Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway 6305
- Giá bán: 106.850.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6305
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway 7305
- Giá bán: 106.090.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7305
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Jenway 7300
- Giá bán: 51.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7300
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến JENWAY 6300
- Giá bán: 49.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6300
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến 2 chùm tia Jenway 6850
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6850
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway GENOVA NANO
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GENOVA NANO
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway GENOVA PLUS
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: GENOVA PLUS
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway 7315
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7315
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway 7205
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7205
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway 6715
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6715
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Jenway 6705
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6705
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Jenway 6700
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6700
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Jenway 7310
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7310
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Jenway 7200
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 7200
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Jenway 6320D
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 6320D
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Si Analytics-Secomam UVILINE 9400
- Giá bán: 137.638.000
- Bảo hành: 0
- Model: UVILINE 9400
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Si Analytics-Secomam UviLight XT
- Giá bán: 224.190.000
- Bảo hành: 0
- Model: UviLight XT
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Si Analytics-Secomam UviLight XS
- Giá bán: 186.832.000
- Bảo hành: 0
- Model: UviLight XS
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Si Analytics-Secomam UviKon XS
- Giá bán: 406.485.000
- Bảo hành: 0
- Model: UviKon XS
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Si Analytics-Secomam UviKon XL
- Giá bán: 567.150.000
- Bảo hành: 0
- Model: UviKon XL
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Si Analytics-Secomam UVILINE 9100
- Giá bán: 87.536.000
- Bảo hành: 0
- Model: UVILINE 9100
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Si Analytics-Secomam PRIM Light
- Giá bán: 60.765.000
- Bảo hành: 0
- Model: PRIM Light
- Tình trạng: Còn hàng
Máy quang phổ khả kiến Si Analytics-Secomam PRIM Advanced
- Giá bán: 70.785.000
- Bảo hành: 0
- Model: PRIM Advanced
- Tình trạng: Còn hàng

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy