Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-16, 16-20mm/0.005mm
- Giá bán: 3.301.650 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-16
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-88, 87-100mm/0.005mm
- Giá bán: 7.046.050 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-88
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-75, 75-88mm/0.005mm
- Giá bán: 6.742.450 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-75
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-63, 62-75mm/0.005mm
- Giá bán: 6.287.050 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-63
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-50, 50-63mm/0.005mm
- Giá bán: 5.806.350 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-50
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-40, 40-50mm/0.005mm
- Giá bán: 4.996.750 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-40
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-30,30-40mm/0.005mm
- Giá bán: 4.642.550 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-30
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-25, 25-30mm/0.005mm
- Giá bán: 4.642.550 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-25
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo trong 3 điểm Insize 3227-20, 20-25mm/0.005mm
- Giá bán: 3.301.650 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 3227-20
- Tình trạng: Còn hàng
Panme cơ đo lỗ Insize 6381-25P, 0-25mm/0.01mm
- Giá bán: 657.800 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 6381-25P
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo đường kính lỗ Mitutoyo 368-775, 150-175mm/0.005mm
- Giá bán: 14.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: 368-775
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo đường kính lỗ Mitutoyo 368-774, 125-150mm/0.001mm
- Giá bán: 13.300.000
- Bảo hành: 0
- Model: 368-774
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo lỗ Mitutoyo 368-772, 75-88mm/0.001mm
- Giá bán: 9.600.000
- Bảo hành: 0
- Model: 368-772
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo đường kính lỗ Mitutoyo 368-764, 12-16mm/0.001mm
- Giá bán: 5.700.000
- Bảo hành: 0
- Model: 368-764
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo đường kính Mitutoyo 368-912, 12-20mm/0.001mm
- Giá bán: 14.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: 368-912
- Tình trạng: Còn hàng
Panme đo lỗ ba chấu Mitutoyo 368-165 (16-20mm)
- Giá bán: 7.300.000
- Bảo hành: 0
- Model: 368-165
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Panme đo lỗ Mitutoyo 468-981
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 468-981
- Tình trạng: Còn hàng