Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Đo kiểm & phân tích

Đo kiểm & phân tích

Phân tích môi trường

Phân tích môi trường

Máy đo & kiểm tra

Máy đo & kiểm tra

Thiết bị đo Nhiệt độ - Độ ẩm

Thiết bị đo Nhiệt độ - Độ ẩm

Thiết bị đo nhiệt độ

Thiết bị đo nhiệt độ

Đo độ mặn

Đo độ mặn

Khúc xạ kế

Khúc xạ kế

Khúc xạ kế độ mặn bỏ túi

Khúc xạ kế độ mặn bỏ túi

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Nhiệt kế đầu dò

Nhiệt kế đầu dò

Nhiệt ẩm kế

Nhiệt ẩm kế

Đo độ ẩm gỗ & xây dựng

Đo độ ẩm gỗ & xây dựng

Thiết bị đo áp suất

Thiết bị đo áp suất

Thiết bị đo Ngành thực phẩm

Thiết bị đo Ngành thực phẩm

Đo độ Ngọt

Đo độ Ngọt

Đo pH thực phẩm

Đo pH thực phẩm

Đo độ Mặn

Đo độ Mặn

Thiết bị đo Nhiệt độ

Thiết bị đo Nhiệt độ

Nhiệt ẩm kế tự ghi (datalogger)

Nhiệt ẩm kế tự ghi (datalogger)

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy