Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Thước đo cao cơ khí MW 190-50, 0-500mm/0.02mm
- Giá bán: 4.820.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW190-50
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW195-60DDL
- Giá bán: 13.980.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW195-60DDL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí MW 190-30, 0-300/0.02mm
- Giá bán: 2.760.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW190-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ MW195-60, 0-600mm/0.01mm
- Giá bán: 13.980.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW195-60DDL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ MW195-30, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: 5.030.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW195-30
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW192-20D, 0-150mm/0.01mm
- Giá bán: 1.950.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW192-20D
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW195-30DDL
- Giá bán: 9.040.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW195-30DDL
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW191-60DAB, 0-600mm, 0-24''/0.01mm
- Giá bán: 13.390.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW191-60DAB
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử MW191-30DAB, 0-300mm, 0-12''/0.01mm
- Giá bán: 9.770.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW191-30DAB
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-131, 0-450mm/0.01mm
- Giá bán: 13.734.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-131
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-314 (600mm/0.01mm)
- Giá bán: 13.512.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 570-314
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-633-10, 0-1000mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-633-10
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao Mitutoyo 570-302, 0-300mm/0.01mm, cổng SPC
- Giá bán: 6.823.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 570-302
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-632-10, 0-600mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-632-10
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao Mitutoyo 192-130, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: 8.045.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-130
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-615-10, 0-1000mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-615-10
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 570-304,0-600mm/0.01mm
- Giá bán: 12.156.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 570-304
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-631-10, 0-450mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-631-10
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-170, 0-1500mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-170
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-630-10, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-630-10
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-109, 0-1000mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-109
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-614-10, 0-600mm/0.01mm, cổng SPC
- Giá bán: 18.734.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-614-10
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-108, 0-1000mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-108
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-613-10, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: 13.689.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-613-10
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-107, 0-600mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-107
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-103, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-103
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-153, 0-1000mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-153
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-106, 0-600mm/0.02mm
- Giá bán: 15.523.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-106
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-102, 0-300mm/0.02mm
- Giá bán: 6.234.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-102
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-152, 0-600mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-152
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-105, 0-450mm/0.02mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-105
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-151, 0-450mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-151
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao cơ khí Mitutoyo 514-104, 0-450mm/0.02mm
- Giá bán: 11.978.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 514-104
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-150, 0-300mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-150
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-133, 0-1000mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-133
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Mitutoyo 192-132, 0-600mm/0.01mm
- Giá bán: 17.212.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: 192-132
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao đồng hồ Insize 1351-600, 0-600mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ
- Model: 1351-600
- Tình trạng: Còn hàng
Thước đo cao điện tử Insize 1151-1000, 0-1000mm/0.01mm
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 1151-1000
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cao đơn tia (Digital)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 627-
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cao 2 tia (Digital)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 627-
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo độ cao 2 tia (Digit Counter)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 623-
- Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
Còn hàng
Máy đo độ cao (Digital)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 625-
- Tình trạng: Còn hàng
1 2

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy