Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Thước Dây Thép Bọc Nhựa Yamayo NR30
- Giá bán: 1.190.000
- Model: NR30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước dây cuộn GEO Fennel Tape 50 (50m)
- Giá bán: 1.210.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: Tape50
- Tình trạng: Còn hàng
Thước dây bằng thép bọc nhựa phủ epoxy Yamayo VR30
- Giá bán: 1.177.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VR30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước dây bằng thép bọc nhựa phủ epoxy Yamayo VR50
- Giá bán: 1.705.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VR50
- Tình trạng: Còn hàng
Thước Dây Thép Bọc Nhựa Yamayo NR50
- Giá bán: 1.463.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: NR50
- Tình trạng: Còn hàng
Thước Dây Thép Bọc Nhựa Yamayo NR100
- Giá bán: 2.035.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: NR100
- Tình trạng: Còn hàng
Thước Dây Sợi Thủy Tinh Yamayo OTR30
- Giá bán: 671.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: OTR30
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Thước cuộn Yamayo
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: NR20, NR30, NR50, NR100
- Tình trạng: Còn hàng
Thước Dây Sợi Thủy Tinh Yamayo OTR50
- Giá bán: 990.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: OTR50
- Tình trạng: Còn hàng
Thước Dây Sợi Thủy Tinh Yamayo OTR100
- Giá bán: 2.024.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: OTR100
- Tình trạng: Còn hàng
Thước Cuộn Thép Yamayo OCB16-35P
- Giá bán: 220.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: OCB16-35P
- Tình trạng: Còn hàng
Thước Cuộn Thép Yamayo OCB16-55P
- Giá bán: 330.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: OCB16-55P
- Tình trạng: Còn hàng
Thước Cuộn Thép Yamayo OCB19-75P
- Giá bán: 352.000 [Đã bao gồm VAT]
- Model: OCB19-75P
- Tình trạng: Còn hàng
Thước dây bằng thép bọc nhựa NR Stilon Reel Yamayo NR20/ NR30/ NR50/ NR100
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: NR20/ NR30/ NR50/ NR100
- Tình trạng: Còn hàng
Thước dây bằng thép bọc nhựa phủ epoxy Yamayo VR30 / VR50
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VR30 / VR50
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cuộn sợi thủy tinh Yamayo MSR50
- Giá bán: 1.122.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MSR50
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cuộn sợi thủy tinh Yamayo MSR100
- Giá bán: 1.958.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: MSR100
- Tình trạng: Còn hàng
Thước dây sợi thủy tinh Yamayo OTR30
- Giá bán: 671.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: OTR30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cuộn thép Shinwa 80880 , 19-5500mm/0.1mm
- Giá bán: 140.000
- Bảo hành: 0
- Model: 80880
- Tình trạng: Hết hàng
Liên hệ
Còn hàng
Thước cuộn Mitutoyo 216-380
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 216-380
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cuộn KDS PZS-2575ME, 7,5m
- Giá bán: 420.000
- Bảo hành: 0
- Model: PZS-2575ME
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cuốn sợi Stanley 34-795, 0-60m/1cm
- Giá bán: 920.000
- Bảo hành: 0
- Model: 34-795
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cuốn sợi Stanley 34-298, 0-50m/1cm
- Giá bán: 620.000
- Bảo hành: 0
- Model: 34-298
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cuộn điện tử Mitutoyo 216-452, 5,5m/0.1mm
- Giá bán: 1.730.000
- Bảo hành: 0
- Model: 216-452
- Tình trạng: Hết hàng
Liên hệ
Còn hàng
Thước cuộn Shinwa 78184, 30m
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 78184
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Thước cuộn Shinwa 78181, 50m
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 78181
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cuộn điện tử Shinwa 78224 , 5000 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 78224
- Tình trạng: Còn hàng
Thước cuộn điện tử Shinwa 78223 , 5000 mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 78223
- Tình trạng: Còn hàng