Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy hiện sóng cầm tay Owon HDS272 (70MHz, 250 MS/s, 2 kênh)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HDS272
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-600 ( 60MHz, 2Channel)
- Giá bán: 17.000.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: PS-600
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự GWinstek GOS-620 (20MHz, 2 Kênh)
- Giá bán: 8.160.000
- Bảo hành: 0
- Model: GOS-620
- Tình trạng: Hết hàng
Dao động ký cầm tay Extech MS460 (60MHz, 2 kênh)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MS460
- Tình trạng: Còn hàng
Dao động ký cầm tay Extech MS6060 (60MHz, 2 kênh)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MS6060
- Tình trạng: Còn hàng
Dao động ký cầm tay Extech MS6100 (100MHz, 2 kênh)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MS6100
- Tình trạng: Còn hàng
Dao động ký cầm tay Extech MS6200 (200MHz, 2 kênh)
- Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MS6200
- Tình trạng: Còn hàng
Dao động ký cầm tay Extech MS420 (20MHz, 2 kênh)
- Giá bán: 18.810.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MS420
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1102CA, 100MHZ
- Giá bán: 28.285.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1102CA
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1102D, 100MHZ
- Giá bán: 24.725.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1102D
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1102E, 100MHZ, 2 kênh
- Giá bán: 12.650.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1102E
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1104B, 100MHZ, 4 kênh
- Giá bán: 32.145.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1104B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1202CA, 200MHZ
- Giá bán: 34.615.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1202CA
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1204B, 200MHZ, 4 kênh
- Giá bán: 39.560.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1204B
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1302CA, 300MHZ
- Giá bán: 44.505.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1302CA
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4012, 100MHz, 2 Kênh
- Giá bán: 49.425.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4012
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4014, 100MHz, 4 Kênh
- Giá bán: 61.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4014
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4024, 200Mhz, 4 Kênh
- Giá bán: 71.703.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4024
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4032, 350MHz, 2 Kênh
- Giá bán: 96.400.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4032
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4034, 350MHz, 4 Kênh
- Giá bán: 106.320.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4034
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4052, 500MHz, 2 Kênh
- Giá bán: 116.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4052
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS4054, 500MHz, 4 Kênh
- Giá bán: 145.850.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS4054
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS6062, 600MHZ, 2 kênh
- Giá bán: 185.450.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS6062
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS6064, 600MHZ, 4 kênh
- Giá bán: 197.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS6064
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS6102, 1GHZ, 2 kênh
- Giá bán: 222.525.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS6102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS6104, 1GHZ, 4 kênh
- Giá bán: 271.975.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS6104
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Uni DS-1065 (60MHz, 2CH)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: DS-1065
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek CS-406 ( 40MHz / 50MHz Auto counter )
- Giá bán: 13.450.000
- Bảo hành: 0
- Model: CS-406
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek FS-404 ( 40MHz / 5MHz Function Generator )
- Giá bán: 13.450.000
- Bảo hành: 0
- Model: FS-404
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-1000 (100MHz, 2channel)
- Giá bán: 19.780.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-1000
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-1005 ( 100MHz With Delay Sweep )
- Giá bán: 21.510.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-1005
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-200 (20Mhz, 2 channel)
- Giá bán: 10.285.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-200
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-350 (40MHz, 2 channel)
- Giá bán: 11.125.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-350
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-355 ( 40MHz With Delay Sweep )
- Giá bán: 13.055.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-355
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-500 ( 50MHz, 2 Channel )
- Giá bán: 13.450.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-500
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-505 ( 50MHz With Delay Sweep )
- Giá bán: 15.035.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-505
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek PS-605 ( 60MHz With Delay Sweep )
- Giá bán: 18.600.000
- Bảo hành: 0
- Model: PS-605
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng tương tự Pintek RS-608 ( 60MHz With Cursor Readout )
- Giá bán: 21.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: RS-608
- Tình trạng: Còn hàng
Máy hiện sóng số Rigol DS1052D, 50MHZ (có phân tích logic 16 kênh)
- Giá bán: 19.550.000
- Bảo hành: 0
- Model: DS1052D
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy