Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
11.710.000đ
Còn hàng
Máy Đo Clo Thang Trung HI97734C
- Giá bán: 11.710.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI97734C
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang đo màu của nước sạch Hanna HI97727
- Giá bán: 7.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI97727
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine trong bê tông rắn điện tử DYS DY-2501B, 0.0005% ~ 2.0000% (Cl-)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DY-2501B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway 6305
- Giá bán: 106.850.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6305
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway 7305
- Giá bán: 106.090.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7305
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo pH/Clorine tự do và Clorine tổng điện tử Milwaukee Mi411
- Giá bán: 4.740.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Mi411
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Jenway 7300
- Giá bán: 51.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7300
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến JENWAY 6300
- Giá bán: 49.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6300
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine/pH Hanna Hi 96710, 0.00-5.00mg/l, 6.5 to 8.5 pH
- Giá bán: 6.422.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi96710
- Tình trạng: Còn hàng
Máy Quang Đo Cloride (Cl-) Trong Nước Sạch HI97753
- Giá bán: 7.100.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI97753
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang đo Clo dư và Clo tổng thang cao HANNA HI97771
- Giá bán: 7.100.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI97771
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo Iodine điện tử Milwaukee MW13, 0.0–12.5ppm/0.1ppm
- Giá bán: 1.870.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW13
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo phosphate điện tử Milwaukee Mi412, 0.00 – 2.50 mg/L PO4
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi412
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo Phosphate điện tử Milwaukee MW12, 0.00 – 2.50ppm
- Giá bán: 1.870.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW12
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo ammonia điện tử Milwaukee Mi405, 0.00 – 9.99 mg/L NH3-N
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi405
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo sắt điện tử Milwaukee Mi408, 0.00 – 5.00 mg/L Fe
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi408
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo sắt điện tử Milwaukee Mi MW14, 0.00 – 5.00ppm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi MW14
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo ammonia điện tử Milwaukee Mi407, 0.00 – 3.00 mg/L NH3-N
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi407
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine Milwaukee Mi413, 0.00-10.00mg/l
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi413
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine Milwaukee Mi414, 0.00-20.00mg/l
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi414
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine Milwaukee MW10, 0.00-2.50mg/l
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW10
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine Milwaukee MW11, 0.00-3.50mg/l
- Giá bán: 1.870.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW11
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine tổng, tự do Milwaukee Mi404, 0.00-5.00mg/L, 0.01mg/L
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi404
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine tự do Milwaukee Mi406, 0.00-5.00mg/l
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi406
- Tình trạng: Còn hàng
Máy Quang Phổ Đa Chỉ Tiêu Iris Hanna HI801-02
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI801-02
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo đa chỉ tiêu Hanna Hi 83200
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi83200
- Tình trạng: Hết hàng
Máy quang phổ đo đa chỉ tiêu và đo pH Hanna HI83300
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI-83300
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ phân tích Peroxide Milwaukee Mi490
- Giá bán: 20.779.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi490
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ phân tích màu và phenol trong rượu vang Milwaukee Mi450
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi450
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ phân tích đường tồn dư trong rượu vang Milwaukee Mi453
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi453
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ phân tích đồng trong rượu vang Milwaukee Mi451
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi451
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ phân tích Axit Tactric trong rượu vang Milwaukee Mi454
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi454
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ phân tích sắt trong rượu vang Milwaukee Mi452
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Mi452
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo cầm tay Clo tự do và tổng Extech CL500
- Giá bán: 12.080.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CL500
- Tình trạng: Còn hàng
4.560.000đ
Còn hàng
Bút đo Fluoride Extech FL700
- Giá bán: 4.560.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: FL700
- Tình trạng: Còn hàng
4.150.000đ
Còn hàng
Bút đo Chlorine Extech CL200
- Giá bán: 4.150.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CL200
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ kít đo pH/ Chlorine/ OPR và nhiệt độ Extech EX800
- Giá bán: 4.770.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: EX800
- Tình trạng: Còn hàng
Máy Quang Đo Màu Của Nước HI96727
- Giá bán: 6.400.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI96727
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine HANNA HI 96761, 0.00-0.50mg/l
- Giá bán: 6.012.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HI96761
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo Chlorine/pH Hanna Hi 96745, 0.00-5.00mg/l, 6.5 to 8.5 pH
- Giá bán: 6.422.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi96745
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ đo đa chỉ tiêu Hanna Hi 83203
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Hi83203
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy