Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Liên hệ
Còn hàng
Mẫu chuẩn SONOSCAN V1
- Giá bán: Liên hệ
- Model: V1
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò thẳng (góc 0°) SONOSCAN PS4 EN
- Giá bán: Liên hệ
- Model: PS4 EN
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò góc một biến tử SONOSCAN WS 70-4 (70°)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: WS 70-4
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò góc một biến tử SONOSCAN WS 60-4 (60°)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: WS 60-4
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò góc một biến tử SONOSCAN WS 45-4 (45°)
- Giá bán: Liên hệ
- Model: WS 45-4
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu âm khuyết tật Starmans DIO1000 SFE
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DIO1000 SFE
- Tình trạng: Còn hàng
Máy siêu âm khuyết tật HUATEC FD350
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FD350
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/20-2M
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD2/20-2M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/20-4M
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD2/20-4M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/20-5M
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD2/20-5M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/10-5M
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD2/10-5M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/10-4M
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD2/10-4M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép chùm tia thẳng Huatec HFD2/10-2M
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD2/10-2M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD20-2M
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD20-2M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD20-4M
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD20-4M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD20-5M
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD20-5M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-5M
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD10-5M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-4M
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD10-4M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-2M
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD10-2M
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-5M-70
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD13X8-5M-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-5M-60
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD13X8-5M-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép góc Huatec HFD20X10-5M-60
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD20X10-5M-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép góc Huatec HFD20X10-5M-70
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD20X10-5M-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép góc Huatec HFD20X10-2M-70
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD20X10-2M-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép góc Huatec HFD20X10-2M-60
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD20X10-2M-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-2M-70
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD13X8-2M-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-2M-70
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD13X8-2M-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò kép góc Huatec HFD13X8-2M-60
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD13X8-2M-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-80
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD22X20-5M-80
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-70
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD22X20-5M-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-60
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD22X20-5M-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-5M-45
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD22X20-5M-45
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-80
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD22X20-2M-80
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-70
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD22X20-2M-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-60
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD22X20-2M-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD22X20-2M-45
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD22X20-2M-45
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-5M-80
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD8X9-5M-80
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-5M-45
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD8X9-5M-45
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-80
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD8X9-2M-80
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-70
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD8X9-2M-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-60
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD8X9-2M-60
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-45
- Giá bán: Liên hệ
- Model: HFD8X9-2M-45
- Tình trạng: Còn hàng
1 2