Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Bộ dưỡng đo bán kính Moore&Wright MW204M, 0.75-5mm, 18 lá
- Giá bán: 430.000 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: MW204M
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Insize 4801-17,1-7mm, 17 lá
- Giá bán: 227.700 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4801-17
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Insize 4801-16, 7.5mm-15mm, 16 lá
- Giá bán: 227.700 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4801-16
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Insize 4801-15, 15.5-25mm, 15 lá
- Giá bán: 227.700 [Đã bao gồm VAT]
- Bảo hành: 0
- Model: 4801-15
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-107, 15.5-25mm, 15 lá
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 186-907
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-110, 0.4-6mm, 18 lá
- Giá bán: 800.000
- Bảo hành: 0
- Model: 186-110
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-105, 1-7mm, 34 lá
- Giá bán: 600.000
- Bảo hành: 0
- Model: 186-105
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-902, 0.5-13mm, 26 lá
- Giá bán: 2.600.000
- Bảo hành: 0
- Model: 186-902
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-107, 15.5-25mm/0.5mm
- Giá bán: 1.200.000
- Bảo hành: 0
- Model: 186-107
- Tình trạng: Còn hàng
Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-106, 7.5-15mm,32 lá
- Giá bán: 700.000
- Bảo hành: 0
- Model: 186-106
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo hình dạng Shinwa 77971 , 300mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 77971
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo hình dạng Shinwa 77970 , 150mm
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 77970
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo bán kính Shinwa 73795 , 28 lá
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73795
- Tình trạng: Còn hàng
Dưỡng đo bán kính Shinwa 73794 , 28 lá
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: 73794
- Tình trạng: Còn hàng