Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Khối V chuẩn từ tính Kanetec KMV-125D
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KMV-125D
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo độ dày, độ nhám bề mặt Elcometer E124---3M
- Giá bán: 10.881.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: E124---3M
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ nhám bề mặt Testex TX-GAGE MTR
- Giá bán: 9.870.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TX-GAGE MTR
- Tình trạng: Còn hàng
Khối V chuẩn từ tính Kanetec KMV-125D
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KMV-125D
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 547-300s
- Giá bán: 5.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 547-300s
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-09, 0-50mm/0.01mm, 0-100
- Giá bán: 2.610.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-09
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-08, 0-30mm/0.01mm, 0-100
- Giá bán: 1.440.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-08
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-05, 0-10mm/0.01mm
- Giá bán: 680.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-05
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-04, 0-5mm/0.001mm
- Giá bán: 820.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-04
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-02, 0-1mm/0.001mm
- Giá bán: 1.370.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-02
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so điện tử MW405-04DB, 0-12.7mm/0.01mm
- Giá bán: 2.220.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW405-04DB
- Tình trạng: Còn hàng
Đế từ Moore & Wright MW470-01
- Giá bán: 500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW470-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày MW455-25
- Giá bán: 1.360.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW455-25
- Tình trạng: Còn hàng
Đế gá đồng hồ so Moore & Wright MW475-01
- Giá bán: 510.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW475-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đế gá đồng hồ so Moore & Wright MW496-01
- Giá bán: 1.170.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW496-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đế gá đồng hồ so mini Moore & Wright MW497-01
- Giá bán: 610.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW497-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Moore&Wright MW421-01, 0.2mm/0.002mm
- Giá bán: 2.240.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW421-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày điện tử MW455-15D
- Giá bán: 3.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW455-15D
- Tình trạng: Còn hàng
1.660.000đ
Còn hàng
Đế từ thủy lực MW485-01
- Giá bán: 1.660.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW485-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Moore&Wright MW420-04, 0.8mm/0.01mm
- Giá bán: 1.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW420-04
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so điện tử Moore&Wright MW405-06DB, 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 2.520.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW405-06DB
- Tình trạng: Còn hàng
Đế gá Panme Moore & Wright MW279-01A
- Giá bán: 410.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW279-01A
- Tình trạng: Còn hàng
Khối V chuẩn từ tính Kanetec KMV-50D
- Giá bán: 7.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KMV-50D
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
    + Xuất xứ: Nhật Bản
Đồng hồ so Mitutoyo 2045S, 5mm/0.01mm, 0-50-0
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2045S
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2109SB-10, 1mm/0,001mm, 0-100-0
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2109SB-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-478E
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 513-478E
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2960F, 1mm/0.001mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2960F
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày thành ống Mitutoyo 547-360, điện tử, 0-10mm/0,01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 547-360
- Tình trạng: Còn hàng
Compa đo ngoài đồng hồ Mitutoyo 209-406
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 209-406
- Tình trạng: Còn hàng
Chân đế từ mini Mitutoyo 7014
- Giá bán: 745.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7014
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2044S, 5mm/0.01mm, 0-100
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2044S
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2109S-10, 1mm(0.2mm)/0,001mm, 0-100-0
- Giá bán: 1.023.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2109S-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-425E
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 513-425E
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7323, 0-20mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7323
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Chân đế từ Mitutoyo 7027-10
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7027-10
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Chân đế Mitutoyo 156-105
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 156-105
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2052s, 30mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2052s
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 513-477E
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 513-477E
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Mitutoyo 7321, 0-10mm/ 0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7321
- Tình trạng: Còn hàng
712.000đ
Còn hàng
Chân đế Mitutoyo 156-101-10
- Giá bán: 712.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 156-101-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 2050s, 20mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2050s
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Mitutoyo 513-405E, 0-0,2mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 513-405E
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường