Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Khối V chuẩn từ tính Kanetec KMV-125D
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: KMV-125D
- Tình trạng: Còn hàng
Thiết bị đo độ dày bề mặt Elcometer E124-3M
- Giá bán: 10.200.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: E124-3M
- Tình trạng: Còn hàng
Khối V chuẩn từ tính Kanetec KMV-80D
- Giá bán: 11.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KMV-80D
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Lực giữ: 200N(20kgf)
  + Đường kính giữ: Phi 80
Khuyến mãi
  Lực giữ: 200N(20kgf)
  Đường kính giữ: Phi 80
Đế từ khối V - INSIZE 6801-1202
- Giá bán: 1.960.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6801-1202
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Trục (Ød): 6-67mm
  + Lực từ: 80kgf
Đồng hồ đo độ dày của ống kiểu cơ INSIZE 2367-10A (0-10mm / 0.01mm)
- Giá bán: 2.300.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2367-10A
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số sản phẩm
  + Xuất xứ: Trung Quốc
  + Dải đo: 0-10mm
1.630.000đ
Còn hàng
Đế từ V-Block Insize 6890-702
- Giá bán: 1.630.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 6890-702
- Tình trạng: Còn hàng
3.200.000đ
Còn hàng
Đế từ V-Block Insize 6801-1202
- Giá bán: 3.200.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 6801-1202
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ dày điện tử Mitutoyo 700-119-20, 0-12mm/ 0.01mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 700-119-20
- Tình trạng: Còn hàng
Khối V Từ tính Kanetec KYA-18B
- Giá bán: Liên hệ
- Model: KYA-18B
- Tình trạng: Còn hàng
Đế từ nam châm Kanetec MMW-3F70A
- Giá bán: 20.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: MMW-3F70A
- Tình trạng: Còn hàng
Khối V chuẩn từ tính Kanetec KMV-50D
- Giá bán: 7.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: KMV-50D
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-09, 0-50mm/0.01mm, 0-100
- Giá bán: 2.610.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-09
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-08, 0-30mm/0.01mm, 0-100
- Giá bán: 1.440.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-08
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-05, 0-10mm/0.01mm
- Giá bán: 680.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-05
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-04, 0-5mm/0.001mm
- Giá bán: 820.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-04
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so Moore&Wright MW400-02, 0-1mm/0.001mm
- Giá bán: 1.370.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW400-02
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so điện tử MW405-04DB, 0-12.7mm/0.01mm
- Giá bán: 2.220.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW405-04DB
- Tình trạng: Còn hàng
Đế từ Moore & Wright MW470-01
- Giá bán: 500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW470-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đế gá đồng hồ so Moore & Wright MW475-01
- Giá bán: 510.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW475-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày MW455-25
- Giá bán: 1.360.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW455-25
- Tình trạng: Còn hàng
Đế gá đồng hồ so Moore & Wright MW496-01
- Giá bán: 1.170.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW496-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đế gá đồng hồ so mini Moore & Wright MW497-01
- Giá bán: 610.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MW497-01
- Tình trạng: Còn hàng
1.660.000đ
Còn hàng
Đế từ thủy lực MW485-01
- Giá bán: 1.660.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW485-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Moore&Wright MW421-01, 0.2mm/0.002mm
- Giá bán: 2.240.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW421-01
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày điện tử MW455-15D
- Giá bán: 3.900.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW455-15D
- Tình trạng: Còn hàng
Đế gá Panme Moore & Wright MW279-01A
- Giá bán: 410.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW279-01A
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so chân gập Moore&Wright MW420-04, 0.8mm/0.01mm
- Giá bán: 1.500.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW420-04
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so điện tử Moore&Wright MW405-06DB, 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 2.520.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW405-06DB
- Tình trạng: Còn hàng
24.200.000đ
Còn hàng
Khối V Từ Kanetec model KYA 13B
- Giá bán: 24.200.000
- Model: KYA13B
- Tình trạng: Còn hàng
32.700.000đ
Còn hàng
Khối V Từ Kanetec model KYA 15B
- Giá bán: 32.700.000
- Model: KYA15B
- Tình trạng: Còn hàng
13.500.000đ
Còn hàng
Khối V Từ Kanetec model KYA 8B
- Giá bán: 13.500.000
- Model: KYA8B
- Tình trạng: Còn hàng
17.300.000đ
Còn hàng
Khối V Từ Kanetec model KYA 10B
- Giá bán: 17.300.000
- Model: KYA10B
- Tình trạng: Còn hàng
Compa đo ngoài đồng hồ Mitutoyo 209-406
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 209-406
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-470B
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 543-470B
- Tình trạng: Còn hàng
4.794.350đ
Còn hàng
Đế từ V-Block Insize 6891-3
- Giá bán: 4.794.350 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 6891-3
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Insize 2863-10, 0-10mm/0.05mm
- Giá bán: 898.150 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2863-10
- Tình trạng: Còn hàng
2.567.950đ
Còn hàng
Đế từ V-Block Insize 6891-1
- Giá bán: 2.567.950 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 6891-1
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Insize 2861-10, 0-10mm/0.01mm
- Giá bán: 1.480.050 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2861-10
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Insize 2365-10, 0-10mm/0.01mm
- Giá bán: 1.669.800 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2365-10
- Tình trạng: Còn hàng
2.820.950đ
Còn hàng
Đế từ V-Block Insize 6801-1203
- Giá bán: 2.820.950 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 6801-1203
- Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ đo độ dày Insize 2364-10, 0-10mm/0.01mm
- Giá bán: 948.750 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 2364-10
- Tình trạng: Còn hàng
2.441.450đ
Còn hàng
Đế từ V-Block Insize 6801-1201
- Giá bán: 2.441.450 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 6801-1201
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3