Giới thiệu Tin Tức - Dịch vụ Video Khuyến mãi Hỏi đáp Hệ thống cửa hàng Liên hệ Tuyển dụng Tài liệu - Catalog

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Sắp xếp theo:
Máy phát xung Pintek FG-30 (3MHz, 6 Function, 6 Range )
- Giá bán: Liên hệ
- Bảo hành: 0
- Model: FG-30
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5072, 70MHz, 2 Channel
- Giá bán: 61.815.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5072
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5071, 70Mhz, 1 channel
- Giá bán: 44.505.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5071
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG4162, 2 channel, 160Mhz
- Giá bán: 32.145.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG4162
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG4102, 2 channel, 100Mhz
- Giá bán: 24.725.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG4102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG4062, 2 channel, 60Mhz
- Giá bán: 19.880.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG4062
- Tình trạng: Còn hàng
25.960.000đ
Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG2041A, 40MHz
- Giá bán: 25.960.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG2041A
- Tình trạng: Còn hàng
13.600.000đ
Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG1022A, 25MHz
- Giá bán: 13.600.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG1022A
- Tình trạng: Còn hàng
12.365.000đ
Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG1022, 20MHz
- Giá bán: 12.365.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG1022
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5352, 350MHz, 2 channel
- Giá bán: 321.425.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5352
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5351, 350MHz, 1 channel
- Giá bán: 247.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5351
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5252, 250MHz, 2 channel
- Giá bán: 210.165.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5252
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5251, 250MHz, 1 channel
- Giá bán: 160.700.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5251
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5102, 100MHz, 2 Channel
- Giá bán: 111.265.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Rigol DG5101, 100MHz, 1channel
- Giá bán: 98.900.000
- Bảo hành: 0
- Model: DG5101
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Pintek FG-72 (7MHz )
- Giá bán: 6.800.000
- Bảo hành: 0
- Model: FG-72
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Pintek FG-102 (10MHz )
- Giá bán: 7.665.000
- Bảo hành: 0
- Model: FG-102
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Gwinstek GFG-8255A (5Mhz)
- Giá bán: 9.300.000
- Bảo hành: 0
- Model: GFG-8255A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Gwinstek GFG-8215A (3Mhz)
- Giá bán: 4.000.000
- Bảo hành: 0
- Model: GFG-8215A
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Gwinstek GFG-8020H (2Mhz)
- Giá bán: 4.995.000
- Bảo hành: 0
- Model: GFG-8020H
- Tình trạng: Còn hàng
Máy phát xung Gwinstek GFG-8015G (2Mhz)
- Giá bán: 3.540.000
- Bảo hành: 0
- Model: GFG-8015G
- Tình trạng: Còn hàng

Thước đo, thước dây, thước thép, thước sợi thủy tinh yamayo nhật bản Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kỹ thuật - đo lường Thiết bị kiểm tra DeFelsko Thiết bị đo độ ẩm Aqua Boy