Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy cất nước 1 lần STUART A4000
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: A4000
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cô quay chân không STUART RE300
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: RE300
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cô quay chân không sinh hàn đứng STUART RE401
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RE401
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cất nước 1 lần STUART A8000
- Giá bán: 92.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: A8000
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cất nước 1 lần Stuart Merit W4000
- Giá bán: 20.172.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: Merit W4000
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cất nước 2 lần STUART A4000D
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: A4000D
- Tình trạng: Còn hàng
Máy chưng cất nước 1 lần LASANY LPH-4
- Giá bán: 9.000.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: LPH-4
- Tình trạng: Còn hàng
Bếp cách thủy dùng cho bộ cô quay Stuart RE400DB
- Giá bán: 18.400.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RE400DB
- Tình trạng: Còn hàng
MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG – SINH HÀN NGHIÊNG RE400
- Giá bán: 45.000.000
- Model: RE400
- Tình trạng: Còn hàng
Máy chưng cất nước 2 lần 4l/h Bhanu Distil-On 4D
- Giá bán: 43.000.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Distil-On 4D
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cất nước 2 lần Hamilton WSC/4D
- Giá bán: 76.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: WSC/4D
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cất nước một lần SCHOTT D 82100
- Giá bán: 84.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: D 82100
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cất nước một lần SCHOTT D 82000
- Giá bán: 77.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: D 82000
- Tình trạng: Còn hàng
BURETTE ĐIỆN TỬ 50ML Model TITRONIC® 300
- Giá bán: 38.500.000
- Model: TITRONIC300-50ML
- Tình trạng: Còn hàng
BURETTE ĐIỆN TỬ 50ML KÈM KHUẤY TỪ TITRONIC® 300
- Giá bán: 42.500.000
- Model: TITRONIC-300-50ML
- Tình trạng: Còn hàng
BURETTE ĐIỆN TỬ 20ML KÈM KHUẤY TỪ TITRONIC® 300
- Giá bán: 42.000.000
- Model: TITRONIC300
- Tình trạng: Còn hàng
BURETTE ĐIỆN TỬ 20ML TITRONIC® 300
- Giá bán: 38.000.000
- Model: TITRONIC300
- Tình trạng: Còn hàng
BỂ CÁCH THỦY TUẦN HOÀN LẠNH SRC5
- Giá bán: 101.000.000
- Model: SRC5
- Tình trạng: Còn hàng
BƠM CHÂN KHÔNG DÙNG CHO BỘ CÔ QUAY RE3022C
- Giá bán: 80.500.000
- Model: RE3022C
- Tình trạng: Còn hàng
BỂ CÁCH DẦU SỬ DỤNG CHO BỘ CÔ QUAY RE400OB
- Giá bán: 18.700.000
- Model: RE400OB
- Tình trạng: Còn hàng
BỂ CÁCH THỦY SỬ DỤNG CHO BỘ CÔ QUAY RE400DB
- Giá bán: 18.400.000
- Model: RE400DB
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Cô Quay Chân Không KNF RC 900
- Giá bán: Liên hệ
- Model: RC 900
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Cô Quay Chân Không KNF RC 600
- Giá bán: Liên hệ
- Model: RC 600
- Tình trạng: Còn hàng
Bơm chân không dùng cho bộ cô quay Stuart RE3022C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RE3022C
- Tình trạng: Còn hàng
Bơm chân không dùng cho bộ cô quay Stuart RE3011C
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: RE3011C
- Tình trạng: Còn hàng
Máy chưng cất nước 1 lần 8l/h Bhanu Distil-On 8S
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Distil-On 8S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy chưng cất nước 1 lần Bhanu Basic/PH4
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Basic/PH4
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cất nước một lần GFL 2004 (4 lít/ giờ, có bình chứa 8 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2004
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cất nước hai lần GFL 2108 (8 lít/ giờ, không có bình chứa)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2108
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cất nước hai lần GFL 2104 (4 lít/giờ, không có bình chứa)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2104
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cất nước hai lần GFL 2102 (2 lít/ giờ, không có bình chứa)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cất nước một lần GFL 2012 (12 lít/ giờ, có bình chứa 24 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2012
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cất nước một lần GFL 2008 (8 lít/ giờ, có bình chứa 16 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2008
- Tình trạng: Còn hàng
Máy cất nước một lần GFL 2002 (2 lít/ giờ, có bình chứa 4 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 2002
- Tình trạng: Còn hàng
1 2