-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày MW455-25
- Giá bán: 1.360.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW455-25
- Tình trạng: Còn hàng
Đế gá đồng hồ so Moore & Wright MW475-01
- Giá bán: 510.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW475-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đế gá đồng hồ so Moore & Wright MW496-01
- Giá bán: 1.170.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW496-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đế gá đồng hồ so mini Moore & Wright MW497-01
- Giá bán: 610.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW497-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Moore&Wright MW421-01, 0.2mm/0.002mm
- Giá bán: 2.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW421-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày điện tử MW455-15D
- Giá bán: 3.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW455-15D
- Tình trạng: Còn hàng
1.660.000đ
Còn hàng
Đế từ thủy lực MW485-01
- Giá bán: 1.660.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW485-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Moore&Wright MW420-04, 0.8mm/0.01mm
- Giá bán: 1.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW420-04
- Tình trạng: Còn hàng
Đế gá Panme Moore & Wright MW279-01A
- Giá bán: 410.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW279-01A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-09, 0-50mm/0.01mm, 0-100
- Giá bán: 2.610.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-09
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-08, 0-30mm/0.01mm, 0-100
- Giá bán: 1.440.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-08
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-05, 0-10mm/0.01mm
- Giá bán: 680.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-05
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-04, 0-5mm/0.001mm
- Giá bán: 820.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-04
- Tình trạng: Còn hàng
Khối V chuẩn từ tính Kanetec KMV-50D
- Giá bán: 7.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KMV-50D
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ so Mitutoyo 2928S, 0-4mm/0.1mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2928S
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-517T
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 513-517T
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đồng hồ snap Mitutoyo 201-101, 0-25mm,0.01/ 0.001
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 201-101
- Tình trạng: Còn hàng
Chân đế từ Mitutoyo 7010S-10
- Giá bán: 678.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7010S-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đế gá đồng hồ so Mitutoyo 215-156-10
- Giá bán: 11.612.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 215-156-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 1003, 0-4mm/0.01mm, 0-50-0
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1003
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2119S-10, 0-5mm/0.001mm, hiển thị 0-100-0
- Giá bán: 1.712.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2119S-10
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày điện tử Mitutoyo 700-119-20, 0-12mm/ 0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 700-119-20
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7301, 0-10mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7301
- Tình trạng: Còn hàng
667.000đ
Còn hàng
Chân đế Mitutoyo 156-105-10
- Giá bán: 667.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 156-105-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2804S-10 (0.0001" x 0.05")
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2804S-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-691
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 543-691
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày điện tử Mitutoyo 700-118-20, 0-12mm, 0-0.5''/ 0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 700-118-20
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 547-300
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 547-300
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 1044S
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 1044S
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-563E, 60.9mm/0.001mm
- Giá bán: 11.856.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 543-563E
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-553E, 50mm/0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 543-553E
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 547-301, 0-10mm/0,01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 547-301
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường