Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Liên hệ
Còn hàng
Tủ sấy ESCO OFA-54-8
- Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: OFA-54-8
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert SN450Plus (449 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SN450Plus
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy chân không Jeiotech OV-11 (28L, 250 ℃)
- Giá bán: 119.000.000
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: OV-11
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert SN75 (74 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SN75
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống tủ sấy chân không SH Scientific VDO-PK-H1 (Max 350℃, 30 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VDO-PK-H1
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ Sấy Tiệt Trùng Đối Lưu Cưỡng Bức Memmert SF750 (749 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SF750
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống tủ sấy chân không SH Scientific VDO-PK-H2 (Max 350℃, 30 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VDO-PK-H2
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy Memmert UN260 (256 l, 300°C, đối lưu tự nhiên, 1 màn hình)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UN260
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert SN750Plus (749 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SN750Plus
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy chân không SH Scientific SH-VDO-08NG (250°C, 8L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-VDO-08NG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy Memmert UN260Plus (256 l, 300°C, đối lưu tự nhiên, 2 màn hình)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UN260Plus
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy chân không SH Scientific SH-VDO-125NG (250°C, 125L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-VDO-125NG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy Memmert UN30 (32l, 300°C, đối lưu tự nhiên, 1 màn hình)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UN30
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy chân không SH Scientific SH-VDO-125NS (450°C)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-VDO-125NS
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy Memmert UF110 (108 l, 300°C, đối lưu cưỡng bức, 1 màn hình)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UF110
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy Memmert UN30Plus (32l, 300°C, đối lưu tự nhiên, 2 màn hình)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UN30Plus
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy chân không SH Scientific SH-VDO-216NG (250°C, 216 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-VDO-216NG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy Memmert UF160 (161 l, 300°C, đối lưu cưỡng bức, 1 màn hình)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UF160
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy Memmert UN450 (449 l, 300°C, đối lưu tự nhiên, 1 màn hình)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UN450
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ Sấy Tiệt Trùng Đối Lưu Cưỡng Bức Memmert SF260 (256 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SF260
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy chân không SH Scientific SH-VDO-30NG (250°C, 27L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-VDO-30NG
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy chân không SH Scientific SH-VDO-30NH (350°C, 27L)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SH-VDO-30NH
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy Class 100 JEIOTECH OFC-40 (Loại thông thường,400L,+15~200℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: OFC-40
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy Memmert UN55plus (53l, 300°C, đối lưu tự nhiên,2 màn hình)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UN55plus
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy Class 100 JEIOTECH OFC-40HP (Loại lập trình được, 400L,+15~300℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: OFC-40HP
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy Class 100 JEIOTECH OFC-40P (Loại lập trình được, 400L,+15~200℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: OFC-40P
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy Memmert UN75 (74l, 300°C, đối lưu tự nhiên, 1 màn hình)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UN75
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy Memmert UF75 (74l, 300°C, đối lưu cưỡng bức, 1 màn hình)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UF75
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy Memmert UN75plus (74l, 300°C, đối lưu tự nhiên, 2 màn hình)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: UN75plus
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert SN160 (161 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SN160
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống tủ sấy chân không SH Scientific VDO-PK-G1 (Max 250℃, 8 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VDO-PK-G1
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ Sấy Tiệt Trùng Đối Lưu Cưỡng Bức Memmert SF30 (32 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SF30
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert SN30 (32 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SN30
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống tủ sấy chân không SH Scientific VDO-PK-G2 (Max 250℃, 64 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VDO-PK-G2
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert SN30Plus (32 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SN30Plus
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống tủ sấy chân không SH Scientific VDO-PK-G3 (Max 250℃, 125 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VDO-PK-G3
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức Jeiotech ON-21E (150L, 220 ℃)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: ON-21E
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert SN450 (449 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SN450
- Tình trạng: Còn hàng
Hệ thống tủ sấy chân không SH Scientific VDO-PK-G4 (Max 250℃, 216 Lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: VDO-PK-G4
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ Sấy Tiệt Trùng Memmert SN55Plus (53 lít)
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: SN55Plus
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy điện tử Daihan Labtech LDO-100E
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LDO-100E
- Tình trạng: Còn hàng
Tủ sấy điện tử Daihan Labtech LDO-060E
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 12 tháng
- Model: LDO-060E
- Tình trạng: Còn hàng
1 2 3 4 5

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy