Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy vi khi hậu, đo tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương KESTREL 3000
- Giá bán: 4.398.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: KESTREL 3000
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ/ lưu lượng khí và áp suất Extech HD350
- Giá bán: 8.280.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HD350
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ UNI-T UT361 (2m/s~30m/s,0°C~40°C)
- Giá bán: 2.455.500 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UT361
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ UNI-T UT361 (2m/s~30m/s,0°C~40°C)
- Giá bán: 2.455.500 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UT361
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ UNI-T UT363BT (0~30m/s,-10~50°C, Bluetooth)
- Giá bán: 484.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UT363BT
- Tình trạng: Còn hàng
Khung trùm đo lưu lượng khí KIMO HO-623
- Giá bán: 12.120.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HO-623
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió TES 3145
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: TES 3145
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió testo 416 (0.6 ~ 40 m/s)
- Giá bán: 13.050.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: Testo 416
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió và lưu lượng gió Kimo VT210TL
- Giá bán: 34.856.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT210TL
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió và lưu lượng gió Kimo VT210M
- Giá bán: 37.756.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT210M
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, chất lượng không khí KIMO HQ210O
- Giá bán: 45.556.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HQ210O
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa chỉ tiêu môi trường nhiệt độ, gió KIMO AMI310CLA
- Giá bán: 64.612.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AMI310CLA
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa chỉ tiêu môi trường nhiệt độ, gió KIMO AMI310STD
- Giá bán: 80.545.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AMI310STD
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió và lưu lượng gió Kimo VT210TH
- Giá bán: 31.934.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT210TH
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa chỉ tiêu môi trường nhiệt độ, gió KIMO AMI310PRO
- Giá bán: 91.767.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AMI310PRO
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa chỉ tiêu môi trường nhiệt độ, gió KIMO AMI310SK
- Giá bán: 75.745.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AMI310SK
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa chỉ tiêu môi trường nhiệt độ, gió KIMO AMI310CRF
- Giá bán: 74.145.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AMI310CRF
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa chỉ tiêu môi trường nhiệt độ, gió KIMO AMI310SRF
- Giá bán: 82.934.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AMI310SRF
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa chỉ tiêu môi trường nhiệt độ, gió KIMO AMI310PRF
- Giá bán: 98.056.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AMI310PRF
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo lưu lượng khí KIMO DBM620
- Giá bán: 69.578.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: DBM620
- Tình trạng: Còn hàng
Khung trùm đo lưu lượng khí KIMO HO-621
- Giá bán: 11.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HO-621
- Tình trạng: Còn hàng
Khung trùm đo lưu lượng khí KIMO HO-622
- Giá bán: 11.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HO-622
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ trong đường ống Kimo VT100S (30m/s)
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT100S
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ KIMO LV117 (0.4~35 m/s, -20~+80°C)
- Giá bán: 10.500.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LV117
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ KIMO LV111
- Giá bán: 14.045.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LV111
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió và nhiệt độ KIMO LV110 (0.3~35 m/s, -20~+80°C)
- Giá bán: 11.189.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LV110
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió và lưu lượng gió Kimo VT210L
- Giá bán: 24.612.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT210L
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió và lưu lượng gió Kimo VT210H
- Giá bán: 24.523.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT210H
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió và lưu lượng gió Kimo VT210TP
- Giá bán: 32.634.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT210TP
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió và lưu lượng gió Kimo VT210P
- Giá bán: 28.134.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT210P
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió và lưu lượng gió Kimo VT210TF
- Giá bán: 31.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT210TF
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo tốc độ gió và lưu lượng gió Kimo VT210F
- Giá bán: 25.512.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VT210F
- Tình trạng: Còn hàng
Khung trùm đo lưu lượng khí KIMO HO-624
- Giá bán: 11.512.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HO-624
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo tốc độ gió, lưu lượng gió và nhiệt độ môi trường Kimo SVH-14
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SVH-14
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo tốc độ gió, lưu lượng gió và nhiệt độ môi trường Kimo SVH-70
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SVH-70
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo tốc độ gió và nhiệt độ môi trường Kimo SVO
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SVO
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo tốc độ gió, lưu lượng gió và nhiệt độ môi trường Kimo SVS
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SVS
- Tình trạng: Còn hàng
Đầu đo tốc độ gió, lưu lượng gió và nhiệt độ môi trường Kimo SVH-100
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SVH-100
- Tình trạng: Còn hàng
Transmitter đo tốc độ gió và lưu lượng gió Kimo CTV210
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: CTV210
- Tình trạng: Còn hàng
Khung trùm đo lưu lượng khí KIMO HO-625
- Giá bán: 12.223.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: HO-625
- Tình trạng: Còn hàng
Máy đo đa chỉ tiêu môi trường KIMO AMI310
- Giá bán: 46.900.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: AMI310
- Tình trạng: Còn hàng
CONE đo lưu lượng gió Kimo K75
- Giá bán: 8.034.000 [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: K75
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy