Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy siêu âm khuyết tật Elcometer FD700+
- Giá bán: 112.916.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FD700+
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu âm khuyết tật mini Elcometer FD700DL+
- Giá bán: 117.348.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FD700DL+
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu âm khuyết tật Elcometer FD800DL
- Giá bán: 155.211.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FD800DL
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu âm khuyết tật Elcometer FD800DL+
- Giá bán: 181.239.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FD800DL+
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu âm khuyết tật HUATEC FD560
- Giá bán: Liên hệ
- Model: FD560
- Tình trạng: Còn hàng
Máy kiểm tra khuyết tật mối hàn HUATEC FD201B
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FD201B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu âm khuyết tật mối hàn HUATEC FD350
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FD350
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu âm khuyết tật mối hàn Huatec FD520
- Giá bán: 58.410.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FD520
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu âm khuyết tật mối hàn Huatec FD510
- Giá bán: 51.480.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FD510
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu âm khuyết tật kim loại đa kênh HUATEC HFD-1000
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD-1000
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-5M-60
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD8X9-5M-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-5M-45
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD8X9-5M-45
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép góc Huatec HFD20X10-5M-60
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD20X10-5M-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-5M-70
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD8X9-5M-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-5M-80
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD8X9-5M-80
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-5M-60
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD13X8-5M-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-45
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD22X20-2M-45
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-5M-70
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD13X8-5M-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-60
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD22X20-2M-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-2M
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD10-2M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-70
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD22X20-2M-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-4M
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD10-4M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-80
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD22X20-2M-80
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-5M
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD10-5M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu ẩm khuyết tật Huatec TOFD410
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TOFD410
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-45
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD22X20-5M-45
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD20-5M
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD20-5M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu âm khuyết tật mỗi hàn HUATEC FD550 (10m, 130dB, A scan, B scan)
- Giá bán: 83.842.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FD550
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-60
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD22X20-5M-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD20-4M
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD20-4M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-70
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD22X20-5M-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD20-2M
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD20-2M
- Tình trạng: Còn hàng
Khối hiệu chuẩn chất liệu thép không gỉ Huatec V-1
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: V-1
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-80
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD22X20-5M-80
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/10-2M
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD2/10-2M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-2M-60
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD13X8-2M-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/10-4M
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD2/10-4M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu âm khuyết tật Huatec FD301
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FD301
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-2M-70
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD13X8-2M-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/10-5M
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD2/10-5M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu âm khuyết tật Huatec FD310
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FD310
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-45
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HFD8X9-2M-45
- Tình trạng: Còn hàng
1 2

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy